Bezpečnou budoucnost nám zajistí jedině lidská práva

11. 12. 2018

Prohlášení aktivistů pomáhajících uprchlíkům

Před sedmdesáti lety byla Valným shromážděním Organizace spojených národů schválena Všeobecná deklarace lidských práv. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv, říká její první článek. O dodržování lidských práv ze strany státní moci usilovalo od té doby už několik pokolení aktivistů v mnoha zemích světa. Útlak, diskriminace, násilí, nespravedlivé věznění a zničující genocidní války jsou bohužel stále křiklavým obrazem naší současnosti a zápas o to, aby lidská práva byla respektována ve všech koutech současného složitého světa, se rozhodně nechýlí ke svému konci.
 

Porušování lidských práv je skutečnou příčinou nejčastěji zmiňovaného a často i s obavami přijímaného jevu naší doby, tedy migrace. Důvody, proč lidé opouštějí svůj domov a hledají důstojný a bezpečný cíl ve vzdálených zemích, jsou složité a obtížně řešitelné. Jejich základem je však nedostatečný, ba žádný respekt k základním lidským právům v místech, odkud prchají, jakož i v zemích, přes které hledají ochranu nebo nový domov. Na své dlouhé a nebezpečné cestě se pak  setkávají s téměř neustálým ohrožením, jehož původci zneužívají nedostatečné autority státní moci v některých státech, zatímco jinde je běžencům odmítána pomoc na základě přímého rozhodnutí jiných takových států.

Máme zkušenosti jak se zápasem o lidská práva v naší zemi, tak i s pomocí uprchlíkům. Nejde o různé věci, nýbrž o jediný, úzce propojený problém. Bez respektu, vstřícnosti a připravenosti pomoci těm, kteří do naší země, navíc v zanedbatelných počtech, přicházejí, protože ztrácejí naději na důstojný život ve své zemi, snižujeme úroveň zaručených základních práv i sobě samotným. Třeba ne hned a ne každému. Ale lidská práva jsou bezpodmínečná, všeobecná a nedělitelná. Jejich záruka není jen záležitostí vrcholné státní moci, i když od vlády i parlamentních komor máme právo očekávat nejvyšší právní i civilizační standardy. Plný respekt k lidským právům očekáváme také od všech zákonodárců, samospráv, policejních a justičních orgánů i jednotlivých úřadů v každé jejich vykonávané agendě. A také od médií. Jen tak zaručíme, že v budoucnosti se budeme moci na svůj stát spolehnout.

Vládu a zákonodárné sbory vyzýváme, aby v rámci Evropské unie i mimo ni prosazovaly lidská práva ve světě jako jednu ze svých nezpochybnitelných priorit. To ovšem znamená především plně lidská práva dodržovat. A v těchto dnech také trvat na přistoupení ke Globálnímu paktu OSN o migraci, který je v české veřejné diskusi vykládán v rozporu se svým obsahem, na jehož vyjednání se podílela i Česká republika. Česká vláda zcela rezignovala na obhajobu a vysvětlování tohoto paktu, který chce docílit snížení rizik, jimž jsou migranti vystaveni ve všech fázích migrace, a to s ohledem na dodržování jejich lidských práv. Vyzýváme vládu, aby k tomuto paktu bez vytáček a falešného zpochybňování přistoupila. Jsme přesvědčeni, že nelze proti sobě stavět bezpečí a lidská práva. Bez respektu k nim nelze dosáhnout ani bezpečí obyvatel, ani bezpečnosti státu.

V zápase o respektování lidských práv hodláme pokračovat a nenecháme se od tohoto úsilí odradit. Ideálům, tak působivě vepsaným do textu Všeobecné deklarace lidských práv, se nesmíme zpronevěřit. Jsou měřítkem lidskosti a skutečným základem naší civilizační úrovně.

Dne 10.prosince 2018

Magda Faltová
Jaroslav Miko
Zuzana Lenhartová
Martin Rozumek
Anežka Polášková
Petr Pospíchal
Magdalena Pospíchalová
Zuzana Schreiberová
Milan Votypka
Eva Zahradníčková

0
Vytisknout
4685

Diskuse

Obsah vydání | 13. 12. 2018