Stanovisko ČHV

Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci Romana Smetany je pro nás zklamáním

31. 8. 2012

čas čtení 2 minuty

tisková zpráva

Český helsinský výbor (ČHV) podal letos dne 23. dubna podnět, jímž vyzval ministra spravedlnosti, aby podal Nejvyššímu soudu (NS) stížnost pro porušení zákona v trestní věci proti tehdy již odsouzenému Romanu Smetanovi. ČHV v něm vysvětlil, proč podle jeho právního názoru okresní soud v Olomouci (samosoudkyně Markéta Langerová) porušil zákon ve Smetanův neprospěch.

Soud ho uznal vinným trestným činem poškození cizí věci a odsoudil k obecně prospěšným pracím a po jejich nevykonání k trestu odnětí svobody na sto dní proto, že na volebních plakátech politických stran, vylepených na městských autobusech, které v Olomouci řídil, přimalovával kandidujícím tykadla, mj. i kandidátu ODS a tehdejšímu ministru vnitra Ivanu Langerovi, manželu soudkyně, viz náš podnět.

Ministr stížnost pro porušení zákona podal, NS nařídil přerušení trestu odnětí svobody a nyní, dne 30. srpna, oznámil, že ji zamítl. Rozsudek zatím nezveřejnil. Neradi zde poznamenáváme, že zveřejňování plných textů rozsudků je u NS, na rozdíl od rozhodnutí soudu Ústavního a Nejvyššího správního velmi zdlouhavé (až několik týdnů).

Z tiskové zprávy vydané mluvčím NS ing. Petrem Knötigem plyne, že NS se vůbec nepokusil vést hranici mezi dvěma konkurujícími si ústavně zaručenými základními právy -- na ochranu majetku podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod a na svobodu projevu podle jejího článku 17. V Listině jsou podmínky pro zákonné omezení těchto práv vyjádřeny odlišně. NS dokonce ani neuvažoval o přiměřenosti výroku o vině.

NS hlavně nijak nerozptýlil naše pochybnosti, že trestní stíhání nemělo být vůbec zahájeno (šlo nanejvýš o přestupek). Podle našeho názoru nevznikla pokreslením plakátů žádná škoda. Plakáty byly i po pokreslení srozumitelné a čitelné, pouze na nich "přibylo" sdělení voliče.

Jsme také přesvědčeni, že soud byl povinen utvořit si vlastní úsudek o podjatosti soudkyně Langerové a neměl se v této věci odkazovat na výroky Romana Smetany u soudu a v médiích.

Vzhledem k ústavněprávní povaze celé otázky doporučíme Romanu Smetanovi, aby podal stížnost Ústavnímu soudu. V řízení před ÚS by mohly být vyřešeny či alespoň probrány některé otázky, které NS pominul.

Na vědomí:

Roman Smetana

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti

Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti

Stanovisko nemůžeme poslat soudům senátu NS, který ve věci jednal a rozhodl, protože jejich jména nemůžeme z webu NS zjistit.

Za správnost: Anna Šabatová, předsedkyně ČHV

V Praze 30. srpna 2012

0
Vytisknout
9234

Diskuse

Obsah vydání | 3. 9. 2012