Česká dezinfoscéna stále bojuje s islámem

3. 10. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 1 minuta

Dynamika české digitální dezinfoscény je následující: Na pozici nejčastějšího tématu se vrací téma migrantů a útoky proti EU. Velmi časté je i téma napadající hnutí Milion chvilek pro demokracii. Opět sílí téma sudetských Němců, Benešových dekretů, obviňování Německa a Francie ze snah ovládnout Evropu. Zesílilo téma „fašismu“ v ČR a Evropě, respektive v Německu. Pokračuje podpora Ruska (v menší míře Číny), to je často spjato s „tradičními hodnotami“. Drží se téma obhajoby Andreje Babiše, ale zde jde z velké části o obsah velmi pravděpodobně vznikající autenticky v ČR a řešící vnitropolitické zájmy. Taková jsou hlavní zjištění z posledního souhrnného reportu Českých elfů.

Trendy v šíření dezinformací v digitální dimenzi jsou následující:

·       Velmi produktivně funguje propojení mezi dezinformačními weby fungujícími v ČR a sítí řetězových e-mailů.

·       Nejčastější dezinformační weby produkují propagandistický obsah, jenž je dále využíván v síti řetězových e-mailů.

·       Potvrdil se trend přímého přebírání obsahu z ruské sociální sítě Vkontakte, častěji se objevuje obsah původem v ruštině.

·       V médiích poklesl počet propagandistických článků, pravděpodobně vlivem dovolených v srpnu, pokles šel na vrub protievropského narativu.

Podrobnosti, včetně analýzy vybraných manipulací a dezinformačních narativů, seznamu nejproduktivnějších dezinformačních webů a grafická zpracování některých zjištění najdete v posledním reportu Českých elfů.

 

0
Vytisknout
5756

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2019