Premiér Babiš dělá na klimatickém summitu ostudu. Česko by se mělo zavázat k ochraně klimatu

2. 11. 2021

čas čtení 5 minut

Tisková zpráva Klimatické koalice


Praha - 2. listopadu 2021: Premiér Andrej Babiš vystoupil včera na klimatické konferenci COP 26 ve skotském Glasgow s kontroverzním projevem. Místo toho, aby jako ostatní evropští státníci představoval a obhajoval cíl na snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, ke kterému se Evropská unie jako celek zavázala, Babiš evropskou klimatickou politiku zpochybňoval a kritizoval. Se svým názorem zůstal mezi evropskými státníky osamocen, podobný názor zastával jen polský premiér Mateusz Morawiecki, který je paradoxně nyní s Babišovou vládou ve sporu kvůli podpoře ilegální těžby v uhelném dole Turów na česko-polské hranici. 

 

Na klimatickém summitu v Glasgow se poprvé od Pařížské dohody setkávají signatářské státy s úkolem představit nové či navýšené klimatické cíle. Původní závazky z Paříže k dosažení cílů dohody nestačí. Proto měly být po pěti letech revidovány a navýšeny. Česká republika zatím k cíli Pařížské dohody nemíří a snahy na zvýšení klimatických ambicí v EU blokovala.


Klimatická koalice varuje, že přístup Česka k ochraně klimatu, je ostudný a vyzývá nově se formující českou vládu k přijetí národních klimatických cílů v souladu s Pařížskou dohodou. Klimatická koalice požaduje, aby se Česko i jako stát zavázalo k dosažení klimatické neutrality v roce 2050 a ke snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 65 % do roku 2030 (ve srovnáním s rokem 1990). Klimatický cíl přijatý i na národní, nikoli pouze celoevropské úrovni, by adekvátněji odpovídal spravedlivému příspěvku Česka ke snaze o dosažení cílů Pařížské dohody.  


Na Českou republiku se vztahují společné klimatické cíle Evropské unie. Ty ale platí pro EU jako celek. Česko se tak zatím stále nezavázalo k dosažení klimatické neutrality na národní úrovni. Ani společný evropský cíl pro rok 2030 - tedy snížení emisí o 55 % - neodpovídá férovému příspěvku EU k dosažení cíle Pařížské dohody udržet oteplení na hranici 1,5 stupně Celsia do konce století. Podle neziskových organizací by férovému přispění EU k celosvětovému snažení odpovídal spíše cíl ve výši 65 %.  


Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká: 

“Premiér Andrej Babiš si spletl konferenci. Není to sraz přátel fosilního průmyslu, na tomhle setkání světových lídrů se naopak řeší, jak se budou snižovat emise skleníkových plynů, aby se zabránilo katastrofickým scénářům klimatické krize. Se svým přístupem je Babiš mezi světovými státníky za exota, který dělá Česku mezinárodní ostudu. Babišova otázka, zda si Evropa může snížení emisí dovolit, je absurdní. Protože studie za studií ukazuje, že předcházet dopadům změny klimatu bude mnohonásobně levnější než se pak postupující klimatické krizi snažit přizpůsobit. Pokud by si ani Evropa jako nejbohatší světový region, nemohla cestu k uhlíkové neutralitě dovolit, tak jsme - lidově řečeno - v háji.”Jitka Martínková, komunikační koordinátorka Klimatické koalice, říká: 

“Jakákoli mezinárodní konference o změně klimatu může být úspěšná pouze v případě, že budou o skutečná řešení stát i představitelé a představitelky jednotlivých států, kteří na summit přijedou. Andrej Babiš včerejším projevem opět dokázal, že je zcela mimo mísu nejen v tématu klimatické krize, ale i v oblasti mezinárodních vyjednávání. Česko se tímto vystupováním pomalu sune na chvost mezinárodního klimatického úsilí. Vlastní cíl klimatické neutrality a intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie například ohlásila na konferenci už i Indie.“


Viktorie Tenzerová, ředitelka Na mysli, říká:

"Aktuální hra o klima je nejdůležitější ze všech našich životních rozehraných partií a my se upínáme k summitu COP26, zda se konečně stane hybatelem změn i u nás v České republice. Doufáme, že pro stávající vládu bylo vystoupení premiéra Game Over!"


Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energerické programu Hnutí DUHA, říká:
“Premiér Babiš napřed za ČR odhlasoval klimatické cíle EU, ale na klimatický summit si omylem vzal text do Čau lidi. Horší než ostuda je to, že Česká republika je v čím dál menší skupině států, které nemají stanoven rok konce spalování uhlí. Absence fungujícího systému podpory rozvoje obnovitelných zdrojů je pak smutný unikát nejen v EU a USA, ale vzácnost je to i v Africe nebo Asii. Chybí nám také funkční plán pro adaptaci na měnící se klima - zejména ochrana půdy před erozí či přírodě blízké hospodaření v lesích. Stávající vláda tedy nemá na klimatickém summitu co důležitého předložit, tak premiér pomlouvá EU. Nová vláda to může napravit a již ve své koaliční smlouvě slíbit změnu kurzu i konkrétní cíle pro konec uhlí, rozvoj OZE a péči o krajinu.”1
Vytisknout
5836

Diskuse

Obsah vydání | 8. 11. 2021