Monitor Jana Paula: Ne jen věci materiální utvářejí svět

3. 4. 2020 / Jan Paul

čas čtení 2 minuty

 

Je to již týden, kdy Papež František pronesl mimořádné požehnání Urbi et Orbi, v kterém oslovil nejen křesťany, ale lidi celého světa. Silnou emotivnost této mimořádné události ještě zesilovala osamocenost nejvyššího představitele katolické církve na prázdném Svatopetrském náměstí, na kterém se jindy tlačí tisíce věřících. Nevím, kdy naposledy nástupce Petra veřejně a v přímém přenosu požádal Boha o přímý zásah, kdy ho prosil před lidmi tak autenticky naléhavě o milosrdenství pro lidstvo, každopádně tento mimořádný fakt, jímž František sebe i lidstvo zcela vydal do rukou Boží vůle, je výrazem silné duchovní autenticity světa, i akceptací toho, co nás přesahuje. Právě v tomto smyslu spočívá mimořádnost tohoto aktu.

 


Papež jednal zcela v jedinečnosti svého pověření i odpovědnosti, neboť ne jenom věci materiální utvářejí tento svět. Nejde ani tak o to, do jaké míry budou jeho slova a anonymní modlitby i prosby tisíců křesťanů vyslyšeny, neboť Bůh jedná vždy podle své vůle, jde o to, že tento hlas silně, ba mohutně zazněl, a to v prostoru veskrze sekularizovaného světa, s kterým si lidé ne vždy vědí rady. A přitom to byla právě víra, která v dávných dobách poskytovala útěchu a naději ve strádání a utrpení lidí. Lidé si mohou myslet, že se jich to netýká, že prosba Papeže stejně nebude vyslyšena, protože i nadále umírají lidé, a nejen na nemoci spojené s Covid 19, nicméně na významu Františkovy prosby to neubírá, spíše naopak.

Květnou nedělí 5. dubna se přiblíží nejdůležitější křesťanský svátek, v němž budou lidé slavit Vzkříšení Krista, a budou ho slavit v nejužším kruhu, nikoliv tak, jak byli po léta zvyklí. I to je výzva. Katolická církev není v současném světě vůbec v záviděníhodné situaci, je vystavena kritice v mnoha tématech, ať už je to oprávněný problém zneužívání, či vnější i vnitřní tlak vnutit katolické církvi, aby se více přizpůsobila světu, čímž by nepochybně ztratila svůj charakter a charisma. Nelze totiž zcivilnit a odsvětit něco, co se dotýká neuchopitelnosti, a mimořádného tajemství. Dnešní svět a katolická církev se musejí vyvažovat vzájemnou potřebností, neboť život bez možnosti nabídky spásy, je tklivý život bez radosti.


1
Vytisknout
4941

Diskuse

Obsah vydání | 7. 4. 2020