Ekologie je věda (nikoli vulgární výraz)

27. 10. 2021 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 5 minut
Naše ministerstvo školství nyní předělává rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (dříve osnovy). To je vcelku přelomová věc. Dovoluji si proto tímto otevřeným textem právě TEĎ oslovit všechny minulé i budoucí zainteresované. Jakýmsi návodem pro práci na přerodu výuky, který se má začít uplatňovat ve školách od roku 2024, je dokument „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030“, více tady https://velke-revize-zv.rvp.cz/.

Pokusím se stručně. Za těžiště dokumentu se dá považovat vyjádření potřebných kompetencí, které mají žáci nabýt studiem a které mají být ve vhodných intervalech také dostatečně ověřovány.

· oblast gramotnosti – proti tomu by protestoval jen -,

· oblast mnohojazyčnosti – fajn - tolikrát jsi člověkem,

· matematické kompetence, oblast přírodních věd, technologie a inženýrství – zatím nemáme dostatek schopností řešit všechny potřebné (např. vědecké) výzvy,

· digitální kompetence – to je na pochvalu autora,

· občanská kompetence – prosím včlenit velkou stať o potřebné SOLIDARITĚ ve všech jejích formách,

· podnikatelská kompetence – ano, peníze na vrbě nerostou,

· kompetence v oblasti kulturního povědomí a vyjadřování – nezbytnost,

· personální a sociální kompetence a kompetence k učení – opět by nám hodně pomohl důraz na pomoc člověku člověkem v nejrůznějších životních situacích.

Procházel jsem si tyhle kompetence několikrát a nevidím mezi nimi jasně formulovanou potřebu naučit děti EKOLOGII – získat environmentální kompetenci (kéž by to bylo vadou zraku). Stejně jako matematika nebo třeba ekonomie i EKOLOGIE je důležitou a dokonce multidisciplinární vědou. Tak jako bez znalosti matematiky si těžko spočítáte kolik máte zaplatit za vodu a proč, a bez znalosti ekonomie vám těžko někdo bude vysvětlovat, že každý subjekt, který nakládá s penězi by měl umět vyvážit příjmy a výdaje, protože jinak skončí špatně; tak bez znalostí EKOLOGIE jen těžko můžete významnou měrou postoupit v zásadní ochraně životního prostředí. Samozřejmě jsou tu přírodní talenty, stejně jako na matematiku či ekonomiku, ale ostatní se musí učit a naučit - pak to bude fungovat.

Je jasné že na začátku může být problém s nedostatkem kantorů. Ale v minulosti byl třeba nedostatek angličtinářů a také se to postupně vyřešilo. Určitě pomůže dát slovo i mnohým praktikům, kteří mají skutečně co říci. Stačí přestat brzdit oživení pedagogických sborů zkušenými odborníky bez ortodoxního pedagogického vzdělání.

Jako „Bibli“ bych doporučil knížku Paula Duvigneauda „Ekologická syntéza“, Academia (ČAV), 1988 - malá citace: „Ekologie a výuka – základní a střední školství: Větší citlivost k prostředí, rozvoj pozorování a analýzy, aktivita v přírodě (exkurze) – to vše pomůže již na úrovni základní školy vytvářet pozitivně motivované postoje a mezidisciplinární chápání komplexu problémů prostředí. Dětem se má poskytnout příležitost, aby se vyjádřily barevnými kresbami.

Na prvním stupni středních škol se přistoupí k aktivním metodám. Rozvoj syntézy a dostatek poznatků k pochopení různých ekosystémů by měl posílit ekologické uvědomění; z toho plyne respekt k živým bytostem a jejich okolí a tomu odpovídající aktivita a etika. Výuka tak přispěje k získání fyzické a mentální rovnováhy dospívajícího člověka... atd.“

Podle toho, jak se dnes z velké části chováme, se zdá, že jsme (tedy generace nás - dospělých) ekologicky NEVZDĚLÁNA. Je proto potřeba, aby důraz na výuku samostatného předmětu EKOLOGIE byl obdobný jako třeba u matematiky nebo jazyků. Pro život jde o minimálně stejně důležité téma! To není nic proti aplikaci environmentálních souvislostí do všech ostatních předmětů, všude, kde je to jen trochu možné. To ale samo o sobě nestačí. Dokážete si představit, že budete učit třeba nějaké matematické aplikace – např. výpočty při projektování staveb, aniž byste napřed kvalitně vyučovali matematiku?

Děti musí být ověřeně vzdělány v EKOLOGII, musí docházet ke stejně kvalitní kontrole jejich znalostí jako u jiných důležitých předmětů, a to hlavně v rámci ukončování nějakého stupně vzdělání a v rámci přechodu do jiného. Jasným předpokladem pro úspěch je množství odučených hodin, které by mělo logicky být obdobné jako u matematiky nebo mateřského jazyka.

Po celoživotní práci v oblasti takové či makové ochrany životního prostředí jsem přesvědčený, že pokud chceme dosáhnout nějakého významného zlepšení (například umírnit nástup klimatické změny) jiná efektivní šance, než dalších generace vzdělávat a vzdělat lépe, prostě neexistuje. 

1
Vytisknout
3933

Diskuse

Obsah vydání | 2. 11. 2021