Akreditováno ministerstvem školství

Mediální výchova podle Parlamentních listů

16. 11. 2017 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous

"Titul obhájil na nejstarší soukromé slovenské vysoké škole, kde musel čelit slovenským odborníkům na médio-vědu," uvádějí Parlamentní listy na obhajobu Petra Žantovského, na jehož úctyhodnou akademickou dráhu upozornil v souvislosti s nominací na člena mediální rady Ondřej Slačálek v A2larmu (srovnání obou textů je zábavné). Petr Žantovský, kterého Parlamentní listy vydávají za mediálního analytika a jehož Miloš Zeman ocenil za to, že se zasloužil o stát, čehož se pravděpodobně dopouští svou neochvějnou snahou ukazovat svět očima Miloše Zemana prostřednictvím Parlamentních listů, je činný také jako pedagog. Českým učitelům rozesílá tzv. Akademie Literárních novin, projekt média s intelektuální minulostí a přítomností charakterem podobnou Parlamentním listům, nabídku lektorování v oblasti mediální výchovy. Muž, jenž se podle Zemana zasloužil o stát a docent nejstarší slovenské soukromé univerzity má českým učitelům "analyzovat mediální obsahy v souvislosti s ekonomickými a politickými zájmy", jelikož "vyznat se v pozadí mediálních sdělení je jedním z nejdůležitějších atributů mediální gramotnosti v naší době". Pravděpodobně bude nabádat české učitele, aby učili své žáky, že Česká televize produkuje "jen propagandu" a činí tak "nejodporněji a nejobludněji perverzně". Takhle se dělá médio-věda pod akreditací ministerstva školství.

Nabídka Akademie Literárních novin rozesílaná učitelům:  


Média a my 

Kurz pro vyučující mediální výchovy a další zájemce o mediální problematiku (Odborným garantem kurzu je PhDr. Jan Štolba, projektový manažer Litmedia a.s.) Kurzy se konají přímo v redakci Literárních novin (Korunní 104, Praha 10), počet účastníků maximálně 20. Cena dvoudenního kurzu 2.400,- včetně obědů a občerstvení (káva, čaj)  

Obsah kurzu: 

1. Dějiny mediální komunikace (včetně vývoje žánrů) a její historie a současnost, s důrazem na situaci ve střední Evropě a zvláště u nás. Modely možného dalšího vývoje. ( Karel Hvížďala, novinář, publicista, spisovatel, mediální analytik ) 

2. Analýza mediálních obsahů v souvislosti s ekonomickými nebo politickými zájmy. Vyznat se v pozadí mediálních sdělení je jedním z nejdůležitějších atributů mediální gramotnosti v naší době. (Mgr. Petr Žantovský, PH.D., novinář, publicista, vysokoškolský pedagog v oblasti médií) 

3. Jak se dělají noviny: struktura redakce, know-how redakční práce od rukopisu po finální produkt, harmonogram výroby, plánování materiálů, porady, práce se zdroji informací. Přehled novinových žánrů, jazyk a styl v médiích, psané, mluvené slovo. (PhDr. Jan Štolba, bývalý šéfredaktor ČTK a hlavní sekretář HN) 

 4. Tištěná versus digitální média. Nová média - specifika digitální žurnalistiky, její úskalí. Sociální sítě a jejich vliv na šíření a přijímání informací. Osud klasických médií v digitálním věku. (PhDr. Mirko Raduševič, šéfredaktor webu Literarky.cz) 

 5. Vztah redakce-inzerce-marketing. Inzerce jako hlavní nástroj financování médií. Úloha marketingu v médiích. Výzkumy čtenosti a sledovanosti (Mediaprojekt), znalost struktury čtenářů a posluchačů jako důležitý nástroj rozvoje média. (PhDr. Naděžda Krohová, marketingová specialistka) 

Kurz je akreditován MŠMT

Jde žel o dost banální skutečnost: akreditace dalšího vzdělávání pedagogů, ale i akreditace vzdělávacích programů určených přímo do výuky, jsou vydávány na základě splnění formálních požadavků, aniž by se kdokoliv zabýval relevancí, kvalitou či personálním obsazením takových vzdělávacích aktivit. Takhle se třeba do škol před pár lety dostala barvičková diagnostika, vydávaná za evaluaci sociálního klimatu ve školách. Absurdní je, že nestačí říct, že je to pavěda a šarlatánství. Barvičky jsou stále v nabídce.

Stejně tak bude v nabídce mediální neštěstí Žantovský,aniž by se kdokoliv zabýval odborným profilem tohoto člověka. Pro ředitele škol je často naprosto nemožné odlišit od sebe jednotlivé nabídky a je tedy do značné míry založeno na náhodě a dojmu, zda si jako odborníka na mediální analýzu najmou intelektuálního outsidera, jenž se za roky ústrků "bannonovsky" mstí prostřednictvím parazitního webu, podíleje se na vytváření "alternativní" reality, kterou pak s chutí opanuje.

Situaci komplikuje politováníhodná skutečnost, že Karel Hvížďala, člověk, jenž je v určitých kruzích považován za doyena české žurnalistiky, legitimizuje fakt, že o analýze "ekonomických a politických zájmů v pozadí mediálních obsahů" má učitelům přednášet člověk, který produkuje lacinou propagandu.

Ale možná se pletu a možná Žantovský na kurzech učitelům poskytuje hlubokou introspekci do práce mediálního parazita. V tom případě by to mělo MŠMT učitelům zaplatit...
 

0
Vytisknout
7087

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2017