Tomáš Fiala

RNDr. Tomáš Fiala, CSc. pracuje na katedře demografie na fakultě informatiky a statistiky, VŠE Praha.