Pentateuch: I. naše země nevzkvétá už 400 let!

14. 9. 2012 / Vít Klíma

čas čtení 4 minuty

S pocitem národní hrdosti můžeme sledovat, jak se v minulosti České království územně rozrůstalo - počínaje Boleslavem I. (ZDE), přes Přemysla Otakara II. ( ZDE), až po Karla IV (ZDE) - a s tím i jeho význam v Evropě. Po té můžeme, jen se smutkem v duši, sledovat - zhruba od konce vlády Rudolfa II. - jak Češi ztrácejí jedno území za druhým a zároveň jak klesá váha jejich hlasu při ovlivňování evropského vývoje. Srovnáme-li velikost dnešní České republiky s územím ovládaným Boleslavy v 10. století, můžeme jen s lítostí konstatovat, že dnes je řádově poloviční, než za vlády Boleslava I.!

Naznačeným historickým exkurzem nechci ukázat nic menšího, než že se jedná dlouhodobý úpadek Čechů jako národa i úpadek významu zemí Koruny české v evropském měřítku, který současná ekonomická krize jen prohloubila a zvýraznila. Těžko odhadnout, zda Češi tento trvale klesající trend zastaví. Mezinárodní srovnání výsledků dnešních žáků základní škol ukazují, že Češi za světovou i evropskou špičkou, zaostávají prakticky ve všech dovednostech. Očekávám tak jen pokračující úpadek.

Od Komenského k organizovanému zločinu

Čteme-li pozorně zprávy BIS, pak zejména posledních 10 let upozorňují na prorůstání státu a organizovaného zločinu. Vládnoucí politická mafie, jako typický parazit, již nadmíru vysál veřejné penězovody a musí si začít hledat jiného hostitele. Největší bezpracné zisky - na něž si mafie bezesporu zvykla - jí jednoznačně nabízí organizovaný zločin. Ani ve vládních materiálech, ani ve studiích NERVu nenajdete ani zmínku o existenci jediné významné mezinárodní obchodní cesty, která protíná naše území. Vznikla po I. světové válce, jako pašerácká obchodní cesta opiátů z Afganistanu, přes Turecko, Balkán a ČR směrem do západní Evropy. V I. světové válce se opiáty, zejména pak morfium, používalo jako tišící prostředek na bolest po zraněních a u mnoha vojáků na něj vznikl návyk. Právě potřeba pravidelného zajištění přísunu drog do západní Evropy byl důvodem, proč tato mezinárodní obchodní cesta vznikla. V současné době se po této cestě pašují nejen drogy, ale i lidské orgány, lidé, zbraně, zlato, alkohol, cigarety a další žádané komodity.

Dokázal-li by organizovaný zločin "dodat" dostatek lidských orgánů, z Čech by se tak mohla stát transplantační velmoc a důležitý exportér legálně "propraných" lidských orgánů. Vzhledem k prodlužujícímu se věku Evropanů by tato "služba" mohla být trvale žádaná a mnohem výnosnější než ČEZ a mladoboleslavská Škodovka dohromady. Ideální nový hostitel pro vládnoucí mafii! Organizovaný zločin by na oplátku získal "krytí" státu připašování drog, praní špinavých peněz a dalších jeho aktivit.

Vládnoucí mafie může mít, společně s organizovaným zločinem, za další cíl přeměnit ČR ve středoevropské Macao, "říznuté" Amsterodamem. Jeho předobraz dnes můžeme vidět na hranicích s Německem a Rakouskem. Hazard je druhým nejvhodnějším hostitelem a nezdá se mi, že by proti němu ani současná vládní garnitura postupovala příliš represivně. Další možné hostitele si laskavý čtenář jistě dovede doplnit sám.

Organizovaný zločin samozřejmě nemůže vládnout otevřeně. Těžko si lze představit bývalou hlavu organizovaného zločinu, Františka Mrázka, jako premiéra. K tomu potřebuje politické strany, s nimiž by se spojil a ony vládly jeho jménem. Žádný jiný subjekt, jak si ukážeme později, politické strany k vládnutí nepotřebuje a není vyloučené, že by bez spojení s organizovaným zločinem politické strany zanikly úplně.

Úvod do druhého dílu

Otázka, která je na snadně, zní: "lze tomuto propojení státu a organizovanému zločinu zabránit"? Vláda politické mafie a organizovaného zločinu může nejvíce vadit nejbohatším vlastníkům majetku v ĆR (Andrej Babiš), protože by jim ho znehodnocovala a lidu. I ten nejhloupější faraon totiž věděl, že když na poddaný lid přijde hlad a bída, je třeba otevřít sýpky. Česká vláda dělá pravý opak a obilí ještě zdraží. Těžko pak lze vyloučit situaci, kdy se v Čechách objeví Johanka z Arku, nebo nový Jan Hus s Janem Žižkou z Trocnova se snahou obnovit vládu lidu. V následujícím dílu Pentateuchu rozeberu vládu nejbohatší "české pětky" a ve zbývajících, vládu lidu.

0
Vytisknout
11498

Diskuse

Obsah vydání | 14. 9. 2012