Není „i“ jako „y“?

14. 8. 2020 / Miloš Dokulil

čas čtení < 1 minutaJen abychom věděli, že nutně každé „kliknutí“ nemusí být cestou ke spáse:
Libye – Wikipedie

cs.wikipedia.org › wiki › Libye

Taky třeba naopak (byla u toho hned i mapka s uvedením názvu státu ve verzi „Lybie“): Lybie

Aniž se to kdy opravovalo či opravilo… Takže při jistém koloběhu času a informací narazíme zrovna třeba na nenáležité gramaticky znění, a pak můžeme mít problém s tím, jak je to „doopravdy“ (aniž si to musíme připustit!)…

((Což se může týkat i jiných – zpětnovazebně hned nerevidovaných – záznamů. Nechť není v tyto dny veder čtenáři těchto řádků ani jinak rozpačitě či přeneseně „horko“.))

Možná stojí za zmínku rovněž psaní koncovek v různých pádech uvedeného jména státu. Takže (fonetičtěji) „v Libyji“, anebo jen „v Libyi“ (jako dosud)?
0
Vytisknout
3666

Diskuse

Obsah vydání | 18. 8. 2020