Krása dezinformací

2. 12. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 1 minuta
Informace jsou svojí povahou velmi nudné. Jsou velice fádní, nezajímavé. Nedávají žádný prostor pro fantazii a rozlet ducha. Naopak, informace člověka duševně i tělesně ponižují, otupují a decimují. Ničí a hanobí lidskou bytost, a potažmo i její životní prostředí.

Informace působí psychosomatickou retardaci člověka. Likvidují poetickou doménu vzletných básníků, zvídavých vědců a skutečných umělců. Vytvářejí mechanický svět kýče normálnosti, klišé úzkých standardů nevýrazného průměru a paskvilu tupé, lhostejné a šedivé masy.

 

 

Není stupidnějšího počinu nežli bojovat proti dezinformacím ve jménu jedné jediné a jedině správné pravdy (dezinformace) jedné jediné a jedině správné strany. Jedna strana ovšem automaticky vytváří jako svůj odraz či obraz stranu druhou a případně strany další, ale toto mentální omezenost jedné strany nechce a nemůže nijak připustit. A proto stále mele, mele a mele svou - až do úplného omrzení nebo úplné ztráty vědomí.

Proto vzhůru do bezvědomí! Informace vedou k alkoholizmu, narkomanii, zločinu a mnohým jiným nešvarům a únikům z jednolité nudné informační masy nevýrazných mentálních zvratků a výkalů.

V našem úporném boji proti dezinformacím bychom měli zakázat všechny pohádky, filmy, umělecká díla a mnohé jiné zrádné projevy proti úřední simulaci informační reality. A dokonce bychom měli zakázat například i matematiku, neboť ona není ničím jiným, nežli umělou dezinformací o realitě přirozené.

1
Vytisknout
3076

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2022