Ještě k případu ponižování Romana Smetany ve věznici

20. 12. 2012 / Milan Daniel

čas čtení 4 minuty

Především: každý spravedlivý člověk musí uznat, že Roman Smetana do vězení nepatří. Kauza jeho grafického projevu je srovnatelná s někdejším případem Plastic People of the Universe -- jejich koncerty s uměním mnoho společného neměly, byly ale projevem statečného občanského odporu proti lživému režimu. Vraťme se však k případu ze čtvrtka 13. prosince. Tiskový mluvčí věznice Rapotice mjr. Jan Doležal pro server iHned.cz uvedl: "Za sebe mohu říci, že šlo o generální prohlídku, která probíhá jednou do roka u všech odsouzených, kteří jsou povinni se jí podrobit. Všech 670 vězňů ji podstoupilo, je to běžná praxe a není to nic nestandardního. Pan Smetana se však zasekl, že to nebude podstupovat."

Uvedl, že vězni pracovníci káznice situaci vysvětlovali i na základě předpisů. "Lidsky jsem se mu snažil vysvětlit, že to nemá s jeho případem nic společného. Nepomohlo to. Nakonec byly použity donucovací prostředky, přesto znovu odmítl. K žádnému ponižování však nedošlo, žádnou újmu neutrpěl. Byl u toho také lékař," uvedl Doležal.

Na formu a podmínky provádění osobních prohlídek vězňů má však jiný a velmi vyhraněný názor veřejný ochránce práv, který důkladnou tělesnou prohlídku (včetně prohlídky tělních dutin) připouští jen v taxativně vymezených případech. Cituji ze sborníku stanovisek VOP, str. 146-7:"

"...za adekvátní shledal (VOP) provedeni teto prohlídky pouze tehdy, je-li podezření, že jsou do střežené části věznice vnášeny nepovolené věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo život zaměstnanců věznice, vězněných osob či mařit účel výkonu trestu. Při vzniklém podezření je tedy provedení anální prohlídky u odsouzených/obviněných odůvodněno konkretní bezpečnostní potřebou a lze ho považovat za legitimní a souladné s právními předpisy. Jiná situace, hraničící s ponižováním lidské důstojnosti, by nastala, pokud by tyto prohlídky byly rutinní a bez jakéhokoli bližšího ospravedlnění bezpečnostní potřebou."

Z výše uvedeného je zřejmé, že anální prohlídka vyžadovaná po Romanovi Smetanovi nevyplynula z nějaké "konkrétní bezpečnostní potřeby" a šlo o typ prohlídky, jež je prováděna zřejmě preventivně a periodicky. Za těchto okolností však provádění takové prohlídky podle VOP "hraničí s ponižováním lidské důstojnosti" a Roman Smetana se jako svobodný člověk a občan vědomý si svých práv požadavku vzepřel právem. Šest set sedmdesát ostatních vězňů "zadek vyšpulilo" ne proto, že by všichni nevěděli co je správné, ale proto, že to pro ně bylo výhodné -- byli si vědomi toho, že kdyby své ponížení odmítli, čekal by je trest. Musím sebekriticky dodat, že i já a snad všichni mí spoluvězni z doby před čtyřiceti a více lety jsme na bachaře neochotně sice, ale "špulili". O to větší chovám k Romanovi úctu.

Tu by však měli projevit především údové údajně demokratického režimu. Zásadní rozdíl mezi chováním komunistických a kapitalistických bachařů k lidem jsem bohužel nezaznamenal. Na rozdíl od doby, kdy začínala husákovská normalizace, dnes však existují technické prostředky (využívané např. na letištích), jejichž použití by bylo z etického hlediska mnohem přijatelnější. To by však pravda musel mít stát o zachování důstojnosti svých občanů zájem.

Co však přijatelné není v žádném případě, je pronásledování člověka, který se odmítá nechat zlomit. Proto je důležitá solidarita s ním.

Další soud s Romanem Smetanou, tentokrát za "maření" výkonu rozhodnutí, je avizován na leden příštího roku.

0
Vytisknout
16474

Diskuse

Obsah vydání | 21. 12. 2012