Hoši, děkujem, aneb nezamýšlený, leč důležitý příspěvek PPF ke společenské odpovědnosti

Nevhodná kritika: Totalitní myšlení prosakující oligarchické zájmy

5. 12. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Na jednu stranu je tragikomické, že Univerzita Karlova byla ochotna vůbec přistoupit na smlouvu s tak eticky toxickou společností, jako je Home Credit. Na stranu druhou, dopady a následný vývoj ukazují, jak důležitý pro veřejnou demokratickou debatu tento akt snahy koupit si za drobné reputaci nejstarší vzdělávací instituce v ČR byl. Od té doby se podařilo akademikům, občanské společnosti a médiím poukázat na provázanost korporátních zájmů se zájmy totalitní Číny (tzv. Česko-čínské centrum na univerzitě Karlově) a podařilo se donutit proxy partnera Číny (Home Credit, PPF) podnikat kroky vedoucí ke snaze umlčet demokratickou kritiku. Je to skvělé: v subtilních projevech typu “nedovoleně kritické informace” se odráží podstata věci. Totalita v hlavách lidí, kteří slouží totalitním zájmům.

Drzost lidí okolo Petra Kellnera, kterého devótní mediální pracovnice Echo24, paní Zlámalová, označuje za noblesního, překonává další hranice. Před pár dny poslala právní kancelář zastupující společnost Home Credit předžalobní výzvu Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která cílí na projekt Sinopsis, za nímž stojí sinologové Filozofické fakulty UK. Když se nepodařilo uplatit univerzitu drobnými, kdy součástí smlouvy měl být i závazek “nepoškozovat dobré jméno partnera”, rozhodli se Kellnerovi zaměstnanci, že budou hájit zájmy totalitní země, z jejíhož trhu plyne skupině PPF proporčně největší zisk, prostřednictvím právních výhrůžek.

Následný dopis, jímž dává právník Home Credit na vědomí děkanovi FF UK předchozí komunikaci s projektem Sinopsis a jenž se stal opět okamžitě předmětem veřejné debaty, je ještě bizarnější a varovnější v jeho formulaci. Kellnerův právník mimo jiné “obviňuje” Sinopsis z šíření “nedovoleně kritických informací” a “propagandy”. 

První jakoby vypadlo z příručky pro politickou komunikaci čínského (jiného totalitního) státního aparátu. Sousloví “nedovoleně kritický” může použít jen idiot nebo člověk zištně odporující principům demokratické pluralitní diskuse. 

Označovat projekt Sinopsis za “propagandistický”, pokud velmi pečlivě dokládá totalitní principy Číny a realitu fungování jejích proxy partnerů typu Home Credit, je taktika inverzního, naruby obráceného hodnocení, jež používají krajní populisté a dezinformátoři. Pro ně je např. německá kancléřka Merkelová fašistka a podporovatelé konceptu základních lidských práv jsou těmi, kdo chtějí lidská práva pošlapávat. Podobně pokleslého útoku na Sinopsis se dopouští Kellnerovi zaměstnanci. 

Je vtipné (a v důsledku velmi užitečné), že tyto snahy mají od počátku zcela kontraproduktivní dopady z hlediska “dobrého” jména Home Credit, PPF a Kellnera. Ještě nedávno úzkostlivě střežená mediální absence je minulostí. Široce se hovoří o Kellnerových aktivitách, s podezřením je nahlíženo na zájmy jeho oligarchické skupiny, jež jsou podrobovány detailní analýze, v rozhovorech s novináři dochází ke spontánním projevům obav z působení této na autoritářské a totalitní režimy navázané podnikatelské sítě na českou politiku.

Od legendární smlouvy s Home Credit se daří aparátu okolo Kellnera sjednocovat naprosto nečekaně akademické osobnosti naprosto odlišných ideologií. Pod dopisem na obranu Sinopsis tak můžete najít katolickeho intelektuála Halíka a anarchistického intelektuála Slačálka, a není to jediné zdánlivě nesourodé spojení. V konečném důsledku by měla občanská společnost poděkovat stratégům PPF, že tak bezelstně poskytují veřejnosti vhled do způsobu, jakým v globalizované ekonomice přejímají kandidáti ekonomické spolupráce s totalitními a autoritářskými režimy určitě způsoby uvažování, jak se snaží (ve vlastním zájmu) obhajovat pro demokracii nepřijatelné principy a jaký jazyk a jakou taktiku k tomu používají. Důvodně se domnívám, že jde o nejvýznamnější projev společenské odpovědnosti, jehož se skupina PPF dopouští, jakkoliv nezáměrná tato aktivita je. Je ovšem obvyklé, že velké věci se často dějí omylem či náhodou. Hoši, děkujem!

P.S. Home Credit neochvějně pokračuje ve výkonu společenské odpovědnosti. Předseda představenstva Šmejc rozesílá signatářům otevřeného dopisu na podporu projektu Sinopsis reakci, v níž pouze opakuje to, co už signatáři vědí. Z následných reakcí řady z nich lze usoudit, že je utvrzuje v tom, jak "dobré jméno" u nich Home Credit má. Vedle toho lze tuto komunikační aktivitu Kellnerovy skupiny PPF pojmout jako důkaz prohlubující se bezradnosti tváří v tvář potřebě reportovat do Číny potřebnou aktivitu. Je patrné, že PPF společenské odpovědnosti dostují, stůj co stůj...

0
Vytisknout
7426

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2019