Využití AI ve stavebnictví je v Česku zatím v plenkách. V budoucnu pomůže s bezpečností na stavbě i designem budov

23. 4. 2024

čas čtení 5 minut


Zatímco v zahraničí již pomáhá se stavbou mrakodrapů, v českém stavebnictví se začíná teprve etablovat. Umělá inteligence může kromě populárních jazykových modelů či robotické výstavby najít uplatnění především v takzvaném informačním modelování budov – BIM. Odborníci do budoucna vidí hlavní přínosy AI ve stavebnictví v rámci generativního designu, správy stavby, analýzy nákladů či dokonce monitorování bezpečnosti na staveništi. Zároveň podle nich nelze vyloučit zavádění umělé inteligence i do povolovacích procesů, hlavní překážkou však může v tomto směru být otázka bezpečnosti.


Umělá inteligence začíná pronikat do řady odvětví a výjimkou není ani stavebnictví. Její rozmach je aktuálně patrný zejména v zahraničí, kde se AI již stává klíčovou součástí řešení informačního modelování budovy – BIM. Již dnes tak dokáže například identifikovat vzory v předchozích stavebních projektech a nabídnout užitečná doporučení. Příkladem takového využití je například mrakodrap Shanghai Tower, při jehož stavbě byly využívány AI algoritmy k optimalizaci konstrukčního návrhu, což vedlo ke snížení spotřeby materiálu a zvýšené stabilitě.

Za obecně nejrozšířenější nástroje umělé inteligence dnes platí jazykové modely, které generují textové či obrázkové výstupy na základě uživatelských příkazů. Podle architekta Martina Rosy mají tyto nástroje velký potenciál i ve stavebnictví. „Ať už ve formě chatbotů nebo variant, kdy jsou tyto technologie integrovány do dalších nástrojů s vlastním uživatelským rozhraním,“ doplnil Rosa.

Důležitým aspektem nástupu umělé inteligence ve stavebnictví může být její výpomoc při manuálních pracích. „Úzce to souvisí s robotizací tohoto oboru, kdy jsme prakticky svědky revoluce v oblasti zdicích robotů. Robot dokáže za hodinu postavit stěnu o ploše zhruba 10 metrů čtverečních a v praxi tak ušetřit práci až 5 zedníkům. Tato technologie bude prezentována také na blížícím se veletrhu,“ uvedl mluvčí Stavebního veletrhu Brno Michal Svoboda.

Generativní design pro architekty

Nejčastěji však bývá umělá inteligence skloňována v souvislosti se zmíněnou metodou BIM. V rámci ní mohou AI nástroje částečně pomáhat při práci s daty již dnes. „Ačkoliv stále neexistuje žádné široce využitelné řešení pro samotné navrhování a projektování stavebních projektů, aplikace se rychle vyvíjí a brzy by se mohly objevit například nástroje umožňující generování vzájemně konzistentních vizualizací,“ zmínil Martin Rosa.

Podobně to vidí i Martin Slanec, customer success director ze společnosti ARKANCE, která je jedním z celosvětově největších dodavatelů BIM řešení. AI ve stavebnictví je podle něj v českém regionu teprve v plenkách. „Objevují se teprve první pokusy o její využití. Je to například v oblasti generativního designu, kde hlavně architekti zkouší zapojit umělou inteligenci, aby jim pomohla najít z mnoha variant optimální umístění, tvar a interiér plánované stavby na základě předem zadaných podmínek,“ řekl Slanec

Pomoc s bezpečností či analýzou nákladů

Sám je přitom z hlediska dalšího vývoje optimistický, umělá inteligence podle něj najde uplatnění v odvětví stavebnictví v mnoha směrech. Možnost využití vidí už ve fázi projekce, například pro analýzu mračen bodů či generativní design. „Ve fázi realizace může pomoci nejen dodavatelům, ale také v rámci předávacích procesů. Nemalý potenciál pro uplatnění AI pak vidím i v rámci správy stavby, kdy může vypomoci například z hlediska analýzy nákladů, údržby či administrativy,“ doplnil Martin Slanec.

Do budoucna lze podle odborníků očekávat, že umělá inteligence výrazně promluví i do bezpečnostního monitorování na staveništích. „AI bude schopna v reálném čase identifikovat a upozorňovat na bezpečnostní rizika, což pomůže snížit počet úrazů a zvýšit celkovou bezpečnost pracovního prostředí,“ řekl ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.

Využití v povolovacím procesu s otazníkem

Předstupněm pro zvýšení potenciálu uplatnění AI ve stavebnictví by měla být co největší digitalizace. Aktuálně se intenzivně diskutuje zejména o digitalizaci stavebního řízení, které by podle odborníků mělo do stavebního procesu přinést zejména zjednodušení a zrychlení. Pokud se přitom v Česku začaly povolovat stavby podle nového stavebního zákona už od 1. července, tedy ještě než doběhnou staré povolovací procesy, tak případné zrychlení bude podle optimistických odhadů možné vyhodnotit zhruba na konci roku.

Odborníci zároveň nevylučují ani možnost, že by se umělá inteligence v budoucnu zahrnula i do samotného povolovacího procesu. „Mohlo by to vést k zásadním časovým úsporám, přičemž role úředníků by se transformovala spíše na kontrolní. Nicméně v současnosti nelze ignorovat bezpečnostní otázky spojené s používáním AI, což představuje značnou výzvu,“ uzavřel Martin Rosa.Kontakt

Martin Svoboda

Senior PR Manager

 

LESENSKY.CZ s.r.o.

e-mail: svoboda@lesensky.cz

Štursova 583/49, 616 00 Brno

www.lesensky.cz


0
Vytisknout
1376

Diskuse

Obsah vydání | 25. 4. 2024