Vládní zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí

7. 10. 2019

čas čtení 5 minut
Foto: Jak spravují na Šumavě lesy ČR a Německo. V polovině této fotografie je státní hranice.
 
V NĚKTERÝCH OBLASTECH SE VŠAK PŘESTO DÁL SÁZÍ HLAVNĚ SMRKY. PROSTOR MUSÍ DOSTAT PŘIROZENÁ OBNOVA

tisková zpráva hnutí Duha

Ministerstvo zemědělství v každoroční Zprávě o stavu lesů shrnuje výsledky loňského hospodaření v lesích [1]. Desítky let ignorované varování vědců o nevhodné druhové a věkové skladbě našich lesů mají v posledních letech za následek masivní těžbu kalamitního dřeva. Z dlouhodobého hlediska znamenala celková výše vykázaného kůrovcového dříví v roce 2018 rekordní hodnotu (13 mil. kubíků dřeva), které nebylo dosud na území České republiky dosaženo.

 

Na dlouhodobě velmi špatný zdravotní stav lesů ukazuje vysoká míra defoliace (míra ztráty jehlic a listů) stromů, která patří mezi nejvyšší v Evropě. Zásadní měrou se na defoliaci podílí zejména dominantní zastoupení smrku v porostech (přes 50 %). V nadcházejících letech bude nutné počítat s dalším výrazně limitujícím faktorem zdraví lesů: vládní Zpráva jasně uvádí, že z pohledu ochrany lesa není pochyb, že bez účinné redukce stavů spárkaté zvěře bude velice náročné a mnohde prakticky nemožné zajistit úspěšnou obnovu lesa na kalamitních plochách. Podle poslední inventarizace škod zvěří je přemnoženou spárkatou zvěří průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí. Na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to dokonce 100 % [2].

Pouze 4 075 hektarů v roce 2018 zalesnila přirozená obnova lesa, tedy mladé stromky vzešlé samovolným vyklíčením ze semen (tj. pouze 16,1 % z celkově zalesněné plochy). Vzhledem k tomu, že lesy vyrostlé z přirozeného zmlazení jsou mnohem odolnější než uměle vysázené, a také s přihlédnutím k finančním výdajům potřebným k umělému zalesnění i nedostatku sadebního materiálu by přirozená obnova měla být  mnohem využívanější metodou. S tím ostatně souhlasí i ministr zemědělství Miroslav Toman, který před 3. čtením novely lesního zákona přislíbil opatřením obecné povahy prodloužit lhůtu pro zalesnění vytěžených ploch na celém území republiky a tím dát více prostoru právě potenciálu skrytém v přirozené obnově lesa [3]. Umělá obnova, tj. vysázení semenáčků, byla uskutečněna na 21 245 hektarech lesa. V této výsadbě stále i přes doporučení mnoha vědců a odborníků dominoval smrk (36,8%) následovaný bukem (22,4%), dubem (14,1%) a borovicí (9,8%).

Nejpalčivější problémy českého lesnictví se snažili v první půlce září vyřešit poslanci a poslankyně prosazením balíčku pozměňovacích návrhů “Pekarová - Fialová - Holomčík” k vládní novele lesního zákona [4]. Z tohoto balíčku však poslanci přijali pouze některé z navržených změn [3]. Tato novela bude na konci října projednána v Senátu. Senátoři a senátorky tak ještě mohou zvýšit lesům naději na uzdravení přijetím dalších potřebných úprav lesního zákona. O to je žádají stovky vědců a odborných pracovníků sdružených pod stanoviskem Vědci pro les [5] i více jak 62 000 lidí pod výzvou Zachraňme lesy [6].

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA řekl:
„Zpráva o stavu lesů, kterou Ministerstvo zemědělství předložilo minulý týden vládě, je děsivá. Nejen v rozsahu hynutí našich lesů, to všichni čekali, ale ještě více v tom, že stále neřešíme příčiny lesní katastrofy. Tvrdá data ukazují, že i přes pokles v používání smrku při výsadbě, je i nadále nečastěji vysazovanou dřevinou. A co hůř - nenecháváme lesy obnovit se z přirozeného zmlazení a na holinách málo využíváme takzvané přípravné dřeviny, jako je bříza, jeřáb, olše či osika. Přitom víme, že lesy vzniklé z přirozené obnovy jsou mnohem odolnější než lesy vysázené uměle. Zpráva zároveň jasně říká, že bez snížení početních stavů přemnožené sprákaté zvěře, která spásá mladé stromky, nebude na některých místech lesy vůbec možné obnovit.”

 
Poznámky:
[1] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2018, Ministerstvo zemědělství, říjen 2019, ke stažení na http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/10/zpravaostavulesa2018.docx
[2] Inventarizace škod zvěří na lesním hospodářství České republiky, závěrečná zpráva, IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a ÚHÚL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, leden 2016
[3] Více na: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-dnes-udelali-vyznamny-krok-k-uzdraveni-nasich-lesu
[4] Rozhovor s Markétou Pekarovou Adamovou, Evou Fialovou a Radkem Holomčíkem na: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky/poslanci-lesni-kalamita-je-katastrofa-potrebujeme-razantni-zmenu-legislativy
[5] https://vedciproles.webnode.cz/
[6] https://zachranmelesy.cz/cs
[7] Příloha: mapa zhoršení zdravotního stavu lesů:

0
Vytisknout
9778

Diskuse

Obsah vydání | 10. 10. 2019