Jak BBC "zcenzurovala odpověď Alexe Salmonda"

13. 9. 2014Zajímavý srovnávací rozbor aktuální práce televize BBC

Takto umírá demokracie, píší aktivisté na YouTube: Nejprve se podívejte na to, co se skutečně dělo. Pak se podívejte na to, jak o tom televize BBC informovala.

Alex Salmond: Nick Robinson.

Nick Robinson, reportér televize BBC: Děkuji vám, pane premiére. Nick Robinson, zpravodajství BBC. Dvě otázky, jestli mohu. Jedna, konkrétně o bance Royal Bank of Scotland. Chcete říct, že rozhodnutí RBS [odejít ze Skotska] nemá žádný dopad? Přijímáte, že tím, že by RBS přesunula své centrum do Londýna, by se do Londýna přesunula i jejich povinnost platit daně? Jinými slovy, skotští daňoví poplatníci by museli nahradit peníze, o které by tím Skotsko přišlo tím, že by se RBS přesunula do Londýna? A obecnější věc. Šéf supermarketu John Lewis uvedl, že ceny půjdou nahoru, šéf finanční instituce Standard Life uvedl, že kapitál odejde ze Skotska, šéf BP řekl, že ropa dojde. Proč by skotský volič měl věřit vám, politikovi, a nikoliv mužům, kteří jsou odpovědní za miliardy liber zisků?

Alex Salmond: Mohl bych začít - ne, dovolte mi, abych odpověděl a možná bych to mohl obrátit a soustředit pozornost na roli BBC v této věci. A jsem si jist, že Nick nám to rád vysvětlí. (Potlesk) Zaprvé, mohu vás opravit, co se týče jednoho faktu, Nicku? Podnikatelská daň nezávisí na tom, kde je firma registrována. Podnikatelská daň se platí podle hospodářské činnosti. Například, naše odhady o množství podnikatelské daně vybrané pro Skotsko v současnosti nezahrnují zisky od bank, jako je [anglická banka] NatWest či aktivity RBS jinde v Británii je proto, že je jejich mosazná cedulka ve Skotsku. Tak funguje vybírání podnikatelských daní. Viděl jsem celou řadu citátů od množství lidí, kteří by měli mít lepší informace. Podnikatelské daně se platí nikoliv podle toho, kde je vaše firma registrována, ale platí se z hospodářské činnosti. To jsou předpisy týkající se podnikatelské daně.

Obecněji k této věci. Myslím si, že občané ve Skotsku už ignorují tato varování a toto strašení. Zejména, když existují jasné důkazy, že zatímco nám pan premiér nadšeně povídal, jaký jsme to fantastický národ, jeho podnikatelský poradce se zoufale snažil získat aspoň nějaké podnikatele a přesvědčit je, aby řekli něco záporného o skotské nezávislosti. Myslím, že včera bylo docela zajímavé, a myslím si, že to bude novinkou pro některá londýnská média, že varování, která byla vydána včera, jsou recyklovaná varování z doby před mnoha měsíci. Dudley, například, vydal přesně totožné varování letos v únoru, Standard Life vydal totéž prohlášení před čtvrt rokem. Já vím, že pro některé lidi to byla nová zpráva, jenže ve Skotsku to nová zpráva nebyla.

Avšak dovolte mi se velmi konkrétně zabývat otázkou banky Royal Bank of Scotland. Přečetl jsem vám prohlášení zaměstnancům RBS, které její šéf vydal dnes dopoledne. Přečetl jsem to celé, takže dovolte mi jen připomenout vám relevantní odstavec.

"Je mým názorem jako generálního ředitele, že jakékoliv rozhodnutí přesunout registrovaný úřad RBS do Anglie nebude mít žádný dopad na běžnou komerční činnost banky. Je to technická záležitost, týkající se místa registrace naší banky. V rámci nynější strategie nezamýšlíme přesunovat svou podnikatelskou činnost ani pracovní příležitosti."

Také jsem slyšel na BBC mnohokrát argument, že finanční skupina Lloyds přesunuje své ústředí do Londýna. Doufal bych, vzhledem k tomu, že ústředí BBC je v Londýně, že BBC bude vědět, že ústředí finanční skupiny Lloyds je v Londýně a je tam už opravdu mnoho let. (Potlesk). A Lloyds nemají ve Skotsku žádné zaměstnance, mají jen zde v Edinburku mosaznou tabulku. A ta je tady proto, že před mnoha lety Lloyds převzala banku TSB.

A teď se dostávám k tomu, co je, myslím, nejzajímavější věc. Což je, kdo na londýnském ministerstvu financí - tady mám fotografii internetové stránky z BBC ze včerejšího večera - nevím, kdo to napsal, jestli jste to napsal vy, Nicku, nebo jeden z vašich kolegů -

"Zdroj na ministerstvu financí sdělil BBC, že hovořil o plánu RBS [přesunout své ústředí do Londýna]".

Ministerstvo financí nesmí novinářům sdělovat tržně citlivé informace. Tržně citlivé informace, je to základní předpis, nesmějí být podle předpisů zveřejněny před tržním prohlášením v 7 hodin dnes ráno. Hodnota akcií RBS se přes noc změnila. To je nesmírně závažná věc. Respektuju právo novinářů ochraňovat své zdroje. Vím ale, že BBC bude spolupracovat s vyšetřováním tajemníka londýnské vlády ohledně toho, kdo prozradil tyto informace. Vzhledem k tomu, že prozrazení těchto informací, i kdybych nebyli uprostřed předvolební kampaně za referendum, prozrazení tržně citlivých informací je nesmírně závažná věc. Takže vím, že BBC ve své roli nestranného veřejnoprávního média bude plně spolupracovat s tímto vyšetřováním. (Potlesk).

A teď bych se chtěl vrátit k našim přátelům z mezinárodních médií. Prosím.

Nick Robinson: Odpověděl byste mi, prosím, na mé otázky?

Alex Salmond: Toto je mezinárodní tisková konference. Já hovořím teď, Nicku, s našimi mezinárodními kolegy. Prosím.

Nick Robinson: Odpověděl byste mi, prosím, na mé otázky?

Alex Salmond: No, právě jsem vám přečetl prohlášení šéfa RBS. Nicku, já jsem na tu otázku odpověděl. Je to velmi živá kampaň, na mnoha mítinzích na vás lidi křičí z publika. Toto je první příležitost, kdy BBC má možnost na mítinku vykřikovat. Blahopřeju, Nicku. Odpověděl jsem vám. Podnikatelská daň je založena na podnikatelské aktivitě. Ne na tom, kde je vaše firma registrována. Například ve výpočtech příjmů z podnikatelských daní jsme nezahrnuli daně z podnikatelských aktivit Royal Bank of Scotland v Anglii, ve Walesu nebo kdekoliv jinde. Nicku, je to založeno na hospodářské činnosti. To jsou předpisy pro podnikatelské daně.

A vzhledem k tomu, že generální ředitel RBS uvedl, že nebude přesunuta žádná podnikatelská aktivita ani žádné pracovní příležitosti do Anglie, nebude to mít žádný dopad na daně. A vím, že určitě budete informovat o velmi rozumných prohlášeních Anguse Rosserta a Martina Gilberta z Aberdeen Asset Management z dnešního dopoledne. Neříkají, jak budou hlasovat, protože to je jejich soukromá věc. Jako dva obři ve skotském finančním průmyslu předpovídají, že skotský finanční průmysl bude v nezávislém Skotsku prosperovat tak, jak by prosperoval za jakýchkoliv okolností. Nicku, doufám, že je to pro vás dostatečně obsáhlá odpověď. A doufám, když jsem vám poskytl tak podrobnou odpověď, že BBC bude plně spolupracovat na tom vyšetřování. (Potlesk). Teď k našemu kolegovi tady z mezinárodních médií...

Nyní se podívejme, jak BBC o tomto informovala o tři hodiny později. Všimněte si, jak se kritika BBC proměnila v kritiku londýnského ministerstva financí a jak reportér vytvoří novou představu, že se o ochromení kampaně za skotskou nezávislost přímo pokusilo ministerstvo financí.

Povšimněte si také, jak byla změněna otázka, a jak byla reportáž sestříhána, takže z rozsáhlé odpovědi Alexe Salmonda zbylo jen to, že to vypadá, že Salmond přímo přešel z odpovědi o financích k věci týkající se ministerstva financí.

Reportér BBC: Ano, bylo to fascinující. Tato kampaň o referendu byla už pěkně zuřivá a zdá se mi, že se stále více zintenzivňuje. To, co už bylo hodně hašteřivou debatou ohledně potencionálního rozhodnutí těchto bank přesunout se do Londýna, ohledně jejich registrovaného úřadu a zda to bude, či nebude mít dopad na daně, nyní se to zintenzivnilo a postoupilo to na další úroveň s tímto obviněním od Alexe Salmonda, že londýnské ministerstvo financí úmyslně včera večer prozradilo informaci o úmyslu RBS novinářům aby znejistilo nacionalistický tábor a ochromilo nacionalistickou argumentaci. Lidé na ministerstvu financí to však vehementně popírají, a charakterizují tvrzení pana Salmonda jako absurdní, jako zoufalé odvádění pozornosti. Jejich verze událostí je, že byli včera večer kontaktováni novináři, kteří se dotazovali ministerstva financí na prohlášení, které vydala banka Lloyds, která uvedla, že svůj registrační úřad převede do Londýna. A v kontextu tohoto rozhovoru byly vzneseny i otázky o RBS. Na něž ministerstvo financí odpovědělo. Jinými slovy, verze událostí z ministerstva financí zní: "My jsme to nezveřejnili, novináři se ptali." Dokazuje to, jak nesmírně emocionální tato kampaň nyní je. A do toho byla otevřeně zatažena BBC a to, čemu pan Salmond říká, metropolitní média, protože pan Salmond obvinil nás, takzvaná metropolitní média, že úmyslně rozšiřujeme to, co nazývá "zastrašovací zpravodajství". A takto pan Salmond reagoval na otázku mého kolegy Nicka Robinsona, který se ho zeptal, proč by občané Skotska měli důvěřovat verzi událostí, kterou předkládá Alex Salmond, a nikoliv lidem, kteří řídí banky a další instituce, a jsou odpovědni za miliardy liber. Pan Salmond reagoval takto:

Alex Salmond: kdo na londýnském ministerstvu financí - tady mám fotografii internetové stránky z BBC ze včerejšího večera - nevím, kdo to napsal, jestli jste to napsal vy, Nicku, nebo jeden z vašich kolegů -

"Zdroj na ministerstvu financí sdělil BBC, že hovořil o plánu RBS [přesunout své ústředí do Londýna]".

Ministerstvo financí nesmí novinářům sdělovat tržně citlivé informace. Tržně citlivé informace, je to základní předpis, nesmějí být podle předpisů zveřejněny před tržním prohlášením v 7 hodin dnes ráno. Hodnota akcií RBS se přes noc změnila. To je nesmírně závažná věc. Respektuju právo novinářů ochraňovat své zdroje. Vím ale, že BBC bude spolupracovat s vyšetřováním tajemníka londýnské vlády toho, kdo prozradil tyto informace. Vzhledem k tomu, že prozrazení těchto informací, i kdybych nebyli uprostřed předvolební kampaně za referendum, prozrazení tržně citlivých informací je nesmírně závažná věc. Takže vím, že BBC ve své roli nestranného veřejnoprávního média bude plně spolupracovat s tímto vyšetřováním. (Potlesk).

Reportér BBC: Cha. A proč na tom záleží? Záleží na tom, protože finanční sektor je tak významnou součástí skotské ekonomiky. Také na tom záleží kvůli důvěryhodnosti. Komu věříte: Alexi Salmondovi, nebo britskému ministerstvu financí. Dovolte mi také říci, že pan Salmond není myslím příliš vyveden z míry touto kontroverzí, protože mu to umožňuje, aby se prezentoval jako chudák, který musí bojovat proti londýnským politikům, které on obviňuje z šikanování a že se musí postavit proti tomu, co považuje za všemocná londýnská média.

A později téhož dne se ta událost střihem změnila tak, že už byla zcela k nepoznání:

Nick Robinson: Tento týden přiletěli do Edinburku reportéři z celého světa, avšak Alex Salmond ví, že má-li zvítězit, musí získat podporu od voličů doma.

Nick Robinson: Proč by skotský volič měl věřit vám, politikovi, a nikoliv mužům, kteří jsou odpovědní za miliardy liber zisků?

Nick Robinson: Neodpověděl, ale zaútočil na způsob, jímž se o věci informuje v tom, co označil za "metropolitní média".

Nick Robinson. Zakládající člen Mladých konzervativců v Macclesfieldu. Stal se šéfem Mladých konzervativců v Cheshiru (1982-1984). Byl čelným aktivistou. V letech 1985-1987 byl zvolen celostátním náměstkem předsedy této organizace.

Alex Salmond. Studoval na univerzitě v St. Andrews obory ekonomiku a středověkou historii. Byl pomocným ekonomem na ministerstvu zemědělství a rybářstvi pro Skotsko. Ropným a bankovním ekonomem v Royal Bank of Scotland. Je čtvrtým skotským premiérem.

Charta BBC požaduje, aby byla BBC nestranná.

0
Vytisknout
6495

Diskuse

Obsah vydání | 12. 9. 2014