Varovné systémy Země blikají červeně, ale světoví lídři je odmítají vidět

30. 11. 2023

čas čtení 5 minut

Další rok a další konference OSN o změně klimatu. Zatímco se světoví lídři připravují na dvoutýdenní tahanice na COP28 v Dubaji, odpusťte nám, že se nám zdá, že jsme z těchto každoročních setkání, na nichž se činy jen zřídkakdy shodují se sliby, zdrceni, zoufalí a dokonce cyničtí, soudí Farhana Haque Rahman na webu commondreams.org.

Trochu souvislostí: rok 2023 bude téměř jistě nejteplejším rokem na Zemi za posledních 125 000 let. Již nyní jsme svědky ničivých bouří, záplav, extrémních such a požárů. V září a říjnu padly šokující rekordy v měsíčních globálních teplotách.

Systémy Země vydávají varovné signály. Obrovské zásobárny uhlíku v rašeliništích a tropických mokřadech vykazují známky toho, že se mění ve zdroje emisí skleníkových plynů; tání antarktického ledu se zrychlilo; Arktidě hrozí, že v příštím desetiletí zcela zmizí pozdní letní mořský led; sucho a odlesňování v Amazonii by mohlo změnit deštný prales v savanu.

Letošní konference smluvních stran (COP) se koná v polovině cesty mezi přelomovou Pařížskou dohodou z roku 2015 a prozatímním cílem do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 45% oproti úrovni z roku 2010, aby se do roku 2050 dosáhlo čistých nulových emisí, a tím se udržel nárůst globální teploty v rozmezí 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni.

Jsme však daleko od cíle. Na základě národních závazků přijatých vládami po celém světě stále směřujeme k výraznému nárůstu emisí do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010

Na konferenci COP28 je zoufale zapotřebí plán na urychlení opatření v oblasti klimatu. Místo postupného omezování fosilních paliv, která jsou zdaleka hlavním zdrojem emisí, však velké a bohaté státy, slovy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, "doslova zdvojnásobují produkci fosilních paliv".

Podle zprávy o produkční mezeře do roku 2023, kterou vypracovala OSN, plánují vlády v roce 2030 stále vyrábět více než dvojnásobné množství fosilních paliv, než by odpovídalo omezení oteplování na 1,5 stupně Celsia.

Zpráva uvádí deset zemí, které jsou zodpovědné za největší emise uhlíku z plánované produkce: Indie v případě uhlí, Saúdská Arábie v případě ropy a Rusko v případě uhlí, ropy a plynu. Mezi hlavní producenty ropy s velkými plány patří také USA a Kanada.

Výrobci by samozřejmě nemohli vyrábět bez zákazníků. Čína, největší světový producent emisí skleníkových plynů, schválila v roce 2022 ekvivalent dvou nových velkých uhelných elektráren týdně.

Dotlačili jsme tedy my lidé planetu do bodu, z něhož již není návratu, do fáze kaskádovitých negativních zpětných vazeb, které již vyvolaly šesté masové vymírání druhů, přičemž to poslední se odehrálo před 65 miliony let, kdy byli vyhubeni dinosauři?

Podle nejlepšího úsudku vědců z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) v jejich letos zveřejněné šesté hodnotící zprávě má svět "rychle se uzavírající příležitost zajistit pro všechny obyvatelnou a udržitelnou budoucnost... Rozhodnutí a opatření provedená v tomto desetiletí budou mít dopady nyní i na tisíce let dopředu".

Totéž říkali už loni, ale tehdy jim naslouchal jen málokdo. Budou poslouchat i nyní?

Snížení emisí musí být rázné a okamžité, což je podstatou COP28. Světoví lídři se musí v Dubaji dohodnout na postupném omezování fosilních paliv a zacpat uši lobbistům, kteří svým pánům z ropných států umožnili jen letos vydělat miliardy dolarů.

Jak odvážně poznamenávají i vědci z IPCC, naštěstí už se v oblasti klimatu něco děje. Tempo růstu globálních emisí skleníkových plynů se zpomalilo a možná dosahuje svého vrcholu; náklady na solární a větrnou energii a baterie klesly; využívání obnovitelných zdrojů energie roste rychleji, než se očekávalo; míra odlesňování se snížila.

Také nejnovější zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) World Energy Outlook 2023 obsahuje některé povzbudivé prvky. Analýza údajů IEA, kterou provedla britská společnost Carbon Brief, naznačuje, že celosvětové emise CO2 z využívání energie a průmyslu by mohly dosáhnout svého vrcholu již v letošním roce.

Vrchol emisí z fosilních paliv je způsoben "nezadržitelným" růstem nízkouhlíkových technologií, ale podle IEA se do roku 2030 ztrojnásobí cílové kapacity obnovitelných zdrojů energie. To musí být klíčovým výsledkem COP28, což je prvek, který by Čína měla schválit vzhledem ke své celosvětové dominanci v tomto odvětví.

Vědci-veteráni nedávno varovali, že Země překročí hranici 1,5 stupně již v tomto desetiletí, tedy mnohem dříve, než se při současném kurzu obává IPCC. Tak či onak, trend je jasný a stejně tak jsou jasná i potřebná opatření. Svět bude tvrdě posuzovat každý neúspěch na COP28, pokud se nepodaří napravit klimatickou nespravedlnost nebo vyhlásit jasnou cestu k ukončení využívání fosilních paliv.

 

Celý text v anglickém originále ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

0
Vytisknout
3890

Diskuse

Obsah vydání | 4. 12. 2023