Iniciativa ProAlt a Federace výkonných zaměstnanců České pošty brání Vaši poštu

11. 7. 2013

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva

Iniciativa ProAlt společně s Federací výkonných zaměstnanců České pošty (FVZ) rozhodně vystupuje proti praktikám, které se v poslední době staly v této instituci normou. Jedná se o šikanu řadových zaměstnanců, snižování platů, vyvolávání atmosféry strachu a nekolegiality, to vše ve jménu zisků aliančních partnerů a některých "elitních" manažerů. Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou doručit dopisů, balíků a dalších zásilek. Jako vždy na neoliberálních postupech prodělají pracující a zákazníci, přičemž naopak vydělá úzká skupina zástupců nadnárodních korporací a management České pošty.

"Situace zaměstnanců ČP je neúnosná. Strach a nátlak se staly každodenními zdroji motivace k práci. Původní poslání pošťáka, který by neměl být běžným zaměstnancem, protože jeho role byla vždy někde mezi poskytovatelem veřejných služeb a zaměstnancem, se dnes redukuje na prodavače a hokynáře. Navíc za velmi nelidských a agresivních pracovních podmínek," říká k věci prezident FVZ Miroslav Prokop.

"Česká pošta se snaží dělat ze svých zaměstnanců nesvéprávné, rozklepané a ke všemu svolné bytosti třesoucí se nesmyslnými pokyny manažerů. Dopis, v němž manažer závěrem konstatuje, že si nechal nabrousit nůž, je esencí narůstající -- v tuto chvíli verbální -- agresivity privilegovaných vůči neprivilegovaným. S takovou praxí nesouhlasíme a podporujeme proto zaměstnance pošty v jejich požadavcích, a tím i nepřímo všechny občany, kteří využívají jejích služeb," vysvětluje mluvčí ProAltu Pavel Novák.

"Iniciativa ProAlt obecně podporuje odpor pracujících proti špatným pracovním podmínkám, šikaně, bossingu, mobbingu a veškerým dalším praktikám, kterými zaměstnavatelé disciplinují zaměstnance," dodává mluvčí iniciativy Ondřej Lánský.

Z tohoto důvodu se FVZ a ProAlt rozhodly zorganizovat nenásilný, ale důrazný protest přímo v hlavní budově České pošty: 11. července 2013 v 15 hod. vnikla skupina aktivistů do hlavní budovy České pošty (Jindřišská 16) v Praze a začala okupovat přepážky s dotazy mířícími právě na nabízené produkty aliančních partnerů. Cílem bylo symbolicky zablokovat chod pošty na přibližně hodinu. Během této doby další skupiny aktivistů rozdávaly klientům pošty vysvětlující materiály, v nichž byla popsána situace pracujících na České poště. Poslední součástí akce byl petiční stánek, kde měli lidé možnost podepsat petici určenou generálnímu ředitelství České pošty.

0
Vytisknout
4535

Diskuse

Obsah vydání | 11. 7. 2013