Jak britský kolonialismus za 40 let usmrtil 100 milionů Indů

5. 10. 2023

čas čtení 6 minut

V posledních letech se znovu objevuje nostalgie po britském impériu. Významné knihy, jako je Empire: How Britain Made the Modern World (Impérium: Jak Británie stvořila moderní svět) od Nialla Fergusona nebo The Last Imperialist (Poslední imperialista) od Bruce Gilleyho, tvrdí, že britský kolonialismus přinesl Indii a dalším koloniím prosperitu a rozvoj. Před dvěma lety průzkum YouGov zjistil, že 32 % lidí v Británii je aktivně hrdých na koloniální historii národa, informuje Al Jazeera.

Tento růžový obraz kolonialismu je v dramatickém rozporu s historickými záznamy. Podle výzkumu ekonomického historika Roberta Allena se extrémní chudoba v Indii pod britskou nadvládou zvýšila z 23 % v roce 1810 na více než 50 % v polovině 20. století. Reálné mzdy během britského koloniálního období klesaly a v 19. století dosáhly vrcholu, zatímco hladomory byly častější a smrtelnější. Kolonialismus indickému lidu zdaleka neprospíval, ale byl lidskou tragédií, která má v zaznamenané historii jen málo obdob.

Odborníci se shodují, že období 1880 až 1920 - vrchol britské imperiální moci - bylo pro Indii obzvláště ničivé. Komplexní sčítání lidu prováděná koloniálním režimem od 80. let 19. století ukazují, že v tomto období výrazně vzrostla úmrtnost, a to z 37,2 úmrtí na 1 000 obyvatel v roce 1880 na 44,2 v roce 1910. Průměrná délka života se snížila z 26,7 let na 21,9 let.

V nedávném článku v časopise World Development jsme použili údaje ze sčítání lidu k odhadu počtu lidí zabitých v důsledku britské imperiální politiky během těchto čtyř brutálních desetiletí. Spolehlivé údaje o úmrtnosti v Indii existují pouze od 80. let 19. století. Pokud je použijeme jako výchozí hodnotu pro "normální" úmrtnost, zjistíme, že v období 1891 až 1920 došlo pod záštitou britského kolonialismu k přibližně 50 milionům nadměrných úmrtí.

Padesát milionů úmrtí je ohromující číslo, a přesto se jedná o konzervativní odhad. Údaje o reálných mzdách ukazují, že již v roce 1880 se životní úroveň v koloniální Indii dramaticky snížila oproti předchozí úrovni. Allen a další vědci tvrdí, že před kolonialismem mohla být indická životní úroveň "na úrovni rozvojových částí západní Evropy". Nevíme s jistotou, jaká byla v Indii předkoloniální úmrtnost, ale pokud předpokládáme, že byla podobná jako v Anglii v 16. a 17. století (27,18 úmrtí na 1 000 obyvatel), zjistíme, že v období 1881 až 1920 došlo v Indii k 165 milionům nadměrných úmrtí. 

Přesný počet úmrtí je sice citlivý na předpoklady, které přijmeme ohledně základní úmrtnosti, ale je zřejmé, že v době vrcholícího britského kolonialismu zemřelo předčasně někde kolem 100 milionů lidí. To patří k největším politicky vyvolaným úmrtnostním krizím v dějinách lidstva. Je větší než celkový počet úmrtí, k nimž došlo během všech hladomorů v Sovětském svazu, maoistické Číně, Severní Koreji, Pol Potově Kambodži a Mengistuově Etiopii.

Jak britská vláda způsobila tyto obrovské ztráty na životech? Existovalo několik mechanismů. Za prvé, Británie účinně zničila indický výrobní sektor. Před kolonizací byla Indie jedním z největších průmyslových výrobců na světě a vyvážela vysoce kvalitní textil do všech koutů světa. Kýčovité látky vyráběné v Anglii prostě nemohly konkurovat. To se však začalo měnit, když britská Východoindická společnost převzala v roce 1757 kontrolu nad Bengálskem.

Podle historika Madhusree Mukerjeeho koloniální režim prakticky zrušil indická cla, což umožnilo britskému zboží zaplavit domácí trh, ale vytvořil systém přemrštěných daní a vnitřních cel, který Indům bránil prodávat látky ve vlastní zemi, natož je vyvážet.

Tento nerovný obchodní režim drtil indické výrobce a účinně deindustrializoval zemi. Angličtí výrobci získali obrovskou výhodu, zatímco Indie se propadla do chudoby a její obyvatelé se stali zranitelnými vůči hladu a nemocem.

Aby toho nebylo málo, britští kolonizátoři zavedli systém legálního drancování, který současníci nazývali "odliv bohatství". Británie zdanila indické obyvatelstvo a získané příjmy pak použila na nákup indických produktů - indiga, obilí, bavlny a opia - a získala tak toto zboží zdarma. Toto zboží se pak buď spotřebovávalo v Británii, nebo se reexportovalo do zahraničí, přičemž příjmy z něj si britský stát ukládal do kapes a používal je k financování průmyslového rozvoje Británie a jejích osadnických kolonií - Spojených států, Kanady a Austrálie.

Tento systém odčerpal z Indie zboží v hodnotě bilionů dolarů v dnešních penězích. Britové byli při zavádění tohoto odlivu nemilosrdní a nutili Indii vyvážet potraviny, i když sucho nebo záplavy ohrožovaly místní potravinovou bezpečnost. Historici zjistili, že během několika značných hladomorů vyvolaných touto politikou na konci 19. století zemřely desítky milionů Indů hlady, protože jejich zdroje byly odčerpávány do Británie a jejích osadnických kolonií.

Koloniální správci si byli plně vědomi důsledků své politiky. Sledovali, jak miliony lidí umírají hlady, a přesto nezměnili svůj postup. Nadále vědomě připravovali lidi o zdroje nezbytné k přežití. Mimořádná krize úmrtnosti na konci viktoriánského období nebyla náhodná. Historik Mike Davis tvrdí, že britská imperiální politika "byla často přesným morálním ekvivalentem bomb svržených z výšky 18 000 stop".

Náš výzkum zjistil, že britská vykořisťovatelská politika byla v letech 1881-1920 spojena s přibližně 100 miliony nadměrných úmrtí. Jedná se o jasný případ pro odškodnění, který má silný precedens v mezinárodním právu. Po druhé světové válce podepsalo Německo dohody o reparacích, aby odškodnilo oběti holocaustu, a nedávno souhlasilo s vyplacením reparací Namibii za koloniální zločiny spáchané v této zemi na počátku devadesátých let 19. století. Po pádu apartheidu vyplatila Jihoafrická republika reparace lidem, kteří byli terorizováni vládou bílé menšiny.

Historii nelze změnit a zločiny britského impéria nelze vymazat. Reparace však mohou pomoci řešit dědictví deprivace a nerovnosti, které kolonialismus způsobil.

 

Celý text v anglickém originále ZDE

 

 

2
Vytisknout
2673

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2023