Co už Bělohradský nedořekl

28. 9. 2012 / Vít Klíma

čas čtení 2 minuty

Nenastal čas nalít si čistého vína a otevřeně říci, že jsme nezvládli vybudovat ani první republiku, ani socialismus, ani restaurovat kapitalismus. Nenastal čas si otevřeně říci, že obě ikony českého národa -- Tomáš Masaryk a Václav Havel - se ve svých předpokladech hluboce mýlili. Oba vycházeli z toho, že existuje zlo, které způsobilo politický, ekonomický, mravní a kulturní úpadek českého národa. Předpokládali, že bude-li odstraněno - v případě TGM nadvláda Rakouska -- Uherska a v případě Václava Havla komunismus - zákonitě nastane období ekonomické, politické mravní a kulturní obrody českého národa. Z Čech se stane "země zaslíbená", nebo jinak, "zemský ráj to na pohled". Rakousko -- Uhersko bylo poraženo, komunismus byl poražen a ráj nikde....

Zřejmě největší chybou jak T. G. Masaryka a Václava Havla, stejně jako českého lidu bylo, že svěřil moc politickým stranám a ještě horší bylo, že si ji od nich nechali "ukrást". Byly to právě politické strany, jejichž fatální chyby se podepsaly pod největší maléry a prohry českého lidu, jakými byly Mnichovská dohoda, přijetí demise vlády prezidentem Benešem v roce 1948, 50. léta, Moskevské protokoly, normalizace a rozkradení majetku republiky v 90. letech.

Nastal čas si otevřeně říci, že největší chybou T. G. Masaryka bylo nahrazení vlády C. K. dvora vládou politických stran, které se k lidu chovaly stejně pohrdavě, jako vídeňský dvůr a obohacovaly se na jeho úkor stejně, jako dříve vídeňský dvůr. Je třeba otevřeně říci, že největší chybou Václava Havla bylo, že pohrál svůj boj s Václavem Klausem a dovolil, aby tu místo občanské společnosti vládly politické strany, které se ke státu chovaly stejně, jako středověcí dobyvatelé k poraženému protivníkovi. Je třeba otevřeně říci, že téměř 100 let vlády politických stran dovedlo český lid i stát k naprostému úpadku.

0
Vytisknout
12765

Diskuse

Obsah vydání | 1. 10. 2012