Debut nové třídy léků na pomoc schizofrenikům

5. 10. 2023 / Fabiano Golgo

čas čtení 9 minut
Během svého života jsem se poměrně často setkal s lidmi trpícími schizofrenií. Jsem byl s touto nemocí konfrontován téměř z desítky blízkých přátel. A pocházeli z nejrůznějších prostředí. Tento záhadný duševní stav pak ve mně vzbudil zvědavost, abych mu porozuměl, protože průměrný schizofrenik vypadá a chová se stejně jako kdokoli, koho známe, a "záchvaty" má jen ve specifických okamžicích, kdy se v jeho mozku spustí některá tlačítka v důsledku náhlé situace plné strachu, extrémní úzkosti, užívání marihuany, fyzické konfrontace nebo zneužívání alkoholu. Léky, které se u nich obvykle užívají, jsou závadné a mají tendenci je proměnit v zombie, což je vzhledem k řídkým intervalům mezi jejich "záchvaty" zbytečné. Nový lék, který byl právě představen, nabízí nový přístup.

Na světě žije přibližně 24 milionů lidí se schizofrenií a nikdo z nich se s ní nenarodil. U většiny z nich se příznaky, jako jsou halucinace nebo potíže se sociálními kontakty, začaly projevovat mezi 12. a 30. rokem života. Jistě zde byla genetická náchylnost, ale to samo o sobě nestačí. Jako spouštěče slouží faktory prostředí, například traumata v raném dětství, kdy se v mozku vytváří mnoho spojů.

Důležité je také poznamenat, že při vedení časopisu Nový Prostor jsem se zabýval stovkami bezdomovců - a schizofrenie se podle loni dokončených studií vyskytuje asi u poloviny z nich kdekoli na planetě. Protože schizofrenici se zdají být normální, dokud nemají  „epizodu“, spolupracovníci, šéfové, rodina a přátelé si myslí, že ten člověk je jen  „hovado“, které začne z ničeho nic říkat idiotské věci nebo být agresivní. To vede k tomu, že neustále ztrácejí zaměstnání i podporu rodiny a přátel. Pak skončí na ulici. Jak často jste viděli bezdomovce, který si povídá sám se sebou nebo s imaginárními bytostmi? No, to je příklad epizody schizofrenie. Také se nezlobte, když bezdomovci poskytnete pomoc a on se chová bez vděčnosti a zdá se vám odměřený. Je to mimo jiné důsledek jejich schizofrenie.

Nedávno mě překvapilo, že v sobotu brzy ráno do mého domu dorazil člověk, s nímž jsem pracoval na budování nástrojů umělé inteligence, které by se měly použít v kulturním centru, které jsem otevřel v Rio de Janeiru v historickém sídle, který jsem zdědil. Místo uprostřed čtvrti vyšší střední třídy, kam byli po stovky let černoši vpuštěni pouze jako služebníci, nyní mají velký luxusní dům, kde jsem jediným „bílým“ člověkem já. Od personálu až po umělce, kteří toho využívají, každý pochází z favel, slumů, kde je většina lidí černochů. Thiago byl jedním z nich.

Pracoval pro nadnárodní společnost, která investovala do menšin, a nakonec ho poslali studovat na Harvard, když si uvědomili, že je génius. V Brazílii by za to, že je černoch, měl jen malou šanci dostat se na vrchol. Měkký rasismus a machismus drží černochy a ženy na podřadných pozicích a s menšími platy bez ohledu na jejich talent a schopnosti. Nejde o otevřenou politiku, ale o přirozený důsledek kultury vedené muži.

Neptal jsem se, proč už není v té velké společnosti, ale došel jsem k závěru, že pro nás chce pracovat za symbolický honorář, protože kulturní centra nemají velký zisk, kvůli jedinečnému profavelskému prostředí, které jsem vytvořil (a z čehož vznikla kampaň mých sousedů, kteří mé kulturní centrum obviňují z vytváření nebezpečné atmosféry pro obyvatele, což znamená, že se bojí vidět tolik černochů přicházet a odcházet po ulici...)

Nemohl jsem ani přesně sledovat, co říkal, když jsme pracovali na plánu AI. Jeho inteligence byla více než evidentně na úrovni, které může dosáhnout jen málokdo z nás. Takže když o víkendu dorazil ke dveřím a řekl spoustu nesmyslných věcí, okamžitě jsem si uvědomil, že má schizofrenní epizodu, díky mé předchozí zkušenosti s jinými podobnými případy. (https://blisty.cz/art/109778-je-babis-jr-schizofrenik-nebo-ne-na-to-mohu-odpovedet.html)

Jak jsem ze zkušenosti zjistil, nejlepším způsobem, jak se vypořádat s nenásilnou schizofrenní epizodou, je nechat dotyčného mluvit. Jemně přikyvovat a souhlasit s tím, co říkají, snažit se změnit svou pozornost na jiné předměty, ale nikdy se nepokoušet oponovat jejich slovům. Jakmile se cítí bezpečně, zvuky, které slyší, zmizí a mají tendenci se vrátit do normálu. Ale to funguje pouze v mírných případech, ne když zvuky a vize způsobují paranoiu a agresivitu.

O čem téměř nikdo nemluví, když přijde řeč na schizofrenii, jsou kognitivní poruchy, které se časem zhoršují a ničí kvalitu života ještě více než všechno ostatní, aniž by se s tím cokoli dělalo, prostě proto, že na to nejsou léky. Proto je takový rozruch kolem kandidáta na lék, iclepertinu, který nyní vstupuje do závěrečné fáze studií - slavné fáze 3.

Lékaři rozdělují příznaky do skupin - a pacient může vystřídat všechny z nich. Do první skupiny patří ty, které jsou klasifikovány jako pozitivní: jsou to v podstatě akcentace mozkových funkcí, které máme všichni. Mozek je tak normálně schopen dešifrovat zvukové podněty. Mozek jedince se schizofrenií však jde dál a vytváří zvuky, protože jeho neurony v oblasti určené pro sluch mají zvýšenou aktivitu. A tyto zvuky, vytvářené v hlavě, znějí stejně reálně jako hlas, kdyby se mluvil vedle vás. To je příklad halucinace - sluchová halucinace je nejčastější. Ale pacient může mít i jiné, například čichové, zrakové, a dokonce i hmatové halucinace.

Bludy jsou další formou pozitivních příznaků. V tomto případě pacient nevidí ani neslyší nic jiného. Vysní si však nereálnou představu: Může být pevně přesvědčen, že se proti němu spikl jeho soused, aniž by kdy viděl jeho tvář. Nebo mít iluzi, že je důležitou postavou, možná zástupcem Boha na Zemi.

V tomto případě jsou postiženy neurony, které spojují různé údaje z reality, aby mozek mohl vyvodit závěr. U pacientů se schizofrenií to dělají tak, že shromažďují údaje, které jsou zcela irelevantní, a vynášejí soudy, které nemají s ničím nic společného.

Další příznak: psychomotorická agitovanost. Osoba má tendenci být neklidná a někdy jde tak daleko, že se zapojí do fyzické agrese. Pacienti se schizofrenií mohou být nakonec agresivnější, protože se během záchvatů něčím stresují. Několik studií však ukazuje, že četnost násilí u této populace není vyšší než u tzv. zdravých lidí. Vědci zjistili, že schizofrenie zahrnuje více než jen přehnanou aktivaci dopaminových neuronů. Souvisí také s poruchou neuroplasticity.

Při této nemoci některé neurony podléhají rychleji apoptóze - jakési buněčné sebevraždě - a nejsou tak rychle nahrazovány zcela novými nervovými buňkami. Z tohoto důvodu se zaznamenalo atrofii v oblastech mozku, jako je čelní a spánková oblast.

Iclepertin zvyšuje přítomnost glycinu v mozku. A protože to dosud žádná molekula nedokázala, bude to považováno za debut nové třídy léků, pokud vše půjde dobře.

S větším množstvím dostupného glycinu začne vítaná řetězová reakce. Tento glycin úzce souvisí s neurotransmiterem zvaným glutamát, který se podílí na regulaci neuroplasticity. Je to proto, že spouští syntézu neurotrofinů.

Neurotrofiny jsou jako hnojivo: kam je vložíte, tam rostou neurony a jejich spojení. Nemluvě o tom, že tyto látky prodlužují životnost neuronů. Díky tomu všemu se očekává náprava kognitivních poruch a možná i obnovení části ztraceného objemu mozku.

Nyní, ve 3. fázi, která již probíhá, vědci porovnávají, co se stane s 1 758 pacienty staršími 18 let z celého světa. Část z nich byla náhodně zařazena do skupiny užívající skutečný lék a druhá do skupiny užívající placebo, tedy falešný lék. Nikdo samozřejmě nepřestal užívat léky, které užíval ke kontrole svého stavu.

Vzhledem k tomu, že léčba se vyhodnocuje po šesti měsících užívání iclepertinu a poslední pacient bude zařazen až v květnu příštího roku, údaje pro předložení nového léku ke schválení, pokud vše půjde podle očekávání, budou hotové již na začátku roku 2025. 

Je zřejmé, že lék, který pomáhá udržovat neurony při životě nebo vytvářet nové, je něco, co lze použít na obrovské množství dalších nemocí a dokonce i na pokusy o prodloužení života, takže tato studie má obrovský potenciál stát se rychle široce dostupným lékem.

3
Vytisknout
3166

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2023