Haaretz: Izrael vytvořil v Gaze "zóny smrti". Každý, kdo do nich vstoupí, je zastřelen

2. 4. 2024

čas čtení 17 minut
Foto: Izraelci zastřelený chlapec 

Izraelci střílejí prostě každého

Izraelská armáda tvrdí, že od začátku války v Gaze bylo zabito 9 000 teroristů. Představitelé obrany a vojáci však listu Haaretz sdělují, že se často jedná o civilisty, jejichž jediným zločinem bylo překročení neviditelné linie vytyčené IDF


Bylo to další rutinní oznámení izraelské armády. Po odpálení rakety na Aškelon byl "identifikován terorista, který raketu odpálil, a letadlo vzdušných sil na něj zaútočilo a zlikvidovalo ho". Zdánlivě šlo o další statistiku v seznamu mrtvých bojovníků Hamásu.

Před více než týdnem se však v televizi Al-Džazíra objevila další dokumentace tohoto incidentu. Ukazovala čtyři muže, nikoli jednoho, jak společně kráčejí po široké cestě v civilním oblečení. V okolí nikdo není, jen trosky domů, kde kdysi žili lidé. Toto apokalyptické ticho v oblasti Chán Júnisu narušil hlasitý výbuch. Dva z mužů byli okamžitě zabiti. Další dva byli zraněni a snažili se pokračovat v chůzi. Možná si mysleli, že se zachránili, ale o několik vteřin později na jednoho z nich spadla bomba. Pak je vidět, jak druhý z nich padá na kolena, a pak bum, oheň a kouř.

"V praxi je teroristou každý, koho IDF zabila v oblastech, kde operují její jednotky," říká důstojník v záloze, který sloužil v Gaze."Byl to velmi vážný incident," řekl Haaretzu vysoký důstojník Izraelských obranných sil. "Nebyli ozbrojeni, neohrožovali naše síly v oblasti, ve které se pohybovali." Navíc, říká důstojník zpravodajské služby, který je s příběhem obeznámen, nebylo vůbec jisté, že se podíleli na odpálení rakety. Říká, že to prostě byli lidé, kteří byli nejblíže místu odpálení - je možné, že to byli teroristé, je možné, že to byli civilisté, kteří šli hledat jídlo.

Tento příběh je jen jedním z příkladů, které byly zveřejněny, jakým způsobem jsou Palestinci zabíjeni střelbou IDF v pásmu Gazy. Počet mrtvých Gazanů se nyní odhaduje na více než 32 000. Podle armády bylo přibližně 9 000 z nich teroristů.

Řada velitelů záložní a stálé armády, kteří hovořili s deníkem Haaretz, však zpochybnila tvrzení, že všichni z nich byli teroristé. Naznačují, že definice teroristy umožňuje širokou škálu výkladů. Je docela dobře možné, že Palestinci, kteří v životě nedrželi v ruce zbraň, byli do hodnosti "teroristy" povýšeni posmrtně, přinejmenším ze strany IDF.

"V praxi je teroristou každý, koho IDF zabila v oblastech, kde operují její jednotky," říká jeden z důstojníků v záloze, který sloužil v Gaze.

Údaje armády nejsou žádným tajemstvím. Naopak, postupem času se staly zdrojem hrdosti, možná nejbližší "vítězné image", které Izrael od začátku války dosáhl. Ale tento obraz, říká vysoký důstojník jižního velení, který je s problematikou velmi dobře obeznámen, není zcela autentický.

"Je ohromující slyšet po každé operaci zprávy týkající se toho, kolik teroristů bylo zabito," říká a vysvětluje: "Nemusíte být génius, abyste si uvědomili, že po ulicích Chán Júnisu nebo Džabalíje neběhají stovky nebo desítky ozbrojených mužů, kteří bojují proti IDF."

Jak tedy boje v Gaze ve skutečnosti vypadají? Podle důstojníka v záloze, který tam byl, "se obvykle v budově skrývá jeden terorista, možná dva nebo tři. Ti, kdo je objeví, jsou bojovníci se speciálním vybavením nebo drony".

Jedním z úkolů tohoto důstojníka bylo informovat vyšší šarže o počtu zabitých teroristů v oblasti, kde on a jeho muži bojovali. "Nešlo o oficiální hlášení, kdy po vás chtějí předložit všechna těla," vysvětluje. "Zeptají se vás, kolik jich je, a já jim řeknu číslo na základě toho, co vidíme a čemu rozumíme na místě, a jedeme dál."

Zdůrazňuje, že "nejde o to, že bychom si těla vymýšleli, ale nikdo nemůže s jistotou určit, kdo je terorista a kdo byl zasažen po vstupu do bojové zóny sil IDF". Řada záložníků a dalších vojáků, kteří v posledních měsících působili v Gaze, totiž poukazuje na snadnost, s jakou je Palestinec po své smrti zařazen do určité kategorie. Zdá se, že otázka nezní, co udělal, ale kde byl zabit.

V srdci zóny smrti

Bojová zóna je klíčový pojem. Jedná se o oblast, v níž se usadí vojenské jednotky, obvykle v opuštěném domě, přičemž okolí se stává uzavřeným vojenským prostorem, který však není jako takový jasně označen. Dalším termínem pro takové oblasti je "zóna zabíjení".

"V každé bojové zóně velitelé takové zóny zabíjení vymezují," říká důstojník v záloze. "To znamená jasné červené linie, které nesmí překročit nikdo, kdo není z IDF, aby naše jednotky v oblasti nebyly zasaženy." Hranice těchto smrtících zón nejsou předem stanoveny, stejně jako jejich vzdálenost od domu, v němž se síly nacházejí.

Důležitým faktorem je také výška budov. Každé síly mají pozorovací stanoviště v pásmu Gazy i mimo něj, jejichž vojáci mají za úkol identifikovat nebezpečí. Hranice těchto zón a přesné postupy činnosti však nakonec podléhají výkladu velitelů v dané oblasti. "Jakmile do ní vstoupí lidé, hlavně dospělí muži, je nařízeno střílet a zabíjet, i když je tato osoba neozbrojená," říká důstojník v záloze.

Do značné míry je takovým příběhem i tragédie, při níž IDF zabily tři rukojmí, protože při útěku před svými únosci vstoupili do zóny smrti uprostřed čtvrti Šudžajjáh ve městě Gaza.

"Prapor 17 chránil jižní logistickou evakuační trasu používanou divizí," uvedl při vyšetřování incidentu velitel brigády plukovník Israel Friedler, který jednotce velel. "Zorné pole a zóna zásahu byly blízko našich sil," dodal. Konec je znám, stejně jako skutečnost, že nebyly dodrženy postupy. Následně byly postupy zpřísněny.

V současné době, pokud je známa přítomnost rukojmích v nějaké oblasti, budou operace prováděny podle toho a takové oblasti nebudou zasaženy ze vzduchu. Co se však děje v jiných oblastech, je zřejmě méně regulováno. Není jasné, kolik neozbrojených palestinských civilistů bylo zastřeleno, když vstoupili do takových zón.

"Měli jsme pocit, že tam vlastně neexistují žádná pravidla nasazení," říká Haaretzovi záložník, který donedávna působil v severní Gaze.

"Měli jsme pocit, že tam nejsou žádná pravidla boje," říká záložník, který donedávna působil v severní Gaze. "Nepamatuji si, že by s námi někdo po každém incidentu probíral podrobnosti." To koresponduje s dojmem vysokého představitele obranného establishmentu. "Zdá se," říká, "že mnoho bojových jednotek si píše svá vlastní pravidla nasazení."

Vysoký představitel obrany řekl Haaretzu, že tato otázka se dostala na stůl náčelníka generálního štábu Herzla Haleviho již na začátku války. Když si generální štáb uvědomil, že pravidla nasazení v Gaze podléhají výkladu místních velitelů, "náčelník generálního štábu vystoupil tím nejjasnějším způsobem proti zabíjení kohokoli, kdo vstoupí do bojové zóny. Hovořil o tom ve svých projevech," říká tento úředník. "Bohužel stále existují velitelé, a to i ti vyšší, kteří si při svém postupu v pásmu Gazy dělají, co se jim zlíbí."

Stále platí rozkaz zastřelit každého, kdo se přiblíží k jednotkám v bojové zóně. Vzhledem k tomu, že "přiblížení" je velmi subjektivní pojem, není překvapivé, že podléhá výkladu na místě.

Důstojník v záloze, který hraje důležitou roli na předsunutém velitelském stanovišti záložní brigády v čele bojů v severní Gaze, říká, že věk a zkušenosti hrají roli. Jinými slovy, mladší vojáci z povolání jsou ve srovnání se záložníky náchylnější stisknout spoušť.

Tento důstojník se podílel na incidentu, při kterém mohli snadno zahynout nevinní lidé. "Identifikovali jsme podezřelého muže, který se chystal vstoupit do naší bojové zóny," vypráví. "Ve vzduchu už jsme měli dron se souhlasem podezřelého zabít. Najednou jsme s operátorem dronu na poslední chvíli spatřili, jak muž vchází do ulice a na náměstí, kde byly desítky lidí". Bylo to pár metrů za hranicí bojové zóny, kde byl trh se stánky, děti na kolech, paralelní svět. "Ani jsme nevěděli, že tam jsou civilisté," říká. Okamžitě se rozhodli úder odvolat, čímž zřejmě zabránili katastrofě.

"Nepochybuji o tom, že existují i jiné síly, které by dron použily," dodává důstojník. "Vždy existuje napětí mezi ochranou našich sil, která je nejvyšší prioritou, a situací, kdy se snažíte zabránit zbytečnému zabíjení civilistů."

Ve všem tom chaosu má velkou váhu úsudek velitelů na místě, ať už se jedná o velitele brigády, praporu nebo roty, říká mnoho bojovníků, kteří hovořili s Haaretzem. Říkají, že jsou velitelé, kteří budou střílet na budovu s podezřelým, i když jsou v blízkosti civilisté, zatímco jiní velitelé budou jednat jinak.

Během našich rozhovorů s různými představiteli obrany, důstojníky a bojovníky se neustále objevovalo dilema, jak rozlišit mezi civilistou a teroristou. Jak můžete identifikovat někoho, kdo je v nebezpečí, nebo rozhodnout, zda je správné chvíli počkat a nespěchat se střelbou. Obrátit se na velitele může přinést různé odpovědi v závislosti na osobě a situaci.

"Pro naše velitele platilo, že pokud jsme v prostoru naší operace identifikovali někoho, kdo nepatřil k našim jednotkám, bylo nám řečeno, abychom stříleli," popsal své zkušenosti voják ze záložní brigády. "Bylo nám výslovně řečeno, že i když podezřelý vběhne do budovy, ve které jsou lidé, máme střílet na budovu a zabít teroristu, i kdyby byli zraněni další lidé."

Zkouška časem


Civilisté v Gaze znají místa, která jsou alespoň na papíře definována jako palebné zóny. Mají se zdržovat v humanitárních přístřešcích a jejich okolí. Jedná se o oblasti, ve kterých IDF nevytváří bojové zóny.

Zpravodajský důstojník, který je v centru bojů, říká, že "to, co se děje v severní části pásma Gazy, by nemělo znepokojovat Američany; mělo by to znepokojovat Izrael".

Půl roku po válce je zde však relevantní zkouška časem. "Kdybychom tam byli měsíc nebo dva, mohli byste se držet rozkazu, že každý, kdo se přiblíží, by měl být zastřelen," říká důstojník z předního velitelského stanoviště. "Ale jsme tam už půl roku a lidé musí začít vycházet; snaží se přežít, a to vede k velmi vážným incidentům."

Tyto incidenty velmi znepokojují americkou administrativu, která v posledních týdnech požaduje, aby Izrael řídil svou politiku střelby, pokud jde o civilisty, mnohem zodpovědněji. A přesto zpravodajský důstojník, který je v centru bojů, říká, že "to, co se děje v severním pásmu Gazy, by nemělo znepokojovat Američany, ale Izrael".

Říká, že "je tam přes 300 000 civilistů, většina z nich je soustředěna v oblastech, které IDF od začátku války definovaly jako humanitární úkryty". Tito lidé, jak říká, "jsou nejpostiženější lidé v Gaze, lidé, kteří neměli peníze potřebné k přestěhování na jih nebo k pronájmu bytu či pokoje, nebo dokonce k získání stanu".

Dodává, že situace v těchto oblastech je velmi obtížná. Lidé, kteří tam pobývají, bojují o jídlo a o místo na spaní. Říká, že se z toho stal boj na život a na smrt, v němž vládne násilí a chybí správa věcí veřejných.

Vysoce postavený velitel IDF, který se účastní bojů, dodává, že "v mnoha částech severní Gazy jsou civilisté, kteří nejsou v těchto humanitárních přístřešcích," říká. "Někteří z nich se prostě vrátili do svých domů nebo v nich zůstali, aby ochránili svůj majetek před rabováním, protože se obávají, že jejich dům obsadí někdo jiný, zatímco oni budou prchat."

    "Místo toho, aby se začalo s obnovou a rozptýlením lidí v těchto přístřešcích, jsou vojáci přiváděni zpět do stejných oblastí, které se jen více zaplnily lidmi, kteří mají mnohem méně co ztratit," říká důstojník v záloze, který právě opustil bojovou zónu v Šudžajích.

Lidé ve svých domovech, které shodou okolností leží mimo humanitární kryty, v nichž IDF nepůsobí, jsou tedy v jasném nebezpečí. "Mohou být v budovách hned vedle míst, kde se nacházejí vojáci," říká tento velitel. "Pokud je někdo spatří, obvykle je zasáhne." Někdy ani nevědí, že jsou vnímáni jako nebezpečí. Proto existuje příkaz IDF, aby se Gazané vyhýbali chození po střechách. Každý, kdo je na střeše, může být zastřelen.

Vyšší velitel odhaduje, že došlo k incidentům, kdy se civilisté snažili dostat do oblastí, o kterých si mysleli, že je armáda opustila, možná v naději, že tam najdou zanechané potraviny. "Když se na taková místa vydali, byli zastřeleni, vnímáni jako lidé, kteří by mohli našim silám ublížit," říká tento velitel.

Jeden z důstojníků zmínil další faktor, který zvyšuje třenice s civilisty: skutečnost, že v posledních týdnech zůstaly IDF v mnoha částech pásma statické, aniž by se přesunuly do nových oblastí, kde by bojovaly.

"Místo toho, aby začali s obnovou a rozptýlili lidi v těchto úkrytech, jsou vojáci přiváděni zpět do stejných oblastí, které se jen více zaplnily lidmi, kteří mají mnohem méně co ztratit," říká důstojník v záloze, který právě opustil bojovou zónu v Šudžaji. Tento důstojník se domnívá, že IDF a celý obranný establishment jasně chápou, že na konci bojů se Izrael bude muset s těmito incidenty a jejich důsledky vůči mezinárodnímu společenství vypořádat.

Mezitím je na místě vyšetřovací tým generálního štábu, který své závěry zasílá generálnímu vojenskému advokátovi. Protože však nikdo neví, kolik teroristů bylo zabito a kolik civilistů bylo započítáno mezi teroristy, zdá se, že úkol tohoto týmu není jednoduchý.

V odpovědi na otázky listu Haaretz mluvčí IDF uvedl, že pokud jde o kategorizaci obětí palby IDF v Gaze a počet zabitých teroristů, "IDF jsou uprostřed války proti teroristické organizaci Hamás a jednají tak, aby zmařily hrozby proti svým silám. IDF neustále vyzývají civilisty k evakuaci z intenzivních bojových zón a vynakládají úsilí na to, aby umožnily civilistům co nejbezpečnější evakuaci."

"V rozporu s tvrzeními, která se objevují, IDF nedefinovaly 'zóny smrti'. Podporu pro to poskytuje skutečnost, že IDF během bojů zatkla velké množství teroristů nebo osob podezřelých z terorismu, aniž by v intenzivních bojových zónách způsobila škody," pokračovala armáda.

V pravidlech IDF skutečně neexistuje žádný písemný rozkaz týkající se zóny zabíjení. To však neznamená, že by tento pojem byl vojákům neznámý. Důkazem toho je vyšetřování incidentu, při němž byli zabiti tři rukojmí.

Pokud jde o zdokumentované záběry útoku na čtyři neozbrojené Gazany, mluvčí IDF odpověděl, že "oblast zdokumentovaná na záběrech je aktivní bojovou oblastí v Chán Júnisu, ve které došlo k významné evakuaci civilního obyvatelstva. Tamní jednotky zažily mnoho střetů s teroristy, kteří bojují a pohybují se v bojových oblastech, přičemž jsou oblečeni jako civilisté a maskují se bojovou výstrojí v budovách a na pozemcích, které se zdají být civilní."

"Incident zdokumentovaný na záběrech byl prověřen vyšetřovacím aparátem generálního štábu, což je orgán, který je nezávislý a zodpovídá za prověřování výjimečných incidentů, k nimž dochází v průběhu boje," dodala armáda.

Podrobnosti v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1937

Diskuse

Obsah vydání | 5. 4. 2024