Otevřený dopis ministrovi školství

12. 9. 2014

Vážený pan
PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

V Brně 10. září 2014

Vyjádření ke stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kritizujícímu snahu rodičů o lepší stravování ve školních jídelnách
(dopis ředitelky odboru Mgr. Lenky Šmídové, č.j. MŠMT-31467/2014-1, ze dne 3. září 2014)

Vážený pane ministře,

s velkým zklamáním jsme si přečetli výše uvedené stanovisko, které nabádá zřizovatele a ředitele škol k bojkotu aktivit Skutečně zdravé školy, tj. k bojkotu iniciativy rodičů.

Cílem iniciativy Skutečně zdravá škola je zlepšení stravování dětí ve školních jídelnách v mantinelech současné (byť nevyhovující) vyhlášky. Prostřednictvím koordinátorů bude iniciativa nabízet konzultace a know-how z pilotních programů ve školách, se kterými již spolupracuje. Koordinátoři budou vybaveni odbornými informacemi a podklady inspirovanými mimo jiné britským programem Food for Life. Jejich cílem bude ukázat, že školní stravování lze zlepšit bez zvýšení nákladů, a nabídnout školám pomoc a podporu, pokud budou mít zájem.

Takovou službu má poskytovat stát, ten však bohužel tuto svou funkci neplní. Přitom právě chybějící vědomosti a dovednosti jsou společně se zastaralými doporučeními tím, co podle kuchařek a vedení školních jídelen zlepšení stravování dětí brání nejvíce. Svědčí o tom množství dokladů o nedobré úrovni nabízeného stravování ve školách, které máme k dispozici. Situace v oblasti zdravotního stavu dětí (obezita, diabetes, alergie a další výživou ovlivnitelné choroby) je však natolik alarmující, že již nelze dále jen pasivně čekat.

Naším cílem není nic jiného, než aby se školní jídelny staly vzorem kvalitního a zdraví prospěšného stravování a místem, kde se děti stravují nejen chutně, ale také v souladu s aktuálními stravovacími potřebami reagujícími na změněný životní styl. A kde také získávají potřebné informace a správné stravovací návyky do dalšího života. Domníváme se, že v tomto spočívá nezastupitelná role školních jídelen a nabízíme zde svou odbornost, zkušenosti a podporu.

O to více nás mrzí kritika ze strany MŠMT, která je navíc zpracována bez znalosti kontextu, pouze na základě předběžného dotazníku pro potenciální podporovatele a v rozporu s vyjádřením ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, který naopak rodiče vyzývá k aktivitě (ZDE). Ve stanovisku je kritizována neprofesionalita koordinátorů, kteří však v rámci připravovaného programu ještě ani nebyli ustanoveni, natož aby jednali se školami. Ředitelka odboru ve svém dopise a priori odmítá spolupráci s občanskou iniciativou, která má zájem podílet se na nápravě současného stavu. Ze stanoviska vyplývá, že ministerstvo nemá o komunikaci na téma potřebných změn zájem, a dokonce jim svým útokem na občanskou iniciativu brání. Tento přístup ministerstva nás udivuje tím více, že naše odborná garantka je členkou pracovní skupiny pro zdravý životní styl na MŠMT a právě ustanovované pracovní skupiny řešící výživu v rámci programu Zdraví 2020 na Ministerstvu zdravotnictví a byla přizvána mimo jiné na jednání Fóra zdravé výživy v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Velmi bychom uvítali, vážený pane ministře, Váš názor k této věci. Se srdečným pozdravem

PhDr. Helena Burianová, předsedkyně

Kontakt: ZDE

0
Vytisknout
6935

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2014