Kácení Kotěrova stromořadí v Michli

25. 2. 2014

Tisková zpráva Strany zelených

Hlavní město Praha se chystá na základě povolení úřadu MČ Praha 4 *vykácet Kotěrovo stromořadí v Michli*. Jedná se o historické stromořadí založené architektem Kotěrou v době výstavby dnes památkově chráněné Michelské vodárny, jejímž autorem je právě arch. Kotěra. Stromořadí je součástí původního projektu a stromy v něm byly po celé století obnovovány. Stromy mají být pokáceny 28. 2.

Naprosto absurdní je, že povolení k pokácení bylo vydáno PVS v roce 2011 pro stavbu vodovodu, která byla provedena loni v létě, aniž by bylo využito. Stromy tehdy zachránili místní obyvatelé, kteří se nekompromisně proti kácení postavili. Důvod ke kácení tedy již věcně i právně pominul. Za životní prostředí je odpovědný náměstek primátora Nouza (TOP09) a na radnici Prahy 4 zástupce starosty Bodenlos (ČSSD).

"Naše životní prostředí je negativně ovlivněno sousední Severojižní magistrálou a lípy v naší ulici jsou cennou bariérou proti prachu a hluku. Jsme hrdí na Kotěrovo dědictví a nenecháme si jej zničit," je odhodlána lípy bránit za každou cenu místní obyvatelka *Radmila Macurová*.

"Postup obou radnic je naprosto nehorázný. Náměstek pro ŽP Nouza jedná zcela v rozporu s platnou Koncepcí péče o zeleň schválenou zastupitelstvem HMP. Stromořadí lip je součástí našeho kulturně-historického dědictví a zničit je jen kvůli vydanému povolení, které již pozbylo smyslu (vodovod je vybudován) je barbarství," staví se proti záměru stromy vykácet zastupitel MČ Praha 4 Petr Štěpánek.

Málokdo ví, že součástí dnes slavné a památkově chráněné Kotěrovy vodárny v Michli je i stromořadí lip v Kvestorské ulici v Michli. Dnešního dne se dokonce dožila jedna původní lípa ve stáří přes sto let. Zbytek stromořadí chtěli zlikvidovat PVS a MČ Praha 4 kvůli opravě vodovodu, od záměru však tehdy ustoupili. Vyjít vstříc vyšla i firma Čermák Hrachovec, která upravila technologický postup tak, aby stromy přežily.

0
Vytisknout
6274

Diskuse

Obsah vydání | 26. 2. 2014