Návod na přežití apokalypsy KORONAVIRU…

18. 3. 2020 / Ivo Barteček

čas čtení 14 minut
(Získání roušek je priorita za každou cenu! Česká republika za pár dnů dohání v nemocnosti 13 krát větší Japonsko, které s koronavirem bojuje už 2 měsíce!)


Tento článek byl napsán v neděli 15. března pro Britské listy, ale vlivem editorských požadavků byl opožděn, a tak je již méně aktuální, než by byl v plánovaném vydání v pondělí, na druhou stranu tento článek byl autorem každodenně aktualizován o novinky, a proto má stále co nabídnout.

První článek na téma koronaviru „Svět není připravený na KORONAVIRUS, na apokalypsu … quo vadis? - https://blisty.cz/art/99081-svet-neni-pripraveny-na-koronavirus-na-apokalypsu-quo-vadis.html“ předpověděl zavření škol a veřejných událostí v České republice. Nejenže autor přesně identifikoval jedinou rozvinutou zemi podobnou Evropě, která bojuje proti koronaviru správně - Japonsko (po prvním fiasku s lodí Diamond Princess), ale sáhodlouze popsal některé důležité, ale i některé idiosynkratické záležitosti ve spojitosti s pandemií koronaviru.

 

Abychom dodali váhu těmto dalším dobře míněným radám, pak znovu zrekapitulujeme předpověď ze soboty 7. března, co správně bylo v článku identifikováno v sobotu a co se stalo během následujících dnů:


Autor tohoto článku měl pravdu v klíčových informacích, ale také jednu věc podcenil - v Japonsku lidé začínají situaci podceňovat a vycházejí opět do společnosti, a proto se v Japonsku lineární růst nemocnosti nezastavuje. Vše je o osobní zodpovědnosti každého z nás a nedodržuje-li společnost doporučená pravidla nebo nevylepšuje-li tyto pravidla pravidelně, pak se pozitivní vývoj může zvrátit k negativnímu a vyústit například v případě pandemie k druhé vlně.

Odkaz na nejlepší analýzu situace v současnosti

K pochopení rozšiřování koronaviru stačí tato obsáhlá analýza a článek, který říká takřka vše. „Koronavirus: Proč musíme jednat hned https://medium.com/@krivka.adam/koronavirus-pro%C4%8D-mus%C3%ADme-jednat-hned-6136d561d955“ a originál je zde „Coronavirus: Why You Must Act Now - https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca“. Tento článek byl již zmíněn na Britských listech, ale je nutné ho citovat znovu a znovu, protože jinak zavčas nepochopíme rozsah toho, co nás čeká, když nezačneme jednat hned absolutně stejně kvalitně jako v Asii. Ekonomika se může přesunout na kanály, které preferují život na dálku než přímé setkávání, zatímco ukončený život se může přesunout pouze na hřbitov.

Rouška za korunu je přesně to, co stojí mezi životem a smrtí našich příbuzných

Ještě jednou zopakuji to co jsem napsal v článku „Svět není připravený na KORONAVIRUS, na apokalypsu … quo vadis? - https://blisty.cz/art/99081-svet-neni-pripraveny-na-koronavirus-na-apokalypsu-quo-vadis.html“. Zásadní možnost jak zabránit přenosu viru jsou roušky a musí je používat 90-100 procent obyvatel. Jen tak je možné minimalizovat přenos pod 10 procent oproti běžné situaci. Stačí se podívat na čísla z Japonska a z Evropy. V Německu je 10 krát více nemocných denně než v Japonsku, ačkoliv Německo je jediná země svou pečlivostí podobná Japonsku. Německo je cca o polovinu menší než Japonsko, co se týče počtu obyvatel. Takto vysoká nemocnost je přesně důsledkem těch 90 procent lidí, co nenosí roušky.

Důležité je aby roušky byly levné nebo i zadarmo a proto například na Taiwanu jsou roušky k dispozici pro každého a produkce je nadbytečná dle článku „Fear of China Made Taiwan a Coronavirus Success Story - https://foreignpolicy.com/2020/03/16/taiwan-china-fear-coronavirus-success/“. Přenos viru je nutno co nejvíce zkomplikovat a k tomu je nejužitečnější rouška. Odhadněme laicky, že omezení setkávání vede v důsledku k 30 procentní redukci přenosu nemoci, ale nákupy jsou nutné a práce je nutná. Protože koronavirus se šíří v malých klastrech stejně rychle jako ve velkých klastrech, není nejdůležitější izolovat klastry, nejdůležitější je izolovat jedince. Exponenciální růst nemocnosti je vysvětlen na videu „Exponential growth and epidemics - https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg“. Přikládám zásadní obrázek z tohoto videa ukazující na teoretickou nemocnost v rámci klastrů bez izolace jedinců.

Státy, města, skupiny obyvatel jsou jako tyto klastry, někdo koronavirus dovnitř klastru stejně přinese a uvnitř klastru se to roznese. Rychlost šíření v globálním světě je skoro stejná, je-li svět jeden klastr, nebo je-li svět 195 klastrů nebo států. Jediná možnost je uvnitř klastru snížit infikovatelnost pod jednu osobu, a to lze jedině izolací přímého kontaktu.

Roušky byly ústředním tématem mého článku přesně před týdnem a zrušení všech veřejných akcí jako druhé téma. Veřejné aktivity byly zrušeny, ale tento týden v médiích jsou pouze slyšet nářky, že roušky nejsou. Pokud si je nevyrobíme sami, tak také roušky nebudou. Výroba roušek musí běžet na 3 směny 24 hodin denně a musí být pod vládní kontrolou. Není čas dojednávat s firmami, jako je například Elmarco, nějakou výhodnou smlouvu, protože za týden bude 2 000 nemocných a za 2 týdny 20 000 nemocných v České republice. Bez roušek se nic nezmění. To je jednoduchá logika srovnání toho, co je odlišného mezi Japonskem a Evropou. Ať samovýroba nebo poslat letadlo do Japonska, Číny nebo na Taiwan a přivézt roušky ze zahraničí, přiznání pochybení a rozhodná akce jsou žádoucí. Bez roušek infikovanost neklesne.


Tři nejdůležitější faktory přežití


Izolace na maximum skrz roušky - Ještě není praktikováno

Znemožnit přenos koronaviru je možné pouze absolutním odstupem od dalších lidí, a to způsobem lepším než v Japonsku a přibližujícím se Číně. Evropa je dávno za hranicí rozšiřování katastrofy v Číně. Okamžitě musí všichni nosit roušky třeba z bavlny udělané svépomocí a do týdne stát musí stát a firmy zajistit roušky pro 90-100 procent obyvatel. Pokud se toto nestane během pár dnů, pak Česká republika bude mít do jednoho týdne až dvou víc nemocných než celé Japonsko, které je 13 krát větší. Nebo spíš ještě důrazněji řečeno, už je téměř jisté že Česká republika předčí Japonsko v nemocnosti, ačkoliv je menší, protože hlavní ochranný element - roušky - v České republice nejsou používány. Toho se nakonec museli zmocnit sami občané a svépomocí šijí roušky, jak je zřejmé z mapy https://www.damerousky.cz/.


Testování na maximum - Ještě není praktikováno

Počet testování jako Korea. Korea testuje denně 235 lidí na milion obyvatel (https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-14/south-koreas-rapid-coronavirus-testing-far-ahead-of-the-u-s-could-be-a-matter-of-life-and-death) nebo doteď celkově 3 700 na milion obyvatel https://www.vox.com/future-perfect/2020/3/12/21172040/coronavirus-covid-19-virus-charts. Česká republika jenom 97 za den na milion obyvatel (data z 14. března https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19). Je nutno okamžitě zvýšit počet testování na 235 lidí na milion denně. Z následujícího článku se zdá, že mnou kritizovaná neschopná japonská byrokracie v případě lodi Diamond Princess má v České republice zdatného soupeře v neschopnosti byrokracie české dle informací z článku „Jeden krok a laboratoře mohou otestovat za pár dní všechny, tvrdí lékařka - https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/jeden-krok-a-laboratore-mohou-otestovat-za-par-dni-vsechny-tvrdi-lekarka-40316971“. Protože jestli je opravdu pravdivá informace, že v České republice je kapacita testovat tisíce lidí, ale tato kapacita je nevyužitá kvůli byrokratickým překážkám, pak zlatá medaile města Kocourkova pro ne-záslužné činy představitelů obce/státu směřuje do naší země.


Karanténa do 3. úrovně - Je důsledně praktikována?

Každý nakažený musí být přesně vysledován na 2 týdny zpět a k tomu každý, kdo se s ním setkal, musí jít do domácí karantény na 2 týdny a každý, kdo se setkal ještě s těmito lidmi, také musí jít do domácí karantény. Tj. nikoliv jen lidé s příznaky, ale každý v okolí nakaženého do karantény a každý do 3. úrovně od nakaženého stejně, jako se to dělalo v Číně a vše je popsáno v dokumentu W.H.O. „Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf“ a navíc vše po cestě nakažených na veřejnosti se musí dezinfikovat.


(Základní omezení setkávání - v provozu od minulého týdne)

Základní omezení setkávání bylo aplikováno minulý týden a je dobře že alespoň toto. Proto tento element je v závorce a již není mezi třemi nejdůležitější faktory přežití. Česká republika má výhodu východoevropské země s nižší frekvencí cestování a také to, že přese všechen pohyb obyvatel, objímání se není tak běžné jako například ve Francii. Ale dokud nejsou zavedeny výše uvedené 3 praktiky z Japonska, Koreje a Číny, výsledek nebude pro Českou republiku uspokojivý. Přežití lidí i ekonomiky je závislé na nejrychlejší stabilizaci krize.


Závěr

Nelze namítat, že občanský názor, jako je názor autora tohoto článku, nemá váhu, protože tento občan čte české noviny a nic, co se objevilo v autorově prvním článku, nebylo v českých médiích zavčas zmiňováno a zdůrazňováno. Stejně tak nyní, když je nad slunce jasné, že Česká republika je ve stejném průšvihu, jen se zpožděním, jako ostatní země v Evropě, první týden pandemie v České republice byly uskutečňovány jen dílčí kroky, ale tyto kroky jsou stále daleko toho, jak se k situaci postavily Japonsko, Korea a Čína. Lineární nárůst nemocnosti v Japonsku v ukazuje dnes na uvolnění ostražitosti v Japonsku, a proto poselství tohoto článku je opět „Raději být sýček, který zachrání pár životů, než s křížkem po funuse bědovat“. Tentokrát váha autorova názoru je násobně vyšší, protože autor se zhrozením z Japonska v médiích sleduje, jak se všechny tristní předpovědi vyplňují ještě hůře, než sám očekával ve svém prvním článku.

Abychom nebyli jen pesimističtí, tak to že je pandemii koronaviru možné docela dobře zvládnout ilustruje japonský usedlík v Nankingu, který nás provádí 8 milionovým městem, které mělo koronavirus a už ho nemá ve videu „Coronavirus: From 93 infected to 0, what did this Chinese City do to contain the virus? - https://www.youtube.com/watch?v=YfsdJGj3-jM“. Jak vidíme na videu, město žije takřka normálně dál, jen skutečně přísně dodržuje hygienické standardy lidové moudrosti v praxi podporované státem. Lidové moudrosti proto, protože opatření nejsou výsledkem nějakého rozsáhlého výzkumu, ale jednoduchá omezení vydedukovaná z fyzické přenositelnosti viru. Nesmysly o potenciálních statisících mrtvých z evropských zpráv také je třeba brát z rozvahou a podívat se do zemí, které situaci zvládli vskutku levou zadní v porovnání Evropou - Čína, Korea a Japonsko a hlavně chovat se naprosto stejně. Toho si povšimnula i MSNBC a na videu „How A Country Serious About Coronavirus Does Testing And Quarantine - https://www.youtube.com/watch?v=e3gCbkeARbY“ je možné zhlédnout velmi velmi informované shrnutí nejdůležitějších kroků. Není třeba vymýšlet lepší nebo jiný evropský přístup, protože ten již skončil neuvěřitelnou blamáží, je zapotřebí kopírovat od zkušenějších a přiznat si, že tentokrát zkušenější jsou země na východě.

0
Vytisknout
6872

Diskuse

Obsah vydání | 20. 3. 2020