Fuj!

1. 5. 2013 / František Řezáč

čas čtení 1 minuta

Místo, aby si odplivli, přijali medaili od komunistického lampasáka.

Inu, vydávají svědectví o upřímnosti svého boje s "komunismem". Kdo sám sebe zradil a prodal, je jejich favoritem: Čalfa, Kočárník, Dlouhý a další. Kdo se k nim dal, tomu odpustili - přesně jako KSČ v letech 1945 až 1948. Dneska si honí trika na paní učitelce z Budějovic a bývalém politrukovi pohraniční roty kdesi za Chebem. Proč? O tom nám vypráví evangelista Matouš v kapitole 23:

1. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.2. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili zákoníci a farizeové.

3. Proto plňte a zachovávejte všechno, cokoli vám řeknou, abyste zachovávali, ale nejednejte podle jejich skutků, protože oni mluví, ale nejednají.

4. Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.

5. A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.

6. Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních...

0
Vytisknout
13311

Diskuse

Obsah vydání | 3. 5. 2013