"Zastaralé a zavádějící": je čas přehodnotit samotný koncept peněz?

2. 4. 2024

čas čtení 6 minut
 
Peníze jsou pravidelně vytvářeny z ničeho a zase likvidovány - a ekonomické modely, které tuto skutečnost neodrážejí, nejsou ani trochu užitečné

 
V klasickém filmu It´s a Wonderful Life z roku 1946 se vkladatelé dožadují svých peněz od maloměstské stavební spořitelny. Její ředitel George Bailey (v nezapomenutelném podání Jamese Stewarta) vysvětluje, že peníze nejsou v trezoru stavební spořitelny, ale byly půjčeny jiným lidem ve městě. "Ty peníze tam nejsou," hájí se Bailey. "Vaše peníze jsou v Joeově domě... A v Kennedyho domě, v domě paní Macklinové a ve stovce dalších."

Baileyho vysvětlení odráží rozšířenou představu o fungování bank.

 
Podle této představy banky shromažďují finanční prostředky, například prostřednictvím malých vkladů a velkoobchodních půjček, a pak je - nebo jejich část - půjčují. Tato představa o bankovnictví prostupuje populární kulturou a lidovými představami o financích.

Jako popis dnešního bankovnictví je však toto nesprávné. Banky nepůjčují peníze z rezerv nebo vkladů či jiných zdrojů předem existujících prostředků. Půjčky přicházejí jako první.

Když si půjčíte peníze a banka vám je připíše na úvěrový účet, zůstatek na účtu vzniká nově, "ze vzduchu", nikoli z existujících vkladů nebo jiných existujících peněz nebo v souvislosti s nimi. A jak splácíte jistinu půjčky, peníze vytvořené v době půjčky postupně mizí a vracejí se do své předchozí podoby vzdušné nicoty.

Znervózňující realita: kladný zůstatek na bankovním účtu neodpovídá zásobě "peněz", které jsou pro vás někde drženy nad rámec zůstatku na účtu. Zůstatek na účtu je vše, co existuje. Je to záznam o příslibu banky, vlastně dlužní úpis.

Váš vkladový účet je závazkem banky a jako vkladatel nejste nic víc než jeden z mnoha nezajištěných věřitelů banky.

Za normálních okolností je slib soukromé banky téměř stejně dobrý jako slib vlády nebo centrální banky. V krizi má však slib banky mnohem menší hodnotu a může mít i nulovou hodnotu.

Tyto rozdíly v chápání jsou špičkou ledovce zmatků, které se týkají i veřejných financí a fiskální politiky.

Podle standardní představy o veřejných výdajích a zvyšování příjmů mohou vlády utrácet pouze tehdy, pokud nejprve shromáždí peníze prostřednictvím daní nebo prodeje aktiv či půjček. Skutečnost je však opět opačná. Stejně jako banky tím, že půjčují peníze ve formě dlužních úpisů, je vytvářejí z ničeho, tím, že vlády utrácejí peníze, je také vytvářejí z ničeho.

(Čas od času vlády a centrální banky také poskytují půjčky, například pro účely měnové politiky a hospodářského rozvoje. V těchto případech vlády a centrální bank vytvářejí peníze z ničeho  stejně jako soukromé banky).

Stejně jako peníze vytvořené bankovními úvěry, ani peníze vytvořené vládními výdaji nepřetrvávají a neobíhají v ekonomice neomezeně dlouho. Poněkud šokující a skličující skutečností je, že když platíte daně, peníze nejdou na účet nebo do trezoru. Vypaří se. Platby daní ruší peníze, které byly vytvořeny z ničeho původními vládními výdaji.

Tyto rozdíly v chápání nejsou okrajové nebo nepodstatné. Jejich důsledky dalece přesahují praktickou správu bank a vlád.

Standardní pohled dominuje v politice zdanění a fiskální odpovědnosti. Převládá také v části akademické obce, kde se někteří ekonomové zaklínají představou peněz, které neustále obíhají ekonomikou jako trvalý prvek v uzavřeném systému. Ve skutečnosti peníze pravidelně vznikají a zanikají a ekonomické modely, které tuto skutečnost neodrážejí, nejsou ani trochu užitečné.

Nepochopení peněz a bankovnictví ovlivňuje pobídky a taktiky největších soukromých bank i to, jak občané a daňoví poplatníci pohánějí vlády a finanční regulátory k odpovědnosti. Brání nám všem vést dospělou, na důkazech založenou diskusi o zadlužení, daních a měnové politice. Bez takovéto konverzace (kterou by kompetentně vedli finančníci a novináři) budou občané navždy jen vedlejšími hráči v kapitalismu - neodolatelným cílem účastníků s lepšími informacemi.

Ochrana zákazníků, daňových poplatníků a celé společnosti před excesy moderního bankovnictví vyžaduje nové chápání rolí bank a vlád ve financích; nové chápání půjček, vkladů a derivátů jako jedné rodiny finančních kontraktů; a nové povědomí o výsadním postavení soukromých společností v globálním finančním systému.

Zásadní je, že celá společnost musí jinak přemýšlet o povaze peněz - možná nejprve zavrhnout samotný termín. "Peníze" zahrnují celou řadu jevů, které mají ze své podstaty různé účely a rizika. Například vklady komerčních bank se podstatně liší od bankovek, a ty se liší od rezervních fondů. Peníze jako pojem jsou stále více zastaralé a zavádějící.

Lepší pochopení pojmu peněz by otevřelo možnost důležitých inovací, jako jsou instituce poskytující pouze půjčky a instituce poskytující pouze vklady, nové mechanismy finanční obezřetnosti a dohledu a integrovaná měnová a fiskální politika, která by využívala měnové a fiskální páky ve vzájemné shodě.

Nová konverzace o financích by jasněji ukázala příčiny mezigeneračních nerovností a umožnila by společnosti přehodnotit, že banky, které jsou "příliš velké na to, aby padly", mohou rok co rok dosahovat obrovských bezrizikových zisků.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
2603

Diskuse

Obsah vydání | 4. 4. 2024