Plášť, husa a trocha vína… smrad, kal a mocná špína

25. 11. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 10 minut


Ctihodný Martin láskyplně zvaný Svatý dozajista kdysi podaroval potřebného půlkou svého pláště armádou jemu svěřenému. Není na místě se nemístně doptat, proč proboha též svatý nepodaroval žebravého bezdomovce třesoucího se zimou kremelskou pláštěm celým? Ovšem darované půlce pláště na tesáky nehleď.

Taky mohl válečný Martin tehdy ještě nesvatý účastníku lidské bídy pozemské věnovat koně. Zde raději koně celého, neboť na půlce koně se nedobře jezdí a jak by hrozný byl vzhled v legendách?

Svatý Martin na půi koni, no dětem by se úsloví líbilo. Také mohl žebravého „dezoláta“ o hlavu zkrátit a ulehčit mu od bídy božské vysláním expresem do háje v ráji.

  
Rovněž se netřeba pozastavovat příliš nad svatostí dotyčného biskupa Martina, jenž poslal nahoru či do důl posmrtného života zástupy kolegů pohanského kréda, srovnal se zemí nevinné nekřesťanské vesnice s nevěřícími nejen Tomáši a odstartoval ekocidu odporných stromořadí.

Nicméně hádání raději přenechme vykladačům starých pověstí a bájí. Jednou svatý, navždy svatý, ať provedl cokoli komukoli a jakkoli nesvatého.

Dnešní pašáci neoliberální přirozenosti boží by dotyčného Martina obrali nejen o víru v pomoc bližnímu, ale sebrali by celý plášť, zcizili husu a vypili láhve vína.

Obořili by se na pocestného světce, že nemá pomáhat bídnému v prachu cest ležícímu, neboť je to jeho vlastní vina, že tam leží jako prase. Že se neučil, že se nerozvíjel v duchu kapitalistického desatera a že si místo polehávání v příkopu měl a má hledat výnosnější zaměstnání, které by alespoň z malé části pomohlo splatit císaři co oligarchy jest.


Ovšem i dnes nalezneme martinskou tradiční pomoc bližním. Za pomoc ukrajinským obyvatelům si minimálně jednoho Martina zasloužíme. Zdá se však, že velkorysá pomoc Ukrajině je vládní stranou (víme jakou) zneužívána k vychloubání: „my pomáháme nejvíc, nejlépe, a tudíž kritika našeho vládnutí je falešná a prázdná, vy proruské onuce“.

Posloucháme denně, jak pomáháme Ukrajině a na druhé straně vláda brečí, rovněž neustále, že za naši domácí katastrofu může tatáž válka.

Pomáhat je skvělé, úžasné a dokonalé, proč ale vláda prostředky na pomoc nečerpá z navýšených příjmů, tedy z navýšených daní firem a jednotlivců, kteří na Putinově válce nekřesťansky vydělávají?

Místo, abychom mobilizovali v krizi zdroje, tak zdroje krize posilujeme. Řítíme se do měnové krize, ženeme do výšin ceny potravin, ač většina v okolí zlevňuje, a dáváme se EU na obdiv, že umíme zdražit elektřinu nejlépe ze všech.

Co by na to Martin?

Studenti beroucí se za změnu postojů ke klimatu dostali na pamětnou. Moc zastání se jim nedostalo, přičemž urážek slízli víc než nadšení proruští demonstranti s Gogo čepičkami mašírující dobýt s Putinovou vizí českou televizi.


Studenti v počtu menším než mírném dokázali vyvést z komfortní zóny přirozeného řádu světa a lidstva partu nasraných kapitalistických hrochů, kteří se vzteky vaří ve vlastní zatuchlé šťávě.

A tak to vypadá v příkladné liberální české oligo demokracii. Protesty proti lichvě a exekutorské mafii… fůj, hrůza, jste proti přirozenému řádu věcí.

Protesty proti nadměrné autodopravě ve městech… fuj, hanba, jste proti přirozenému řádu věcí.

Psaní o kauzách vládních stran… fuj, prevíti, jste proti přirozenému řádu věcí.

Protesty proti ničení přírody… fuj, jste ohrožením světa a přirozeného řádu věcí!


Třikrát Š na Fóru za lepší zítří!

Ondřej Šimíček (ODS) v obhajobě fosilní přítomnosti zabrousil dosti hluboko do studentovy duše. Dojemně lká nad tím, že byl profesor Balík označen za komunistického balíka. Na uzavřeném jednání prý veřejně vůbec nevyzval policii k zásahu, jen vyzval k zásahu v případě, kdy zasáhnout má, což ovšem nikdo nemůže vyložit jako vyhrožování zásahem policie.

Co nám tam hoši na pravém břehu pana Fialy asi zobají?

Na obranu hanlivě označeného profesora z pravého břehu ODS se vyrojilo hejno nasupených vos, které na opovážlivé studenty posílaly nikoli policii, ale demokratické obuchy a totalitní žihadla.
Pravicový extremista Šimíček vidí téma ochrany přírody, jako proxy téma, v kterém se umně skrývá zakuklený levicový extremismus. Dovedně takto skryt zůstává neodhalen zahalen i pro média a politiky.

Zhoubná antikapitalistická rétorika je užívána nejen radikálními a nevzdělanými studenty, ale i novináři a politiky.

Odvážný člen fosilní a ekologicky zkamenělé ODS přirovnává protestující studenty k prokremelským „dezolátům“ a dupe vzteky ručičkama, protože jsou ekologické antisystémové síly zvány do televize.
Antikapitalismus je ryzí antičlověčenství, tudíž kdo není kapitalista, ten nemůže býti člověkem. Mladá generace je nakažena virem levicovosti, vystrašená pandemii lží o zániku civilizace a dalšími masovými hrůzami, proto hlásá věci, z kterých by abstinoval i soudruh Gottwald.

Progresivní socializmus chtějí, studentíci a „studentice“, kde létají pečení cvrčci do hub, kde křišťálová studánka plná čisté vody jest a kde ještě nechcíply dobrý víly.

S hubou plnou cvrčků zneužívají 17. listopad k legalizaci svého odklonu od neoliberální stranické doktríny. Tehdy studenti demonstrovali za lepší svět bez komunistů, dnes demonstrují za svět horší bez fosilních oligarchických kapitalistů.

Všichni, kdo zlehčují levicový extremismus, který definuje pravicový extrémista, jsou parazité demokracie. A až nás pravicově pravověrných budou miliony, tak vám nezodpovědným levičákům ekologům zakroutíme krkem, jak nás v Kremlu učili.

Aby zpovykaní studenti nezavedli nesvobodu pro nás, tak je nutno trochu studentské svobody ubrat jim.

Každý konzervativec do roztrhání těla dělá vše pro ochranu životního prostředí. Ať žije Turów, Bečva a koksovna uprostřed Ostravy.

Šéf Dvořák Petr, šéfanalytik pravého břehu Institutu Petra Fialy, ani tento Dvořák nemohl raději v naději mlčet. Pláče nad útoky na kolegu z pravého břehu profesora Balíka.

Balík se prý opovážlivých studentů ptá, jak konkrétně okupační stávka na jeho fakultě přispěje k ochraně klimatu. Nějak podobně se ptali kdysi komunisté studentů, jak konkrétně stávka pomůže v budování budoucnosti.

Místo odpovědi přišla od studentů a levičáků jen agrese proti ideálnímu profesorovi. Profesor Balík je totiž mimořádně poctivý, skrznaskrz intelektuál, celoživotní skaut, příkladný ochránce přírody a věčný budovatel neoliberální demokracie, což intelektuálně zaostalí pomatenci nemohou pochopit.

Z onoho nepochopení pak přirovnávají příkladného skauta k nepříkladnému Štěpánovi. Studenti, pokud chtějí pomoci přírodě, tak se mají vzdělávat a věnovat svou píli budování vlasti… ehm, vlastně výzkumu a vývoji moderních technologií, které by pomohly budovat kapitalismus s lidskou tváří.
Mentální lenost, alibismus a nesmyslné strategie jsou typické pro radikály, kteří pak ostatní oddalují od pravé cesty po pravém břehu.

Ani slůvko, slovíčko o fosilní oligarchii, která planetu s chutí ničí. Ani slůvko o tom, že tak zaostalí studenti vyrazili před právní fakultu, kterou sponzoruje fosilní hovado, přítel ruských plynařů a kamarád ODS.

Trio ekologů na Fóru uzavírá Šafr. Klimatičtí aktivisté už ohrožují život na planetě. Polili velké umělce naší zelené planety, čímž nenávratně poškodili život. Tímto zločinem se aktivisté totiž sami vyřazují z… - z čeho se konkrétně vyřazují, když je stejně nikdo nebere vážně?

Lepí se vědci k podlaze, za což sklízejí oprávněný hromadný posměch. Já zaznamenal studentský hurónský smích, když o klimatu tlachal premiér Fiala z pravého břehu.

Greta je také mimo, protože si dovolila protestovat proti kapitalismu, rasismu a dalším lidským ohavnostem. Naivní brněnští studenti pod vlivem ničitelky světů infantilně a nelogicky přespávali ve škole.

Studenti spí, tiše mlčí o ruské válce, o energetické krizi způsobené Putinem. Sám Šafr je všechny dopodrobna vyslechl. Pak pomalu odskákal skrze pole zkratek od neškodného přespání ve škole k ničení svobodné ekonomiky a degradaci svobodné společnosti.

Přihlouplí ekologičtí revolucionáři jsou ukázkou západní zhýralosti a falešného náboženství.

Nejsem si jist, zda je zde autorem mistr Šafr, nebo prezident Putin, fakt to nejde rozeznat. Nebozí studenti slouží okupačním, sladkým chrupkáním všem fujizmům, co jich Matka Zem snese. Na liberální demokracii kašlou a nevědí, že přitom jedině liberální demokracie jim zaručuje možnost protestovat (pochopitelně jen neoliberálně moudře) a možnost se válet ve spacácích na podlaze škol (pochopitelně přes den).

Na straně liberální demokracie je inteligence, informovanost a zralost a nikoli revoluce s jucháním pod rouškou tmy na chodbě školy.


Národní fronta 2.0


V národní frontě se příkladně proti trošce studentů sjednotili pevnou vírou pravičáci, levičáci, extrémní pravičáci i levičáci, věřící i ateisté, ba dokonce i proruští kremelští demonstranté v Gogo čepicích na nadšených palicích.

Celá Národní fronta 2.0, která chce a musí uhájit dosavadní laxnost v ochraně české přírody. Musí zajistit, aby v budoucnu vybraní viděli z podzemních bunkrů či orbitálních habitatů místo, kde kdysi ležela jedna příliš hloupá zem plná vychytralých lidí.


PS. Korunu výsměchu protestujícím studentům nasadil fanatický motorista Petr Macinka z fosilního Institutu proruského Václava Klause v pořadu XTV servilního Xavera. Z trapných urážek na adresu mluvčího studentů čpěl Putin, Orbán, Klaus&Zeman, Trump i Bolsonaro.Pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

1
Vytisknout
3699

Diskuse

Obsah vydání | 29. 11. 2022