Otevřený dopis poslankyně ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi

Kateřina Konečná: delfíni můžou být do Česka transportováni načerno, náklady ponese stát

30. 4. 2013 / Kateřina Konečná

čas čtení 3 minuty

Vážený pane ministře, v krátké době se na Vás již podruhé obracím ve věci záměru pana Artura Kaisera vybudovat v Praze "dočasné" vnitrozemské delfinárium a provozovat v něm veřejné komerční vystoupení velkých mořských savců. Transfer delfínů, podobně jako některých dalších druhů živočichů, podléhá mezinárodním úmluvám i platným zákonům České republiky. Bohužel se ukazuje, že se v české legislativě nacházejí mezery, které mohou vyústit ve velmi závažnou situaci.

Delfíní show - porušení zákonů ČR TÉMA BL

Tu se Vám pokusím nastínit.

Konkrétně mám na mysli situaci, kdy budou do České republiky bez platného dovozního povolení MŽP letecky transportováni delfíni a některá další zvířata podléhající právním předpisům v oblasti CITES a Česká inspekce životního prostředí i další orgány státní správy (včetně Celní správy ČR) budou postaveny před nepříjemnou skutečnost. Formálně budou moci zvířata po jejich příletu na území ČR "úředně zabavit", fyzicky je však budou muset umístit do jediného "vhodného" zařízení na území České republiky, což bude právě budované delfinárium pana Kaisera. Pokuta za porušení zákonů CITES a veterinárních zákonů nepřesáhne v takovém případě 3 mil. Kč. Vzhledem k odhadovanému velkorysému rozpočtu celého záměru "delfíní show" pana Kaisera je tedy velmi nepravděpodobné, že by riziko uložení pokuty fungovalo jako překážka v případném protiprávním jednání. Stručně řečeno, vážený pane ministře, i ta nejvyšší pokuta je kalkulovatelná předem, dá se zahrnout do celkových nákladů akce a její sankční charakter se tak mine účinkem.

Nebude-li tedy Ministerstvo životního prostředí jednat dostatečně rychle, razantně a nevyvine-li maximální úsilí, aby nedošlo k transferu delfínů a dalších mořských savců z Ukrajiny na území České republiky, budeme vystaveni nebývalé blamáži. "Úředně zabavená" zvířata budou vystupovat v "delfíní show" v privátním delfináriu na území hlavního města Prahy. A bude-li organizátor celé akce dostatečně drzý, požádá navíc Ministerstvo životního prostředí o jistě nemalý příspěvek na péči o "úředně zabavené živočichy", který mu česká legislativa zaručuje.

Věřím, vážený pane ministře, že si popsané skutečnosti a rizika uvědomujete a že budete v této věci jednat bez zbytečných odkladů a s využitím všech legislativních i diplomatických možností Vlády České republiky.

Autorka je místopředsedkyní výboru pro životní prostředí a místopředsedkyní zahraničního výboru Parlametnu ČR za KSČM

Odpověď ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy (ODS, bývalý poslanec, bývalý starosta Prahy 6) na autorčinu předchozí interpelaci 2. 4. 2013 ZDE

PDF verze otevřeného dopisu ZDE

0
Vytisknout
4927

Diskuse

Obsah vydání | 3. 5. 2013