Greenpeace: Bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy nelze dosáhnout bez ochrany klimatu

11. 4. 2024

čas čtení 5 minut

Rokem 2024 končí legislativní cyklus současné Evropské komise a vlády členských států připravují novou Strategickou agendu EU, dokument, který bude určovat politickou agendu EU do konca této dekády. Jedná se o důležitý dokument, kterého cílem je vytvořit jasné zadání pro novou Evropskou komisi, aby její kroky reflektovali potřeby členských států, včetně České republiky. Česká vláda v čele s premiérem Fialou právě připravuje své priority a prosazuje v nich primárně důraz na bezpečnost a konkurenceschopnost Evropy. Úplně však zapomněla do agendy zařadit ochranu klimatu a životního prostředí, s kterou oba body neoddělitelně souvisí. Není přitom jediná. Na veřejnost unikl návrh Strategické agendy Evropské rady pro období 2024–2029, který plánuje zvýšit investice do zbrojního a vojenského průmyslu EU, zanechá ale obyvatele Evropy zranitelné vůči bezpečnostním dopadům eskalující klimatické a přírodní krize, varuje Greenpeace.

 

Budování klimaticky neutrální, zelené, spravedlivé a sociální Evropy byla v posledních pěti letech pro Komisi jednou z priorit a to ve formě schválené Zelené dohody pro Evropu, která pro dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050 musí i nadále pokračovat  [1]. 

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR: Chápeme nutnost posilovat bezpečnost Evropy, ale to se nesmí omezit jen na zbraně. Potřebujeme posílit také energetickou bezpečnost, spravedlivou transformaci a připravit ekosystémy na klimatickou změnu tak, aby jsme z Evropy spravili bezpečné místo i pro budoucí generace. Proto jsme jako nevládní organizace věnující se ochraně klimatu a životního prostředí členům vlády poslali naléhavou výzvu, aby ochranu klimatu a životního prostředí zařadili mezi priority České republiky na nadcházejících evropských jednáních.”

Vládní představitelé budou diskutovat uniklý návrh Strategické agendy příští týden na Summitu EU v Bruseli.

Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem a ve srovnání se světovým průměrem je v Česku oteplení dvojnásobné. Z toho plynou klimatická rizika, která rostou rychleji než připravenost naší společnosti. Proto je nezbytné urychleně jednat na evropské i na vnitrostátní úrovni o jejich zmírnění, jak zdůrazňuje vůbec první zpráva o klimatických rizicích Evropské agentury pro životní prostředí (EUCRA). [2] 

Klimatická změna se nepropisuje jen do nárůstu průměrných teplot nebo extrémního počasí, podkopává také stabilitu společnosti, ekonomiky, finančních trhů, infrastruktury, a to nejen v Evropě, ale i celosvětově, - varují ve svém stanovisku podepsané nevládní organizace. 

Rychlé jednání má přitom řadu výhod jak pro celou Evropskou unii tak pro Českou republiku. Rozvoj nových ekonomických odvětví a zelená modernizace, které nevyhnutelně potřebujeme k dekarbonizaci a udržení oteplování pod hranicí 1.5 °C, navíc do roku 2030 mohou získat nejméně 1 bilion eur. [3] Pro Česko by vedlejší přínosy rychlého snižování emisí činily do roku 2030 přibližně 439 miliard korun. [4]

Nevládní organizace vytyčily ve svém stanovisku konkrétní body, které má vláda do Strategické agendy EU zapracovat. Důraz kladou na to, aby cíle pro snižování emisí a transformaci ekonomiky byli výslovně zmíněny ve Strategické agendě Evropské unie pro období 2024–2029. 

Evropa má možnost využít dekarbonizaci jako příležitost pro inovace a investice do evropských hodnotových řetězců udržitelného zboží a služeb a poskytnout lidem čistou, spolehlivou a cenově dostupnou energii. Právě tím může dosáhnout také konkurenceschopnost své průmyslové základny, co i česká vláda považuje za prioritu. Organizace varují, že ustupování od závazku Evropy k ekologické a sociálně spravedlivé transformaci by nahrávalo těm, kteří se snaží EU destabilizovat a podkopat její základní hodnoty. Ohrozilo by to konkurenceschopnost Evropy v globálním závodě o udržitelnost a prodloužilo by závislost na autoritářských režimech. 

Neziskové organizace volají také po zvýšení veřejných investicí směřujících na ochranu klimatu a zajištění toho, aby velcí znečišťovatelé nesli plnou odpovědnost. Strategická agenda EU by měla obsahovat také konkrétní plán adaptačních opatření a ochrany ekosystémů a biodiverzity, abychom byli schopni účinně zvládat dopady extrémních projevů počasí a čelit přírodním katastrofám. 

Pod společné stanovisko se podepsaly: Asociace ekologických organizací Zelený kruh, Asociace pro mezinárodní otázky, Arnika, Calla, Centrum pro dopravu a energetiku, Člověk v tísni, Děti Země, Greenpeace, Hnutí Duha, Klimatická koalice, Nesehnutí, Pěšky městem a Stuž. Plné znění stanoviska, které zaslaly vládě ČR najdete zde.

Poznámky:

[1] Strategická agenda Evropské rady pro období 2019 - 2024 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/  

[2] European Climate Risk Assessment (EUCRA)

https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

[3] CAN Europe & The Together For 1.5 project (2024). Paris Pact Payoff: Speeding up the green transition for socio-economic co-benefits.

https://caneurope.org/content/uploads/2024/01/CAN-Europe-co-benefits-of-climate-action_REPORT.pdf

[4] Investice do budoucnosti: Socioekonomické přínosy rychlého přechodu na zelenou ekonomiku.

https://www.cde-org.cz/media/object/2378/investice-do-budoucnosti-cobenefit-report-can-europe-c.pdf

0
Vytisknout
1601

Diskuse

Obsah vydání | 16. 4. 2024