Tříkrálová výzva: tři organizace zastupující města a obce vyzývají ministryni Dostálovou ke stažení stavebního zákona

6. 1. 2020

čas čtení 2 minuty
tisková zpráva


Praha 6. ledna 2019: Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) dnes ve společném dopise vyzvaly ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby stáhla kontroverzní návrh nového stavebního zákona.

Stávající návrh stavebního zákona považují zástupci samospráv za natolik špatný, že je podle nich potřeba ho stáhnout a předložit návrh zcela nový.

 

Návrh vykazuje tolik věcných i legislativních nedostatků, že ho nemůžeme považovat za vhodný základ pro rekodifikaci stavebního práva,“ vysvětlil předseda SMO ČR František Lukl a dodal: „Nemůžeme souhlasit s institucionálními změnami, které povedou k rušení stavebních úřadů v rámci obecních nebo městských úřadů, tedy k dalšímu posilování centralizačních tendencí v naší zemi, což je v přímém rozporu se schválenými koncepcemi reformy veřejné správy.“

Nezpochybňujeme potřebu reformovat stavební právo a tak zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Současná úprava stavebního řízení je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a poškozuje ve výsledku všechny účastníky územního či stavebního řízení. Stávající návrh však k takovému cíli nepovede, obáváme se, že spíše způsobí absolutní kolaps stavebního řízení,“ doplňuje ho Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR.

Považujeme za nepřípustné, aby soukromé zájmy mohly převážit nad zájmy veřejnými, jak to umožňuje stávající návrh stavebního zákona,“ přidává další zásadní námitku zástupců obcí Stanislav Polčák, předseda SMS ČR. Podle něj odráží současná podoba zákona především zájem jedné skupiny účastníků stavebního řízení – developerů. Jako příklad uvádí to, že zákon – oproti stávajícímu stavu – nijak neřeší povinnost developera přispět na veřejnou infrastrukturu.

Zástupci všech tří organizací reprezentující města a obce ocenili dosavadní ochotu ministryně Dostálové se zástupci samospráv jednat a vyjádřili připravenost ve věcné diskusi o stavebné rekodifikaci pokračovat. Samosprávy jsou připraveny poskytnout ministerstvu při přípravě nového návrhu stavebního zákona takovou součinnost, aby rekodifikace stavebního práva mohl projít legislativním procesem ještě v současném volebním období.


Sdružení místních samospráv ČR, Stanislav Polčák

Svaz měst a obcí ČR, František Lukl, předseda

Spolek pro obnovu venkova ČR, Veronika Vrecionová


0
Vytisknout
3515

Diskuse

Obsah vydání | 14. 1. 2020