Vědci vážně podcenili lidmi způsobené emise skleníkového plynu metanu

21. 2. 2020

čas čtení 2 minuty
Během posledních tří staletí se emise metanu zvýšily o 150 %. Vědci měli dosud problém s identifikací zdroje tohoto zvýšení, upozorňuje Brooks Hays.


Ačkoliv metan může unikat z přírodních zdrojů, nová studie v časopise Nature ukazuje, že vědci vážně podcenili množství metanu uvolňovaného do atmosféry lidmi.

Za skleníkových plynů uvolňovaných lidmi stojí metan na druhém místě za oxidem uhličitým. Od něj se liší ve dvou věcech. Za prvé, jeho účinek je silnější, a za druhé, jeho životnost je mnohem kratší. Oxid uhličitý může zůstat v atmosféře zhruba století, zatímco metan se rozloží během devíti let.

Oba faktory znamenají, že omezení emisí metanu by mělo okamžitý efekt na změnu klimatu.

Protože emise metanu jsou coby skleníkový plyn účinnější a podceňované, existuje větší potenciál pro regulaci, která by ovlivnila globální oteplování.

Tým vědců dokázal spočítat změny v lidmi vyvolaných emisích metanu z měření koncentrací některých izotopů uhlíku v pravěkých vzorcích vzduchu. Fosilní metan obsažený ve starých ložiscích fosilních paliv a uvolňovaný lidskými aktivitami neobsahuje vzácný izotop uhlíku 14C. Biologický metan naproti tomu obsahuje významné koncentrace tohoto radioaktivního izotopu.

Výzkumníci získali vzorky starého vzduchu z ledu v Grónsku. Když led zmrzne, v jeho vrstvách zůstanou malé bublinky vzduchu. Vědci použili tavící komoru k získání pravěkého vzduchu z těchto bublin.

Chemická analýza ukázala, že před průmyslovou revolucí (zhruba před rokem 1870) velká většina metanu pocházela z biologických zdrojů. Množství fosilního metanu začalo dramaticky růst, když lidé začali používat fosilní paliva.

Fosilní metan se může uvolňovat z geologických zlomů, ale podle autorů studie takové přírodní procesy nemohou vysvětlit náhlou změnu množství fosilního metanu v atmosféře.

Protože vědci dosud přeceňovali podíl přírodních procesů na emisích metanu, ve výsledku podcenili lidmi vyvolané emise o 25 - 40 %.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
9104

Diskuse

Obsah vydání | 27. 2. 2020