Ukrajina: Nebude řešení, dokud Západ nepochopí své minulé chyby

6. 3. 2014

Západní politikové většinou vykreslují celou kontroverzi ohledně Ukrajiny jako naprosto jednostrannou - všechno je to vina Ruska. Avšak krymská krize má přímé vazby na pošetilé kroky, které Západ učinil po pádu Sovětského svazu, píše v deníku Guardian bývalý australský premiér Malcom Fraser (v letech 1975-1983).

Po pádu Sovětského svazu mnozí doufali, že bude možno odložit ideologii studené války a že mocnosti začnou spolupracovat pro lepší svět. Role NATO skončila.

Existovalo mnoho způsobů, jimiž mohla být zajištěna bezpečnost bývalých součástí Sovětského svazu ve východní Evropě. NATO se rozhodlo poskytnout jim tuto bezpečnost rozšířením na východ, až k hrajicím Ruska. Tehdejší ruský prezident Gorbačov trval při jednání s americkým ministrem zahraničí Jamesem Bakerem, aby se NATO nerozšířilo ani o metr dál na východ - je to oblast tradičního ruského vlivu. Prezident Clinton rozšířil alianci NATO až na samotné hranice Ruska. Hovořilo se o včlenění Gruzie a Ukrajiny do NATO.

Toto rozšiřování na východ, v přímém rozporu s vyjednáváním s Gorbačovem, bylo provokativní, nemoudré a bylo jasným signálem Rusku: Nejsme ochotni z vás udělal kooperativního partnera při řízení evropských a světových událostí: Budeme používat moc, kterou máme, a vy se s tím budete muset vyrovnat.

Tento signál byl znovu zdůrazněn později, když se pokusil prezident Bush umístit prvky protiraketové obrany v Polsku a v České republice. Amerika tvrdila, že je systém protiraketové obrany zaměřen proti Íránu. Rusko tomu nevěřilo. Západ dál jednal, jako by dál trvala studená válka.

To, co se před časem stalo v Gruzii a to, co se děje nyní na Krymu, je přímým důsledkem těchto raných chyb, které udělal Západ. Západ se snaží už léta zatáhnout Ukrajinu do NATO. Silně podporuje proevropské hnutí na Ukrajině a bojuje proti proruské vládě, kterou se snaží destabilizovat a svrhnout.

Západ si při tom na Ukrajině zvolil celou řadu nechutných partnerů. To nevěstí nic dobrého pro budoucnost.

Západ byl v nynější krizi zase převezen a nepřipraven. Na Ukrajině žije velká ruská menšina. Bylo logické, že Rusko podnikne kroky na ochranu této menšiny. Kromě toho, jestliže Putin dospěl k závěru, že se Západ snaží zatáhnout Ukrajinu do NATO, zcela jistě musel podniknout kroky na ochranu svého přístupu k přístavům v Černém moři na Krymu a na zabezpečení vojenských základen, které by mohly tento přístup ohrozit.

Ochraňovat své základny na Krymu bude vždycky ruským cílem. Západní politikové a západní média většinou vykreslují nynější kontroverzi jako úplně jednostrannou: Všechno je to jen vina Ruska a Putin brání vzniku pravé demokracie. Kroky, učiněné v raných dnech po pádu Sovětského svazu, porušení příslibu, daného Gorbačovovi (jistě byl učiněn omylem), že se NATO nebude rozšiřovat na východ, nutně muselo vytvořit problémy pro budoucnost.

Nenajdeme východisko z této situaci, dokud osoby, které se snaží vyřešit tento obtížný a neuvěřitelně nebezpečný problém, neporozumějí historii a minulým chybám Západu.

Existuje ještě jiný aspekt téhož, který by měl znamenat, že by západní mocnosti měly být ještě více znepokojeny. Spojené státy zahájily to, co mnozí považují za pošetilou a nebezpečnou politiku v západním Tichomoří: politiku zadržování Číny. I Joseph Nye, bývalý činitel z Pentagonu, varuje, že zadržování je vůči sílící Číně špatnou politikou - Spojené státy by s Čínou měly spolupracovat. Dochází k jednání o možné strategické spolupráci mezi Ruskem a Čínou. Zatlačí chybná politika Spojených států a rozvíjející se drama na Ukrajině Rusko a Čínu k společnému strategickému partnerství?

Studená válka zjevně neskončila. Ti, kdo odpovídají za současnou politiku, nedostatečně rozumějí událostem, které se dějí před jejich očima, a nejsou schopni spolupráce a bezpečného vedení světa.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
9994

Diskuse

Obsah vydání | 7. 3. 2014