O patologickém ruském individualismu

23. 11. 2022

čas čtení 2 minuty
Mnozí běžně mluví o ruské mafii uvnitř Ruska i v zahraničí - ale ve skutečnosti, jak zjistila nová sociologická studie, jsou etničtí Rusové nyní natolik individualističtí, že nemohou vytvářet ani stabilní zločinecké komunity bez účasti příslušníků jiných etnických skupin.

Studie nese název "Sociologické aspekty náklonnosti Rusů k modelům kolektivistického a individualistického chování". Zpracoval ji I.A. Nikolajčuk a kol. (Věstnik Nižegorodskogo Universitěta, 3 (67) 2022, s. 101-113).

Podle studie je Rusko dnes sociokulturně zemí orientovanou na individualismus a z velké části je pozápadněno. Mnoho Rusů pracovalo v zahraničních firmách a osvojilo si hodnoty těchto firem a přivedlo je zpět do širší společnosti.

Autoři studie však navíc uvádějí, že "etničtí Rusové se ukázali jako neschopní vytvořit stabilní zločinecké komunity v zahraničí". Snahy o vytvoření takových skupin selhaly, s výjimkou případů, kdy jsou zapojeni příslušníci jiných etnických a kulturních komunit, které je mohou držet pohromadě.

To znamená, že řeč o "ruské mafii" v USA se ve skutečnosti týká "postsovětské mafie, která zahrnuje představitele převážně židovského, arménského, gruzínského a ukrajinsko-galicijského etnika s malou velkoruskou vrstvou“, která dává skupinám jejich jméno, ale ne jejich charakteristiky.

Studie zdůrazňuje i něco jiného: Ruský individualismus se snoubí s paternalismem. V Rusku existuje očekávání, že stát musí řešit osobní problémy jednotlivce, a proto Rusy tak trápí konflikty uvnitř elity. Takové konflikty by podle nich mohly ohrozit schopnost státu uspokojovat potřeby obyvatelstva.

Vzhledem k tomu, že kolektivismus již neurčuje celkovou atmosféru, různé hierarchie se jej v individualistickém světě, v němž se nacházejí, snaží nahradit podporou loajality namísto typicky finančními pobídkami. Paternalistické chování státu je jedním ze způsobů, jak získat loajalitu v tomto novém světě.

Zdroj v ruštině: ZDE

0
Vytisknout
2484

Diskuse

Obsah vydání | 28. 11. 2022