Projev prezidenta země tonoucí v "hlubokomyslných" úvahách nad nepodstatnými problémy

Vánoční poselství starosty "Horní Dolní"

27. 12. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 4 minuty

Jsem přesvědčen, že prezident České republiky by měl být především názorový vůdce. Jako takový by měl upozorňovat na podstatná témata a bez ohledu na jejich povahu, na to, zda jsou vnímána kladně či zda představují hrozbu, by je měl pojmenovávat a vysvětlovat jejich důležitost. V tomto je role českého prezidenta podobná roli toho německého. Jenže zatímco německý prezident  Frank-Walter Steinmeier ve svém vánočním projevu v prvé řadě upozorňuje na potřebu sjednotit se na demokratických hodnotách a na odporu vůči nejrůznějším formám rasismu, Miloš Zeman bagatelizuje odpor proti trestně stíhanému premiérovi, aby ujistil své voliče, že "jsme a budeme parlamentní demokracií". Pane prezidente, s veškerou úctou, vy nemáte sebemenší možnost něco takového zajistit a tedy ani tvrdit. Místo posleství směrem k budoucnosti rozebírá Zeman stavební řízení, dálnice a "bojuje" s klimatickými změnami. Vidím ten tým géniů, kteří psali tento vánoční výpotek. Energetická a stavební lobby se sešla, v holých větách nacancala teze a nějaký hradní písař je následně transformoval v poselství o zemi, která ústy svého prezidenta nepochopila nic o skutečnosti, která už dávno určuje její budoucnost...

Aby bylo jasno, nedomnívám se ani v nejmenším, že by délka stavebního řízení či práce na dálniční síti byly problémy, jež by prezident neměl adresovat občanům. Mohl by k tomu ale volit příhodné okamžiky. Ne vánoční poselství, u nějž lze důvodně předpokládat, že má přesahovat přízemní (stavební, dopravní) horizont a vést k úvahám nad nejdůležitějšími společenskými otázkami. 


Prezident republiky může kdykoliv uspořádat tiskovou konferenci, na které upozorní na zdlouhavé rekonstrukce a výstavbu dálnic či problémy se získáním stavebních povolení. Šmankote, proč je něco takového ochoten papouškovat na základě doporučení svých rádců v nejdůležitějším projevu v roce? 

Jako starosta Horní Dolní by jistě mohl podobná témata zahrnout i do vánočního poselství, jako prezident by měl alespoň trochu tušit, v čem jeho role spočívá a jak ji naplňovat. 

Žel Zeman už pravděpodobně neví, kde je sever (jakkoliv si pravděpodobně dobře uvědomuje, kde je východ). Ve svém poselství například chválí Národní investiční plán. Stejný plán, který Jiří Hlavenka vnímá jako žalostný, neboť kromě betonu nezdůrazňuje žádné další priority. Omlouvám se za tu vulgaritu, ale jen synergie blbství dokáže stvořit a vzápětí posvětit "investice", které totálně zanedbávají vzdělávání, zdraví, inovace, regiony a kulturu. 

Zatímco část západní civilizace je znepokojena rozmělňováním principů novodobé demokracie, na což ve svém projevu upozorňuje Steinmeier, Zeman, jenž je z vnějšího pohledu právem vnímán jako krajní populista s radikálně pravicovými postoji, utvrzuje občany ČR, že v tomto smyslu nic nehrozí. Asi nezaznamenal obavy svého někdejšího nejbližšího spolupracovníka, dnes předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, jenž velmi přesně artikuluje obavy z vývoje popírajícího demokratické principy a principy právního státu, což dokládá ilustrací stavu v Maďarsku a Polsku. Ne, podle Zemana je vše v nejlepším pořádku, ačkoliv on sám je vysmíván jako ambasador autoritářského Ruska a totalitní Číny.

Bídu Zemanova prezidentství dokresluje snaha vykreslit diskusi o vlivu klimarických změn jako nového náboženství. Jistě, měli bychom velmi pečlivě zvažovat pochybnosti nad tím, zda tzv. udržitelné zdroje v jejich dosavadním vnímání jsou dostatečně efektivním řešením a měli bychom vytvářet co nejsmysluplnější scénáře dalšího vývoje. To ale není možné, pokud hlavní názorový vůdce v jednom krátkém projevu spojí potřebu dostavby jaderných bloků s naprostou dehonestací možných alternativ, jako to učinil Zeman. 

Celkový dojem Zemanova utěšitelského projevu vede k úvaze nad tím, zda je ČR schopná - s podobnými vstupy do diskurzu - vůbec uchopit realitu a začít se zabývat sama sebou i okolním světem v kontextu podstatných fenoménů doby. Nebo zda se bude nadále hluboce šťourat v nose, když dochází k tak zásadním otřesům samotné společenské smlouvy a jejího dalšího pokračování. S tímto bloudem v pozici hlavního pana názorového výpravčího to půjde od desíti k pěti...

0
Vytisknout
8835

Diskuse

Obsah vydání | 2. 1. 2020