Jak mluvit o Izraeli a Gaze na univerzitní půdě (nebo kdekoli jinde)

23. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Hledání morální jasnosti, píše bývalý americký ministr Robert Reich.

 

Přátelé,

Před několika měsíci jsem se setkal se skupinou studentů, abychom si promluvili o tom, co se děje v Izraeli a v Gaze. Někteří byli Židé, někteří Palestinci.

Znovu se s vámi dělím o to, o čem jsme diskutovali, v naději, že by to mohlo být užitečné i pro ostatní při diskusi o této probíhající tragédii.

Účelem setkání bylo zjistit, na čem se mohou shodnout z morálního hlediska.

Jak si jistě dokážete představit, emoce byly silné.

Navrhl jsem jim, aby se alespoň pro účely našeho rozhovoru nepovažovali za "propalestinské" nebo "proizraelské", ale aby se hlouběji zabývali tím, o jaké základní morální principy jde.

Po několika hodinách se shodli na sedmi morálních principech.

 

Uvádím je zde - spolu s procesem, kterým jsme prošli - v naději, že by mohly být užitečné i pro ostatní při přemýšlení a diskusi o této probíhající tragédii.

  1. To, co Hamás udělal 7. října, bylo morálně zavrženíhodné. (Někteří studenti chtěli vysvětlit, proč to Hamás udělal - o nahromaděných křivdách a hrůzné historii, kterou trpělo mnoho Palestinců, zejména těch v Gaze - ale nakonec dospěli k tomu, že rozlišují mezi vysvětlením a ospravedlněním. Nakonec se i ti, kteří pochopili, proč Hamás 7. října udělal to, co udělal, shodli na tom, že zabíjení a únosy nevinných civilistů nejsou morálně ospravedlnitelné).
  2. Avizovaný cíl Hamásu vyvraždit všechny židy je morálně zavrženíhodný. (Opět jsme věnovali čas rozlišování mezi vysvětlením a ospravedlněním).
  3. To, co izraelská vláda od té doby v Gaze udělala, je rovněž morálně zavrženíhodné. Někteří studenti chtěli zpočátku obhajovat Izrael tím, že po 7. říjnu se Izraelci nemohou cítit bezpečně, dokud existuje Hamás, a proto je třeba Hamás vykořenit. To urychlilo diskusi o tom, jak lze Hamás vykořenit, aniž by došlo k zabíjení nevinných civilistů, včetně velkého počtu dětí. Tím jsme se dostali k další zásadě.
  4. Vraždění nebo únosy nevinných civilistů jsou morálně špatné. Shodnout se na této zásadě pro ně nebylo obtížné, i když někteří argumentovali, že válka vždy zahrnuje zabíjení nevinných civilistů, zatímco jiní obviňovali Hamás, že záměrně používá nevinné civilisty jako štíty.
  5. Politika Izraele vůči Palestincům spočívá v segregaci a diskriminaci na základě etnického původu a náboženství, což je morálně špatné. Pro mnoho studentů bylo těžké tento princip přijmout, protože měli odlišné chápání historie. Diskuse byla tedy obtížná. Nakonec však všichni dospěli k tomuto názoru. (Většina, i když ne všichni, se rozhodla, že takzvané "dvoustátní řešení" je nezbytné, ale nezabývali jsme se konkrétními otázkami ani tím, jak by ho bylo možné dosáhnout, protože jsem je chtěl udržet na cestě hledání morální jasnosti a shody).
  6. Je morálně špatné vyzývat ke genocidě jakékoli skupiny - ať už představuje náboženství, etnikum, rasu nebo národ. V tom není sporu. Někteří účastníci si zpočátku nebyli jisti, zda by univerzity měly takovou propagaci na akademické půdě povolit (prezidenti Penn, M.I.T. a Harvardu se na tuto otázku minulý týden při slyšení v Kongresu dočasně vyjádřili), ale nakonec se všichni shodli, že by to nemělo být povoleno.
  7. Všichni máme morální povinnost udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili a zastavili všechny formy genocidy, veškeré zabíjení nevinných civilistů a propagaci nenávisti. Na tom se shodli všichni.

1
Vytisknout
2201

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2024