Premiér Sobotka, Vatikán a "Islámský stát"

26. 8. 2017 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Prohlášení premiéra Sobotky, údajně katolíka a levicového politika, že nechceme v Česku více muslimů, je přesně to, co chtěl tzv. Islámský stát v Evropě vyvolat: rozlišování lidí podle náboženského vyznání, vytváření představy, že muslimové do Evropy nepatří, že představa společnosti, postavená na lidských a občanských právech, je nerealistická. Je to popření osvícenství, ideálů Francouzské revoluce a Ústavy USA, je to návrat k myšlení davů za hilsneriády.

Opačný postoj zastává Vatikán a západní politické strany, zejména ty levicové: lidé, kteří jsou na útěku před válkou a terorem, jsou především lidé v nouzi a je třeba jim pomoci bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Vatikán dokonce – naprosto logicky – tvrdí, že bezpečnost těchto ohrožených lidí má mít přednost před bezpečností států, do nichž utíkají. Míra ohrožení těch, kteří utíkají, je totiž mnohem větší než míra ohrožení států, do nichž utíkají.

Je nepřijatelné dělit lidi podle jejich náboženského vyznání. A je velmi paradoxní, že Vatikán, který dlouho v 19. století a v první polovině 20. století odmítal náboženskou svobodu, je nyní hlasatelem základních civilizačních norem, které probojovávala moderní levice, zatímco levice v ČR začíná dělit lidi podle jejich náboženského vyznání a vrací se někam do středověku.

Tzv. Islámský stát zřejmě velmi dobře pochopil, že jeho úhlavní protivník v Evropě je Vatikán, a proto mu začíná vyhrožovat. Vatikán není tím úhlavním protivníkem Islámského státu proto, že je to centrum katolického světa, centrum jiného náboženství, ale právě proto, že odmítá náboženskou nenávist a hlásá pomoc lidem v nouzi na základě toho, že jsou v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání. Všichni poslední papežové, nejen současný papež, rozvíjeli přátelské vazby k muslimskému světu.

V Dokumentech Druhého vatikánského koncilu (deklarace Nostra aetate) čteme: „Církev se dívá s úctou na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. (…) Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátná sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.“

Dokud bude Evropa místem náboženské svobody, rovnosti před zákonem, místem, kde se lidé posuzují podle skutků a nikoli podle náboženství, místem, kde vládne humanismus, sociální spravedlnost, svoboda a vzdělanost, nemá Islámský stát šanci.

Teroristé z Islámského státu vyhrožují papeži Františkovi

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/447384-teroriste-z-islamskeho-statu-vyhrozuji-papezi-frantiskovi.html

0
Vytisknout
8017

Diskuse

Obsah vydání | 29. 8. 2017