Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)

Názory české veřejnosti na pandemii nemoci COVID-19: korelace s informační a digitální gramotností a postoji

16. 7. 2020

čas čtení 6 minut

Více než sedm desetin (71 %) českých občanů starších 18 let v červnu souhlasilo s názorem, že „Koronavirus se rozšířil, protože Čína o něm tajila informace“Přibližně stejný podíl (70 %) české veřejnosti také souhlasil s tím, že „Lidé, kteří vyrazili do Itálie na dovolenou na přelomu únoru a března, jednali bezohledně“.

Nejméně pak česká veřejnost souhlasila konspiračně laděnými výroky, podle kterých byl koronavirus záměrně rozšířen konkrétním státem. S tím, že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Čínou,“ souhlasila více než čtvrtina (28 %) české veřejnosti a s tím, že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Spojenými státy americkými,“ souhlasily méně než dvě desetiny (17 %) české veřejnosti.

S výrokem – který je podle aktuálního vědeckého konsenzu pravdivý – že „Koronavirus je přirozeného původu a na člověka se přenesl z jiného živočicha,“ souhlasily jen necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů a celé dvě pětiny (40 %) s ním nesouhlasily. Více než jedna pětina (21 %) se k němu nedokázala vyjádřit a uvedla možnost „nevím“.

bližší analýzy sociodemografických skupin jsme zjistili, že ve struktuře odpovědí na jednotlivé výroky jsou významné rozdíly. S výrokem „Koronavirus se rozšířil, protože Čína o něm tajila informace,“ častěji souhlasili mladší respondenti. V nejmladší věkové skupině od 18 do 24 let s výrokem souhlasilo 43 % dotázaných, v nejstarší věkové skupině starších 65 let už jen 26 %. Z hlediska vlastní politické identifikace šlo také výrazně častěji o občany identifikující se s pravicí. Občané, kteří s tímto výrokem souhlasilise také liší od průměru populace přístupem k internetové bezpečnosti. Častěji uváděli, že vědí, jak zjistit, který software nebo aplikace je bezpečné si stáhnout do počítače nebo mobilu, a také častěji podle svých slov vědí, jak si upravit nastavení ochrany osobních údajů v aplikacích nebo internetových službách.

S druhýnejpřijímanějším výrokem, že „Lidé, kteří vyrazili do Itálie na dovolenou na přelomu února a března, jednali bezohledně,“ souhlasili naopak relativně častěji občané ve věkových kategoriích starších 55 let a také občané bez terciárního vzdělání. Souhlasící také významně častěji uváděli, že nevědí, jak zjistit, který software nebo aplikace je bezpečné si stáhnout do počítače nebo mobilua že nevědí, jak si upravit nastavení ochrany osobních údajů

aplikacích nebo internetových službách. Nelze to však interpretovat tak, že s těmito dvěma výroky souhlasily dvě zcela odlišné skupiny obyvatel, je zde určitý překryv, kdy podstatná část souhlasila, případně nesouhlasila s oběma výroky zároveň.

Souvislost s věkem jsme také zaznamenali u výroku: „Koronavirovou krizi využije česká vláda k omezení demokracie ČR,“ se kterou souhlasily nejčastěji věkové kategorie od 35 do 44 let a od 45 do 54 let, a to jak oproti mladším, tak oproti starším věkovým kategoriím. Častěji s výrokem souhlasili rovněž občané, kteří se identifikují s politickou pravicí. Souhlasili také častěji ti, co se staví aktivně k internetové bezpečnosti a v již zmíněných otázkách, „jak zjistit, který software nebo aplikace je bezpečné si stáhnout do počítače nebo mobilu“ a, „jak si upravit nastavení ochrany osobních údajů v aplikacích nebo internetových službách“ uvedli, že vědí.

výroky blízkými tzv. „magickému myšlení“ (výroky mimo možnost vědecké verifikace, které předpokládají existenci vnější síly mimo dosah vědeckého poznání), že „Koronavirus je trest pro lidstvo,“ a „Koronavirus je obrana přírody proti lidem,“ poměrně častěji souhlasili občané s nižším vzděláním (nedokončená ZŠ, ZŠ, vyučení a SŠ bez maturity) oproti občanům s vyšším vzděláním (SŠ s maturitou a všechny stupně terciárního vzdělání včetně VOŠ).

U výroků s konspiračním obsahem, a to, že „Koronavirus byl rozšířen záměrně,“ že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Čínou,“ a že „Koronavirus byl rozšířen záměrně Spojenými státy americkými,“ byl z hlediska vzdělání mezi souhlasícími vyšší podíl těch, kteří jsou vyučení nebo mají střední školu bez maturity. poslední výrokem z této trojice vzájemně souvisejících výroků významně častěji nesouhlasili obyvatelé Prahy. Všechny tři výroky jsou pozitivně korelovány, což také znamená, že část obyvatel považuje za původce, jak Spojené státy americké, tak Čínu.

U výroku, že „Koronavirus je přirozeného původu a na člověka se přenesl z jiného živočicha,“ jsme pak z hlediska vzdělání nenašli statistické významné rozdíly. Míra souhlasu i nesouhlasu byly poměrně rovnoměrně rozložená mezi všechny vzdělanostní skupiny, jen v případě lidí se středním vzděláním s maturitou byl nižší podíl těch, co uvedli možnost „nevím,“ a to oproti lidem, jak s nižším, tak vyšším vzděláním.

Většina výroků je spolu určité míře pozitivně korelována (negativní korelace jsou jen u menšiny výroků, především u výroku „Lidé, kteří vyrazili do Itálie na dovolenou na přelomu února a března, jednali bezohledně,“ s výrokem, že „Hrozba koronaviru je přeceňována“). Z tohoto důvodů je vhodné uvést jejich vzájemné vztahy prostřednictvím korelační analýzy.

Zpráva CVVM s grafickým znázorněním výsledků výzkumu.

0
Vytisknout
6921

Diskuse

Obsah vydání | 23. 7. 2020