Smetana to slíznul u soudu. Aneb: Jak soud slíznul Smetanu!

3. 9. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 5 minut

"Každý občan má právo na svobodu projevu a prezentaci politických názorů, ale toto právo nesmí překročit hranici, kdy dochází k útoku na majetek, a nesmí pokračovat svou agresivitou dál (ohrožovat lidské zdraví či život)".

To je pravda, aneb "Proti gustu žádný dišputát", asi by řekl Švejk. Jenže na současné podmínky je to víc než úsměvné, vztáhneme-li tuto zákonem danou normu na případ řidiče MHD Smetany.

Roman Smetana řidič MHD v Olomouci, naplnil podstatu tohoto práva mírou vrchovatou, ale bohužel, zákon také říká, že současně "zaútočil" (jak pejorativně vyjádřeno) na majetek, v tomto případě majetek politické strany, převážně ODS.

A tady je kámen úrazu. Odbočím, když se budu zabývat sice tímtéž, ale netýká se to majetku ODS, ale řekněme např. veřejného, případně jiné právnické či fyzické osoby.

Mám tím na mysli řádění sprejerů, byť na množství "umělecky" napadených ploch na zdech domů, nádražích, vagonech, stěn, panelů, autobusů, tramvají či jiných ne majetků ODS, které lze sečíst na sta, ne-li tisíce metrů čtverečních.

Poznamenávám, že nikdy nešlo o majetek soukromý, ale vždy o něčí cizí. Jak už zmíněno, jde o majetek obecní, veřejný, státní či jiných právnických nebo fyzických osob.

Je pravda, že na množství takto "umělecky" upravených ploch se podílely stovky "umělců", z nichž jen několik bylo dopadeno při činu a nějak postiženo. Úmyslně neuvádím potrestáno, protože trest bývá zpravidla uložen za trestný čin, za přestupek se uděluje buďto pokuta, nebo je věc řešena ve správním řízení, obyčejně se stejným výsledkem, tedy pokutou. Nepamatuji, že by za takový čin byl někdo odsouzen stejně jako postižený Smetana.

Pokud by se někdo, kdo se podílí na řešení těchto zpravidla "přestupků proti veřejnému pořádku", výjimečně "poškozování cizí věci" zabýval celkovou škodu způsobenou takovýmto počínáním, jistě by se došlo ke statisícovým, ne-li vyšším škodám. Tím "někdo" mám na mysli orgány, které tyto přestupky řešily.

Kdyby si tyto orgány daly tu práci a tyto škody vyjádřili v korunách tak, aby mohly být protiargumentem např. v případu R. Smetany, jistě by byl soudní verdikt zcela jiný. Jinými slovy: zákony a jejich paragrafy jsou pokroucené, stejně tak pokroucené jsou stanoviska a rozsudky soudů, nebo také, chce-li někdo psa bíti, hůl si vždy najde. Tak se stalo i v případě Romana Smetany.

Krátká rekapitulace: R. Smetana svými uměleckými vlohy vyjádřil svůj negativní postoj se současnou politikou tím, že na plakátech, umístěných na autobusech MHD politikům přimaloval "tykadla". Ergo kladívko politikům, zjevených hlavně na plakátech ODS, potažmo v jejím majetku.

Nabízí se otázka, co bylo pro soud rozhodující podstatou pro posouzení činu R. Smetany, zda to, že byli "zpitvořeni" jistí politici, nebo že došlo k útoku na majetek, jinak řečeno, že byl "poškozen cizí majetek"? Připusťme variantu "B", ze které také vychází soudní verdikt. Jaká že byla výše škody na majetku nedotknutelné ODS? Prý 15.667 korun, které také pan Smetana uhradil.

To by snad, s případnou pokutou navrch, mělo stačit. Nestačilo! Panu Smetanovi bylo uloženo cca 100 dní veřejně prospěšných prací, což odmítl. Jenže ouha, to neměl! Protože naši ostražití zákonodárci a soudci dospěli k názoru, že tímto maří rozhodnutí státního orgánu a poslal jej na cca 100 dní do vězení.

Takto případ Smetana graduje a lze se snad i obávat, že bude za svůj čin i veřejně popraven! Což se de facto stalo, protože jeho čin byl natolik rozmáznut, že z komára udělali velblouda, z jinak normálního, poctivě pracujícího člověka, který však jsa nespokojen s politikou vlády, v rámci svých práv se poněkud nevhodným způsobem vyjádřil, čímž se z něj stal "vyvrhel lidské společnosti"! Naproti tomu všichni ti anonymní umělci, kteří se svými klikyháky prezentovali na veřejných místech či na cizím majetku po celé ČR, jsou i nadále nejmenovaní "hrdinové všedních dnů"!

Ještě jeden postřeh navrch. Pan Smetana, v zájmu negradování svého případu, přes jemu nepříjemný rozsudek soudkyně Langerové velkoryse, ne-li getlemansky prohlásil, že necítí podjatost této soudkyně, která je manželkou jednoho z "postižených" politiků, exministra vnitra Langra.

Jeho velkorysost se mu však, jak patrno, nevyplatila. Paní soudkyně usoudila, že nemůže dopustit, aby byl její manžel takto či jinak dehonestován. To raději bude dehonestovat právo a smysl pro logiku, přirozenou lidskou spravedlnost.

Také proč ne, žijeme přece v demokracii, ve které je občan ten poslední, kdo má nárok na spravedlnost. Sám za sebe doufám, že tento precedens nebude pokračovat, že někdo přijde konečně k rozumu a bude chápat čin pana Smetany skutečně lidsky, skutečně demokraticky a také skutečně spravedlivě!

0
Vytisknout
6742

Diskuse

Obsah vydání | 5. 9. 2012