Osmdesáté výročí napadení SSSR nacistickými vojsky a Churchillova reakce

22. 6. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty
Dnes je tomu přesně 80 let od vpádu nacistických vojsk do Sovětského svazu. Zpětně viděno to byla Hitlerova fatální chyba. Dokázal by bez této chyby držet svou odpornou říši v Evropě desítky let? Obávám se, že by to bylo možné. Nacisté svými zločiny v Sovětském svazu dali sovětskému lidu obrovskou motivaci zničit nacismus do samého kořene. Paradoxně stalinský režim byl k vlastnímu lidu velmi brutální a důsledky hladomorů, stěhování národů jsou do značné míry srovnatelné s holokaustem.


Nicméně Churchill, ten starý zatvrzelý antikomunista a kolonialista (řekněme si upřímně, že zločiny kolonialismu byly taky naprosto děsivé a snesou srovnání se zločiny nacismu nebo komunismu), tehdy celou situaci pochopil naprosto jasně: je třeba se spojit s napadeným a spektakulárně trpícím sovětským lidem proti nacismu. Možná vycítil, že právě to je ten obrat, kdy bude možné Hitlera porazit a dostat nacismus ze srdce Evropy. Cituji jeho slova:

„Nacistický režim není k rozeznání od nejhorších rysů komunismu. Je zbaven všech pohnutek a zásad kromě chtivosti a touhy ovládnout jiné rasy. Předstihuje všechny formy lidské špatnosti účinností své krutosti a krvežíznivé agrese. Nikdo nebyl za posledních pětadvacet let důslednějším odpůrcem komunismu než já. Neodvolám ani jediné slovo z toho, co jsem o něm řekl.

Ale toto vše bledne před podívanou, jež se teď před námi otvírá. Minulost se svými zločiny, bláznovstvími a tragédiemi dohasíná. Vidím ruské vojáky stojící na prahu své rodné země, střežící pole, jež jejich otcové obdělávali odnepaměti. Vidím je, jak střeží své domovy, kde se jejich matky a ženy modlí -- ach, ano, neboť jsou časy, kdy se modlí všichni -- za bezpečnost svých drahých, návrat živitelů, za svého zastánce, za svého ochránce... Jsme rozhodnuti zničit Hitlera a zahladit každou stopu po nacistickém režimu. Od toho nás nic neodvrátí -- nic! Nikdy nebudeme vyjednávat, nikdy nebudeme jednat s Hitlerem ani s nikým z jeho bandy. Budeme proti němu bojovat na zemi, budeme proti němu bojovat na moři, budeme proti němu bojovat ve vzduchu, dokud s pomocí Boží nezbavíme zemi jeho stínu a neosvobodíme její národy zpod jeho jha... Ohrožení Ruska je proto ohrožením nás i Spojených států stejně jako věc každého Rusa bojujícího za svůj krb a domov je věcí svobodných lidí a svobodných národů ze všech koutů zeměkoule (Druhá světová válka III, Lidové noviny 1993).“

0
Vytisknout
4065

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2021