Sponzoring výročí ČT neetickou firmou Karlovarské minerální vody je nepřijatelný

24. 5. 2013

čas čtení 4 minuty
stížnost na generálního ředitele ČT za porušení Kodexu ČT ve věci plánovaného sponzorování výroční outdoorové kampaně ČT Karlovarskými minerálními vodami

Vážený pane předsedo Rady ČT, veřejnost již více jak dva roky aktivně bojuje za záchranu architektonického dědictví v Kyselce, jehož nikoliv nepodstatnou část vlastní Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV). Petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo 27 364 občanů, před rokem podpořil svým usnesením i Senát PČR (210. usnesení z 25. schůze dne 25.4.2012, senátní tisk č. 228). Magistrát města Karlovy Vary v březnu 2012 vyměřil KMV za porušení památkového zákona pokutu ve výši 1,8 milionu korun. Tuto pokutu po odvolání potvrdil i nadřízený orgán -- Krajský úřad Karlovarského kraje. Nyní je udělená pokuta předmětem soudního sporu mezi KMV a karlovarským magistrátem.

Památkově chráněné objekty, které KMV již více jak dvacet let vlastní, však do dnešního dne bezostyšně chátrají. Citujeme z Protokolu o kontrolním zjištění Památkové inspekce Ministerstva kultury ze dne 8.11.2012 (Č.j.: MK 77087/2012 PI), která prováděla kontrolu stavu památek ve vlastnictví KMV:

"Kontrolovaná osoba v době výkonu dozoru uvedené povinnosti neplnila v potřebném rozsahu..."

Byť KMV z rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary o nařízení zabezpečení střechy Hotelu Praha z října roku 2012 střechu opravila a po mediálním tlaku vystěhovala do náhradních bytů poslední obyvatele, důchodce, bydlící v domě Stallburg, ve kterém mnoho let nefungovala kanalizace, lidem vytékaly výkaly do sklepa a do bytů jim děravou střechou zatékalo, a v těchto dnech památka prochází kompletní rekonstrukcí, v majetku KMV jsou další památky, které víc a víc chátrají.

KMV za jejich těžko obhajitelný nezájem o kulturní dědictví, které v Kyselce fyzicky vlastní, již nekritizuje jen naše občanská společnost nebo úřady vykonávající státní památkovou péči, ale i mnoho představitelů kultury a sportu (Věra Čáslavská, zesnulý herec Vladimír Čech, Olga Sommerová, Petr Mareček, Ladislav Gerendáš, Petr Vacek, Jaroslav Rudiš, Jiří Mádl, David Koller, Mardoša, Bára Poláková, architekt David Vávra, Petra Nesvačilová, výtvarník David Černý ad).

A nakonec, samotná ČT svým investigativním pořadem Reportéři ČT několikrát upozornila na problematiku zdevastovaných památek v Kyselce, včetně negativní role KMV na zdejší kulturní dědictví.

Jsme přesvědčeni, že je nemorální, aby Česká televize, která patří k významným nositelům kultury, nechala byť jen částečně financovat svoji outdoorovou kampaň ke svému výročí, firmou, která významné a svého druhu ojedinělé kulturní dědictví nechává prokazatelně bezostyšně pustošit.

Jsme přesvědčeni, že výše uvedený záměr vedení ČT není jen v rozporu s dobrými mravy, ale je v příkrém rozporu Kodexem ČT, čl. 7, odst. 7.4, cituji: "Česká televize vychází z mravních tradic evropského civilizačního okruhu." -- nechat sponzorovat reklamní kampaň k výročí zahájení vysílání (nikoliv sponzorování kulturní akce Český lev) firmou, která nectí české kulturní dědictví, ba dokonce jej bez jakékoliv byť minimální snahy nechává na pospas osudu, je chucpe, které samo o sobě zaslouží celospolečenské odsouzení (nikoliv jen na úrovni výkonu státní správy). Tento záměr odporuje zmíněnému článku Kodexu ČT, protože instituce vykonávající veřejnou službu tak v podstatě "legitimizuje" svou vlastní aktivitou (mimo reklamu) činnost devastátora českého kulturního dědictví. Veřejnosti svým přímým ekonomickým propojením s KMVukazuje, že je naprosto normální ničit kulturní dědictví a není to nic, co by mělo bránit spolupráci zjevně nekulturní firmou s institucí, která má kulturu pěstovat a rozvíjet.

S cílem ČT kulturu pěstovat a rozvíjet, je sponzoring neeticky jednající komerční firmy Karlovarské minerální vody v přímém rozporu.

Děkuji za vyrozumění, jak bylo s naší stížností naloženo.

S pozdravem,

Pavel Mertelík XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Marcela Němcová XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

0
Vytisknout
5302

Diskuse

Obsah vydání | 28. 5. 2013