COP26 musí být o ponechání fosilních paliv v zemi. Vše ostatní je jen odvádění pozornosti

4. 11. 2021

čas čtení 6 minut

Předcházení klimatickému rozvratu je v některých ohledech velmi komplikované. V jiném případě je to ale opravdu jednoduché: fosilní paliva musíme nechat v zemi. Všechno to chvástání, okázalé vystupování a extravagantní sliby, o nichž se tento týden v Glasgow diskutovalo, jsou k ničemu, pokud se nestane tato jednoduchá a zřejmá věc, píše v Guardianu George Monbiot

Nedávná studie ve vědeckém časopise Nature uvádí, že abychom měli 50% šanci zabránit globálnímu oteplení o více než 1,5 °C, musíme vyřadit z provozu 89 % prokázaných zásob uhlí, 58 % zásob ropy a 59 % zásob fosilního metanu ("zemního plynu").

Přesto je většina vlád, které disponují významnými zásobami fosilních paliv, odhodlána učinit špatné rozhodnutí. Jak dokládá nejnovější zpráva OSN a akademických výzkumníků, v příštích dvou desetiletích, pokud nedojde k rychlé a drastické změně politiky, bude těžba uhlí pravděpodobně mírně klesat, ale těžba ropy a zemního plynu bude stále růst. Do roku 2030 plánují vlády vytěžit o 110 % více fosilních paliv, než jim dovoluje jejich závazek z pařížské dohody.

Dokonce i státy, které tvrdí, že jsou lídry přechodu, hodlají pokračovat v dobývání fosilních paliv. V USA Joe Biden slíbil pozastavit všechny nové pronájmy ropných a plynových ložisek na veřejných pozemcích a v pobřežních vodách. Jeho vládu zažalovalo 14 republikánských států. Ačkoli bojovníci za klima tvrdí, že Biden má mnoho jiných nástrojů, jak vydávání takových pronájmů zabránit, okamžitě to vzdal a jeho vláda nyní zahájila proces dražby práv na těžbu ve vodách Aljašky a Mexického zálivu.

Německo slíbilo postupně ukončit těžbu uhlí do roku 2038 (mimochodem, příliš pozdě). Přesto stále rozvíjí nová ložiska.

Ve Spojeném království vláda stále trvá na tom, co nazývá "maximalizací ekonomického využití" ropy a plynu. V loňském roce nabídla 113 nových licencí na průzkum zásob v moři. Jejím cílem je přinejmenším zdvojnásobit množství fosilních paliv, která jsou zde připravena k těžbě.

Každý projev, slib a gesto v Glasgow tento týden ve srovnání s tvrdými fakty o nových uhelných dolech, ropných a plynových polích působí bláznivě. Důležitá je těžba a vrty: zbytek je jen odvádění pozornosti.

Ale rozptýlení je velký byznys. Ropné koncerny utratily mnoho milionů dolarů za reklamy, memy a filmy, aby nás přesvědčily, že jsou zelené. Nejnovější zpráva Mezinárodní energetické agentury k této problematice však říká, že v roce 2020 "investice ropného a plynárenského průmyslu do čisté energie představovaly jen asi 1 % celkových kapitálových výdajů".

Od uzavření pařížské dohody v roce 2015 vložilo 60 největších světových bank 3,8 bilionu dolarů do společností využívajících fosilní paliva. Lidé v bohatých zemích se snaží svalit vinu za klimatický kolaps na Indii a Čínu, které pokračují ve výstavbě nových uhelných elektráren. Odhaduje se však, že 40 % "zavázaných emisí" u asijských uhelných elektráren, které výzkumníci vzali do vzorku, lze připsat bankám a investorům v Evropě a USA. I kdybychom měli vinu rozdělovat podle státní příslušnosti - což je ve světě, kde se peníze volně pohybují a moc se uplatňuje napříč hranicemi, absurdní představa - nemůžeme se od těchto rozhodnutí odpoutat.

Na světě téměř neexistuje projekt na výrobu fosilních paliv, který by nebyl podpořen veřejnými penězi. Podle Mezinárodního měnového fondu vlády v roce 2020 vynaložily 450 miliard dolarů na přímé dotace pro průmysl fosilních paliv. Další náklady, které nám tento průmysl způsobuje - znečištění, ničení a klimatický chaos -, MMF vyčíslil na 5,5 bilionu dolarů. Taková čísla však považuji za nesmyslná: dolary nemohou vystihnout ztráty na lidských životech a ničení ekosystémů, natož pak vyhlídky na systémový kolaps životního prostředí. Podle nedávného odhadu je nyní každá pátá smrt způsobena znečištěním z fosilních paliv.

Veřejné finanční korporace stále sypou peníze do uhlí, ropy a plynu: v posledních třech letech vlády zemí G20 a nadnárodní rozvojové banky nehorázně utratily dvaapůlkrát více peněz na financování fosilních paliv než na obnovitelné zdroje.

Za pouhých 161 miliard dolarů - zlomek peněz, které vlády vynakládají na podporu fosilních paliv - by mohly vykoupit a odstavit všechny uhelné elektrárny na zemi. Pokud by tak učinily v rámci spravedlivého přechodu, vytvořily by více pracovních míst, než kolik by jich zničily. Například podle výzkumu Oil Change International by Spojené království mohlo vytvořit tři pracovní místa v oblasti čisté energie za každé zrušené místo v oblasti ropy a plynu.

Vše, co se týká vztahu mezi národními státy a fosilním průmyslem, je zvrácené, hloupé a sebedestruktivní. Vlády nás kvůli ziskům a dividendám tohoto špinavého průmyslu, které se v drtivé většině soustřeďují mezi malým počtem lidí na světě, vydávají napospas katastrofě.

Po celém světě se lidé mobilizují, aby to změnili, a jejich hlasy musí být v Glasgow slyšet. Kampaň za vytvoření smlouvy o nešíření fosilních paliv shromáždila podpisy tisíců vědců a více než 100 laureátů Nobelovy ceny. Evropa bez uhlí sdružuje hnutí napříč kontinentem s cílem zastavit nové doly a uzavřít ty stávající. Vizionářské vlády Dánska a Kostariky založily alianci Beyond Oil and Gas. Měli bychom tlačit na naše vlády, aby se k ní připojily.

A ano, je to opravdu tak jednoduché. Máme technologie potřebné k nahrazení fosilních paliv. Máme spoustu peněz, které se v současnosti promrhávají na ničení života na Zemi. Přechod by mohl proběhnout během několika měsíců, pokud by vlády chtěly. Jediné, co stojí v cestě, je moc starých průmyslových odvětví a osob, jež z nich profitují.

 

Celý článek v angličtině ZDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1
Vytisknout
5219

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2021