Proč by měl Daniel Beneš ihned odejít z vedení ČEZu?

10. 5. 2022 / Oldřich Maděra

čas čtení 8 minut
Mnohé státy, jako je zejména a hlavně Německo, po léta slepě spoléhaly na ruský plyn jako na alternativu pro přechodné období, než se podaří vybudovat dostatečné kapacity obnovitelných zdrojů. Válka na Ukrajině tomu všemu učinila ráznou přítrž. Vše se nyní rychle změní.

 Celá Evropa ale i Česko horečně shání náhradní zdroje energií. Asi je sežene, ale občané asi zaplatí za energie zvýšené ceny. Západní civilizace byla již v celkové pohodě a těšila se na klidné a dlouhé období stability. Rusko naproti tomu viditelně vnitřně upadalo. Nebylo schopno držet krok s Ukrajinou, která byla propojena se západem a rozvíjela se mnohem rychleji.

Rusko dlouhodobě žilo jen z vývozu svých rozsáhlých zásob nerostného bohatsví. Každý ví, že vývoz surovin asi není to pravé ořechové. Je to hlavně dlouhodobě technicky i ekonomicky neudržitelné.

 


Proto ta zášť ke všemu ukrajinskému, k Evropě a k celém světu. Proto ta zločinná válka! Mohou si ukazovat ty své zelené krabičky a ta svá zelená pimpdrlata jak chtějí, dnes to již nikoho nezajímá. Normální lidé mají jiné starosti. Mají starost, jak přežít. Mělo to být vše jinak. Mělo se to vše postupně změnit bez většího dopadu na prosté lidi. Jednadvacáté století bude jednoznačně stoletím elektrické energie a potažmo stoletím elektroenergetiky.

Klasické zdroje energie budou pomalu docházet a budou postupně nahrazeny elektřinou z obnovitelných zdrojů. Možná se podaří krátkodobě udržet nebo obnovit pár jederných elekráren, ale ty asi ekonomicky nebudou moci konkurovat levné elektřině z obnovitelných zdrojů. Výborně to ukazuje tento článek na Wikipedii, který shrnuje výsledky několika mezinárodních studií na téma srovnání cen energií.

Ještě lépe to pak zobrazuje graf globálních vážených průměrných cen energií bez podpory (LCOE).

Je na něm nádherně vidět volný pád cen ze soláru (68 USD za MWh) a z větru na pevnině (53 USD za MWh) a o něco pomalejší pokles cen energií z větru na moři ( 115 USD za MWh). Všechny tři se již dostaly na cenu energie z uhlí (109 USD za MWh) a nebo i pod ni a ten jejich pokles bude dále pokračovat. Oproti tomu cena energie z jaderných elektráren prudce roste a asi poroste dále (nad 155 USD MWh). Prudce nyní poroste i cena energie z plynu.

V současné době je cena zemního plynu asi na 84 USD/MWH (EUR = 1,05USD), a asi půjde dále prudce nahoru.

Určit cenu energie z bioplynu je velmi obtížné, protože závisí na mnoha okolnostech. Pokud víme, že jednotku MBtu lze převést na MWh vynásobením koeficientem 0.293071, tak dostaneme z ceny energie v rozmezí 2 – 16 dolarů na Mbtu cenu bioplynu 6,8 až 54,6 USD za MWh. To je samozřejmě opět fantastická cena, pod polovinou ceny energie z uhlí. Proto pořád chceme ty bioplynky!

Všichni občané České republiky, kteří nyní budou nuceni sáhnou hodně hluboko do kapsy, aby zaplatili drahé energie, by se měli vážně zamyslet, proč právě u nás v Čechách nebude mít ty levné energie z obnovitelných zdrojů a proč budeme mít jen ty drahé? No protože někdo po celá léta brzdil rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR a zlikvidoval každého, kdo o nich jen pípl. Já se počítím mezi ně (mezi ty zlikvidované).

Těch agresivních a dlouhodobých odpíračů obnovitelných zdrojů je samozřejmě několik (pánové Klaus, Zeman, Tošovský, Ungerman, Babiš, Nejedlý, Beneš, ...) . Můžeme u každého z nich velmi jednoduše nalézt kontakty na Rusko. Komu to vše vyhovovalo? No samozřejmě že Rusku! Oni potřebovali prodávat svůj plyn a naftu a krmit Rusko našimi penězi. Oni nepotřebovali stavět obnovitelné zdroje! To si musíme říci na rovinu.

Jedním z nejaktivnějších dlouhodobých odpíračů OZE a právě tím výkonným, byl, je a bude (pokud nebude odejit) právě přítel Miloše Zemana, který je jak známo přítelem Vladimíra Putina, generální ředitel ČEZ, předseda jejího představenstava a navíc i předseda dozorčí rady ČEZ Distribuce, Daniel Beneš. Je to také jeden z největších propagátorů ruských jaderných reaktorů. To on také zařídil jejich 100% závislost na ruském uranu! Proto jsme tam, kde jsme. Proto si za energie nyní všichni pěkně připlatíme a to zřejmě hodně dlouho. Pokud se z toho rychle chceme dostat, tak musejí padat hlavy. Všude na světě platí, že pokud někdo pochybil ve své funkci, tak musí ihned odejít. Platí to samozřejmě i pro neodvolatelného pana Beneše. Že má zlatý padák? Jo on pochybil a tolikrát?

Dále bychom si měli vzpomenout, kolik že nás to stály ty balkánské anabáze ČEZU – Albánie, Bulharsko, Turecko, Rumunsko, Srbsko ...? Nebyly to miliardy korun ztrát? To jsme také zaplatili? Jsou zde však bohužel i další důvody, proč by měl pan Beneš ihned odejít. On je nejen hlavou ČEZu, ale i předsedou dozorčí rady ČEZ Distribuce. Dále uvedu jen seznam hlavních pochybení, kde má opět máslo na hlavě právě ČEZ Distribuce a potažmo Daniel Beneš jako předseda její dozorčí rady:

 • Všechna pole, zahrady, pastviny, vinice, chmelnice v ČR ve vzdálenosti více než 10 m od okraje silnice jsou považovány za odlehlé oblasti, což je výsledek národního přílepku, který není v originálu normy EN 50341-1. ČEZ Zde nemusí uzemňovat své stožáry
 • Drtivá většina betonových sloupů vn je v ČR špatně nebo nedostatečně uzemněna
 • To vedlo k zabití desítek až stovek kusů dobytka a pravděpodobně i několika lidí krokovým napětím při poruše izolace nebo zásahu vedení bleskem
 • To se ale nikdy nedovíme, protože v Čechách zemře až 1500 lidí ročně bez uvedení důvodu
 • Dalším důsledkem jsou pak stovky požárů ročně od nevypnutých vn zemních spojení
 • Všechny volně přístupné stožáry velmi vysokého napětí budou ošetřeny pouze vrstvou štěrku 100 mm silnou ve vzdálenosti jen 1,5 m od ocelové konstrukce – naprosto nedostatečné
 • Velká většina stožárů vvn v ČR je založena na plošných betonových základech z prostého betonu, což je hrubé porušení Eurokódu 7, ČSN EN 1997-1 (sedají, praskají a stožáry pak padají jako sirky při každém větším větru)
 • V posledních letech ČEZ zabil asi 3 miliony ptáků, převážně dravců
 • To vedlo ke kalamitnímu přemnožení hlodavců
 • ČEZ po dobu minimálně deseti let nezveřejňuje možnosti připojení a zkratové proudy v uzlech sítě a tím blokuje výstavbu a připojení nových obnovitelných zdrojů do sítě
 • Zejména JE Dukovany je již natolik zastaralá, že je již nebezpečné ji dále provozovat
 • Všechny jaderné reaktory v ČR mají jen jedno nezálohované vývodní vedení
 • V několika případech jen v poslední době musel být havarijně odstaven jaderný reaktor právě v důsledků pádu vývodního vedení nebo jiného blízkého vedení
 • ČEZ stále používá při opravách vedení smrtelně nebezpečné byṕassy bez zemního lana
 • Trh oprav distribuční sítě v objemu asi 10 miliard Kč ročně je nedovoleně kartelově rozdělen mezi cca 31 firem a mezi cca pět větších skupin, které mezi sebe již nikoho nepustí
Proč to vše tak vadí? Protože s rychlým přechodem na elektromobilitu, data centra a celkovou elektrifikaci ČR se tyto problémy v distribuční soustavě elektrické energie ještě znásobí. Co nám pomohou jaderné reaktory s jedním vývodním vedením, které spadne při každém větším větru? Kdo je za to zodpovědný?

Dovedete si představit situaci v roce 2035, až budou na D1 stát tisíce elektro aut v zimě, protože spadlo několik přívodních vedení 110 kV a nejedou nabíjecí stanice mezi Brnem a Prahou?

Nemůžete se dovolat, protože spadla data centra v důsledku pádů dvou vedení 110 kV?

Nejede Temelín, protože zase spadlo vývodní vedení?

Nepraskla zase nerezová trubka v Temelíně, co jsme ji tenkrát nezrentgenovali? To byl také skandál, že?

Situaci je třeba okamžitě řešit. Protože jak praví staré české pořekadlo. Ryba smrdí od hlavy.

0
Vytisknout
3898

Diskuse

Obsah vydání | 13. 5. 2022