Konspirační bludy nejhrubšího charakteru jako součást studia na vysoké škole

Výuka podle děkana Ševčíka

23. 3. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 2 minuty
Deník N zjistil, že děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík ve výuce kurzu Evropská unie a její politiky přirovnává EU k nacistické říši. V doporučené literatuře k předmětu uvádí titul Nacistické kořeny bruselské EU. Komentář autora k tomuto "provokativnímu akademismu" následuje...

Kniha Nacistické kořeny bruselské EU je kompilát konspiračních tvrzení, která zneužívají - ať už vědomě, nebo nevědomě - velmi širokého interpretačního prostoru, jenž vytváří jakákoliv složitá a nejednoduše pochopitelná struktura, jakou EU bezpochyby je. 

Zároveň staví na hrubě neadekvátním přirovnání, které vytváří celou stěžejní "hypotézu" o jakési podobnosti s nacismem. Jde o obsáhleji a komplexněji zformulovaný blud, jakých můžeme v konspiračním prostoru najít celou řadu. Je možné je vyvracet bod po bodu, ale jde vlastně o absurdní snahu, když vezmeme v potaz, že celá formulace "hypotézy" je naprostý nonsens při vědomí dodržování základních demokratických principů v rámci evropských procesů. 

Podobné konstrukty ani nepočítají s tím, že budou analyzovány a vyvraceny, pouze vrší na kupu informačního smetiště další odpad. Cílem je, stejně jako v jiných případech, relativizace pojmů, relativizace faktů, například právě tím, že EU postavíme na úroveň nacistické říše a tím zcela zrušíme její legitimitu ve prospěch těch, kdo legitimitu v hodnotovém smyslu těžko nabývají, tedy zejména totalitární a autoritářské režimy. Tuto taktiku ve své propagandě v hybridně konfliktních aktivitách systematicky používá putinovské Rusko.

Fakt, že se podobná publikace dostane na akademickou půdu, není sám o sobě závadný. Považujme vysokoškolský prostor za místo, které by mělo být dostatečně bezpečné pro střetávání se s jakýmikoliv myšlenkami, protože pouze tak jsme pak schopni obsáhnout hranice současného lidského myšlení. 

Z akademického hlediska je ale právě takto flagrantně manipulativní konstrukt potřeba vystavit kritickému pohledu a skepsi. A v tomto ohledu je jednání děkana NF VŠE Ševčíka vysoce kontroverzní. Nejedná dle akademických zásad, jedná jako politicky aktivní jedinec, jehož politické názory jdou zjevně ruku v ruce s obsahem podobných manipulativních konstrukcí. Jedná zároveň z mocenské pozice děkana fakulty, přičemž zkušenost s jeho jednáním v tomto směru je dlouhodobě velmi pochybná. 

V tomto smyslu nelez jeho jednání považovat za snahu otevřít bezpečnou akademickou diskusi, ale vést otevřenou politickou propagandu.

0
Vytisknout
3548

Diskuse

Obsah vydání | 24. 3. 2023