V judaismu i Bůh respektuje volby

11. 11. 2020

čas čtení 2 minuty
Příběh Achnajovy trouby je jednou z mých oblíbených pasáží Talmudu, kterou vyprávím nežidům, protože tak perfektně vystihuje kontrast mezi judaismem a dominantním chápáním náboženství na Západě, napsala Mira Foxová.

V tomto příběhu skupina rabínů nesouhlasí s Bohem a Bůh se v reakci na to směje a říká: "Mé děti nade mnou triumfovaly; mé děti nade mnou triumfovaly." V kterém jiném náboženství by byl Bůh šťastný, že mu odporují?

To že židům chybí inherentní respekt k autoritě, představuje familiární stereotyp; vezměte stůl u oběda plný lidí mluvících e filmech a v televizi jeden přes druhého. A tento chybějící respekt je vepsán do samotné funkce židovského textu - Talmud a midraš jsou plné sporů o to, co ten který text nebo precedent zvykového práva (halachy) znamená, bez jakéhokoliv zvažování nadřízenosti.

Ale nesouhlasit s Bohem, to zní jako úplně nová úroveň. Co je svaté a absolutní, pokud ne Boží slovo?

To, že ani Bůh nemá právo přehlasovat názor většiny, vypadá jako inherentní demokratická hodnota. A přece, náš volební systém je založen na volebním kolegiu, které podhodnocuje lidové hlasování a teoreticky může dovolit mocnějším a vzdělanějším - volitelům - nadřadit se nad vládu většiny. Nemluvě o faktu, že prezident a Nejvyšší soud mohou přepsat názor většiny ještě předtím, než vůbec zjistíme, jaký je.

Ale judaismus vždy cenil výše zdravý nesouhlas než autoritářskou vládu. Všichni jsou si rovni. Každý má právo na názor a nejlepší způsob, jak vyřešit spor, je diskuse a vyslechnutí pohledu každého z nás.

Vláda většiny samozřejmě nebrání tyranii - většiny se mnohokrát zmýlily. Někdy je dobré jít ve stopách rabína Eliezera a postavit se za to, co považujete za pravdivé a správné. Ale pokud jde o zákony vládnoucí společnosti, věc je větší než jednotlivý názor kohokoliv, jakkoliv vzdělaného. Ničí pravda nemůže převládat - ani Boží. Chovejme tohle ve svém srdci, zatímco čekáme na výsledky voleb.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
6046

Diskuse

Obsah vydání | 16. 11. 2020