Otevřený dopis Marku Bendovi

Lidské právo poškozovat zdraví ostatním? A co na to Písmo?

15. 6. 2017 / Jaroslav Polák

čas čtení 3 minuty
Vážený pane doktore a poslanče, 

v týdeníku Respekt jsem si přečetl, že údajně tvrdíte, že svoboda kouřit je základní lidské právo. V první řadě Vás chci ubezpečit, že Vám toto právo nechci brát. Jako zdravotník musím konstatovat ale, že tabakismus patří do diagnostické skupiny s kódem F - nejsem ale zdravotník s kvalifikací v této oblasti. Dle týdeníku Respekt jste tvrdil, že kouření je základní lidské právo a to v souvislosti zejména s zákazem kouření ve veřejných restauračních zařízeních (termín možná ne zcela přesný, podotýkám podobný zákon platí ve skoro celé západní Evropě). Za sebe bych vznesl možná pro Vás odvážnou a chybnou (?) domněnku, že existuje mé základní lidské právo dýchat čerstvý vzduch, tj. vzduch bez toxických a kancerogenních příměsí tabákového dýmu ale i emisí z automobilové dopravy.

Jaksi mé právo se střetá s právem kouřit cigaretu právě v těch restauracích atp. Musím na tomto místě podotknout, že jsem se za celý svůj život prakticky nesetkal s tím, že by se mne jakýkoliv kuřák zeptal, zda mi kouření nevadí - respektive nebyl spontánně aplikován princip: "Moje svoboda končí, tam kde začíná svoboda druhého". 


Jistě nemusím do kuřácké hospody, ale stejně mi nemusí kuřák kouřit pod nosem. On má tento problém i zdravotně právní rovinu. Tabakismus patří do skupiny závislostí kategorie F10-19. Neoddiskutovatelným faktem je že, byla nesčetnými studiemi prokázána souvislost kouření s mnoha typy maligních onemocnění zejména rakoviny plic. 

Proto je zřejmě nutná státní regulace: Vy a další tabakisté jste v tomto smyslu v podstatě nemocní, a co více, zřejmě nevědomky ohrožujete spoluobčany. 

Argument, že tuto "negativní externalitu" kompenzuje spotřební daň, je lichý. Spotřební daň zdaleka nepokryje náklady na léčbu způsobenou tabakismem. Nehledě na to, že z ní jde do zdravotnictví jen část. 

No a v posledku (ale pro Vás by to mělo býti nejdůležitější částí tohoto mého dopisu). Jako dítě (1980 - 1990) jsem chodil na hodiny náboženství k panu faráři a zde jsem z jeho úst slyšel, že i úmyslné poškozování vlastního zdraví patří do skupiny hříchu proti pátému přikázání. 

Vzhledem k Vašemu deklaratornímu katolictví (mj. i angažovaností v ochranně nenarozeného života) mi to nějak nejde dohromady s tím, že by se mělo jednat o "základní lidské právo", dle Vašeho názoru. 

No ale jistě - je to Vaše soukromá věc. Bohužel se tato Vaše soukromá věc se asi poněkud dostává do "kolize" s Vaší veřejnou funkcí. Z právního hlediska - kde je toto lidské právo kodifikováno v naší dosud platné Ústavě? Prosím vysvětlete mi to? 

Upozorňuji, že se na Vás obracím jako na osobu veřejně činnou a i tento dopis tedy může být zveřejněn.

Pozn. redakce: K datu vydání pan Benda na dopis neodpověděl.

0
Vytisknout
5200

Diskuse

Obsah vydání | 15. 6. 2017