Benda a Aeronet: Kdo je slepice a kdo vejce?

Sbližování politických populistů a dezinformační scény

7. 11. 2019 / Bohumil Kartous

čas čtení 3 minuty
Nejen na imigračním tématu nebo dalších tématech podporujících legitimizaci xenofobie v české společnosti lze dobře sledovat, jak si dezinformační scéna dokázala vytvořit své politické reprezezntanty. Současný návrh ministerstva vnitra na to, aby mohly být v trestních řízeních využívány informace získané zpravodajskými službami, označil poslanec ODS Marek Benda za "návrat praktik StB". Úplně stejným způsobem přitom reagují některé dezinformační zdroje (např. Aeronet). Jde o exemplární důkaz přímého argumentačního propojení mezi dvěma stranami demagogických manipulátorů veřejné diskuse.

Návrh, který se dotkne zákona o policii a trestního řádu, se snaží zohlednit měnící se bezpečnostní situaci a ohrožení vyplývající například z kyberkriminality. Zpravodajské služby často získají důkazy, které by mohly být využity při stíhání trestné činnosti závažného dosahu, nicméně v současnosti mohou na základě získaných informací pouze upozornit policii a ta si musí opatřit důkazy vlastní.


Poslanec Benda tento návrh komentuje jako "novodobý model StB". Zcela totožným způsobem komentuje návrh novely dezinformační web Aeronet, který dovádí konspiraci k tomu, že údajně bude zneužito zákona ke stíhání nezávisých novinářů za proruské aktivity.

Britské listy citují odborníka na danou problematiku, jehož identita je redakci známa:

"Srovnání poslance Marka Bendy z ODS, jenž tvrdí, že pokud by u vymezených trestných činů bylo možné použít jako důkaz v trestním řízení zpravodaké informace, šlo by o praktiky StB, je zcela nesmyslné. Zpravodajské informace jsou ve většině získávány nasazením operativních úkonů na základě povolení soudu, podobně jako informace policejní. V trestním řízení soud vždy zvažuje, zda k nim přihlédne a jak. Zpravodajské informace používá BKA (Finanční zpravodajská služba Německa), FBI a další organizace v demokratických zemích, které rozhodně nelze srovnávat s StB. StB se na rozdíl od zpravodajských služeb demokratických zemí nemusela řídit zákony (nemusela dodržovat, jen mohla), soudci i i prokurátoři s ní aktivně spolupracovali dle jejího zadání, slučovala v jedné složce zpravodajskou službu i policejní orgán konající přípravné řízení trestní."

Marek Benda svým jednáním přímo legitimizuje dezinformační odpad a dostává ho svými nejapnými vyjádřeními do mediálního prostoru. Používání z reality vykloubených přirovnání a vytváření nesmyslných paralel je jedním ze způsobů, jakým dochází k vážné erozi diskruzu a matení veřejnosti za účelem levného získání pozornosti a vyvolávání reakce na základě neodůvodněných obav. Pokud něco takového dělá politik zastupující stranu, která se ostentativně staví proti populismu současného premiéra a jeho strany, pak je to vážný problém: taková strana se stává krajně nedůvěryhodnou ve svých prohlášeních. V případě ODS to není poprvé a pravděpodobně ani naposled. Nad angažmá lidí, jako Benda, Vondra a další zůstává skutečně rozum stát.

0
Vytisknout
4581

Diskuse

Obsah vydání | 12. 11. 2019