Kolín: Podstatným faktem, který pan starosta nevyvrací, zůstává rozhodnutí pokácet konkrétní stromy

15. 7. 2019 / Jitka Rejhonová

čas čtení 6 minut

Foto: "Zrestaurované" ulice Pražská a Sluneční v Kolíně, po odstranění vzrostlých stromů. K tomu viz reakci paní Jägerové - níže.

Reakce na dopis starosty města Kolína k rozhodnutí kácení stromů (článek „Starosta města Kolín - Stromy kácet budeme, ale méně“ z 12.7. 2018)

Chtěla bych se vyjádřit k uveřejněnému dopisu pana starosty města Kolína, M. Kašpara, který původní text, jehož účelem byl primárně pokus o záchranu stromů na sídlišti v Kolíně, obviňuje z šíření nepravdivých informací o plánovaném kácení stromů.

Děkuji panu starostovi za zpřesnění informací, které úřad doplňoval na žádosti občanů postupně (viz níže k jednotlivým fázím procesu).  Nicméně podstatným faktem, který pan starosta nevyvrací, zůstává rozhodnutí pokácet konkrétní stromy (jejichž počet se blíží číslu 20).

Text jsem napsala z pohledu člověka, který se zajímá o životní prostředí, a to nejen obecně, ale hlavně ve svém bezprostředním okolí.

V kontextu celkové alarmující doby globálního oteplování, jehož výsledkem je prakticky šesté suché léto za sebou, nezvyklé vlny veder napříč Evropou, a to i ve Skandinávii, způsobující nejen zdravotní rizika pro člověka, ale také např. snižování úrody, považuji pokácení byť jen jednoho vzrostlého zdravého stromu za zločin a za tím si stojím.

Nemůžeme likvidovat přírodu, jak se nám zachce. Naopak zejména ve městech musíme chránit každý zdravý strom, protože nám umožňují zejména v letních měsících ve městech přežít – a to samozřejmě nemluvím o dalších jejich významech.

Můj článek se také snaží upozornit na bezmoc běžného obyvatele, který se spolu s dalšími podobně smýšlejícími občany snaží kontaktovat příslušné úřady (inspekci životního prostředí, různé ekologické nadace apod.) a naprosto bez výsledku – naráží pouze na fakt, že na místech institucí, kterým by mělo jít o zachování přírody především, o přírodu nakonec ani nijak zvlášť nejde…

Je tedy jasné, že se obracíme na média a snažíme se na tuto bezmoc upozornit. Víme, že se stromy kácet budou, ale nikdo nezná přesné datum, pouze se ví, že to bude teď v létě – informace poskytnuté občanům byly kusé.

Stručně tedy shrnuji, že na začátku dubna byl na stránku mukolin.cz vložen příspěvek o rekonstrukci ulic Moravcova a Březinova. Byl k němu přiložen plán, a to bez legendy, která byla později na vyžádání doplněna. Při schůzce s vedením města byl dále předložen i další plán, které konkrétní stromy se budou kácet.

Další fází je tzv. revitalizace. Na začátku července byla na mukolin.cz vyvěšena informace o revitalizaci, a to s jedním plánem a poznámkou, že kdo chce vidět celou studii, může se na ni přijít po dohodě podívat.

Po urgenci byla vložena studie celá.

Za zmínku dále stojí dotaz paní Evy Šedivé, obyvatelky sídliště, na vedení města během schůze, či se alespoň budou dělat drenáže z parkoviště do zeleně, aby se maximálně využila veškerá dešťová voda.

Odpověď byla zamítavá, voda bude svedena normálně do kanálů. V době extrémního sucha je toto rozhodnutí opravdu nepochopitelné.

Z dopisu pana starosty vyplývá, že lidé v této oblasti sami žádali o pokácení stromů, aby se uvolnilo místo na parkování. Zbývající obyvatelé sídliště ale o úmyslu kácení vůbec nevěděli, takže se nemohli předem vyjádřit, a poté již byl předložen hotový plán schvalující kácení bez možnosti odvolat se proti rozhodnutí.

Z tohoto důvodu celý projekt nemůže představovat kompromis mezi dvěma stranami, neboť zdaleka ne všichni obyvatelé ulic dostali možnost reagovat.

Teprve poté, kdy se obyvatelé začali aktivně angažovat za záchranu stromů, vedení oznámilo, že stromy stejně nejsou zdravé a pokácet se musí…

Odborné posudky k dispozici nejsou, vedení města odkazuje pouze na stránky stromypodkontrolou.cz.

Zdůrazňuji tedy ještě jednou, že článek je reakcí na schválení kácení stromů a snahou toto schválení přehodnotit.

Článek ani nevyvracel důležitost rozšíření možnosti parkování, ale jsem přesvědčena o tom, že existují i jiná řešení, která by stromy zachovala na svém místě; a to zvlášť po nedávném vykácení zdravých stromů na ulici Pražské a Sluneční v rámci tzv. revitalizace, kterou místní obyvatelka, paní Jägerová, charakterizuje takto (cituji s jejím laskavým svolením):

„Když se začalo polemizovat s tím, že bude revitalizace, představovala jsem si to tak, že upraví zeleň, dají lavičky a udělají prostě příjemný parčík uprostřed města, kde si odpočinou lidé uprostřed stromů a ostatní zeleně. Teď je z toho v létě výheň, kdy chodníky nestačí ani do druhého dne zchladnout, v bytě máme kvůli té výhni neobyvatelno, prach z toho, co je mezi kostkami, lítá všude, zeleň spíše připomíná plevel (…) stromy pomalu, ale jistě umírají nebo sesychají (…). Dříve to působilo malebně, zeleně, nyní je to šílená šedá a smutná část (…) Teď musíme jen čekat, jestli se stromy a zeleň vzpamatuje. Jestli ne, tak to bude ta nejhnusnější brána do města, kterou jsem kdy viděla. A vy, kteří mi budete vyčítat, že jsem nespokojená, nabízím týdenní ubytování u nás doma, až bude venku zase 40 stupňů.“

I proto, aby se podobný scénář neopakoval na sídlišti (na uvedených ulicích Moravcova, Březinova a Kremličkova), se obyvatelé snaží dělat maximum pro zachování stávající zeleně.

0
Vytisknout
4197

Diskuse

Obsah vydání | 17. 7. 2019