Globální ohřívání přinese obrovské ekonomické náklady, ale nynější snížení emisí ušetří peníze později

4. 11. 2021

čas čtení 7 minut

V době, kdy prezident Joe Biden na celosvětové klimatické konferenci ve skotském Glasgow představuje nedokončený plán na snížení emisí v USA, Kongres a celá země stále řeší, kolik by tento plán, zabalený do zákona Build Back Better Act, mohl stát.

Současná cena, téměř 1,9 bilionu dolarů na klimatické a další sociální výdaje, se může zdát obrovská - i když menší než původní plán ve výši 3,5 bilionu dolarů. V dlouhodobém horizontu by však obě částky byly zanedbatelné, informuje server ProPublica

Tím, že se veřejná debata soustředila na tato čísla, jako by pominula ekonomické důsledky změny klimatu, které slibují být historicky převratné - a nesmírně nákladné. Co neutratíme teď, bude nás později stát mnohem více.

Kompromisní plán počítá s půl bilionem dolarů, které budou z velké části určeny na daňové pobídky pro nízkoemisní zdroje energie. Vynechává však další ustanovení, která Bidenovi ztíží dosažení jeho klimatických cílů.

Účty za přírodní katastrofy, sucha a výpadky elektřiny se už hrnou. Během několika desetiletí budou celkové účty astronomické, protože dluhy za energii prudce vzrostou, globální migrace se zvětší a následně dojde k průmyslovým otřesům. Rozsah této hrozby vyžaduje nový způsob uvažování o výdajích. Minulé rozpočty již nemohou být vodítkem pro to, jak budou vlády utrácet peníze v budoucnosti.

Někteří ekonomové a klimatologové spočítali, že změna klimatu by mohla Spojené státy do roku 2100 stát ekvivalent téměř 4 % jejich hrubého domácího produktu ročně. Čtyři procenta jsou pravděpodobně konzervativní odhad; nezahrnuje následné náklady, jako jsou škody způsobené suchem a klimatickou migrací. Předpokládá, že Spojené státy a další země nakonec přejdou od energie vyráběné z ropy, uhlí a zemního plynu, i když ne tak okamžitě, jak mnozí tvrdí, že je potřeba. Podle tohoto scénáře se planeta do konce století stále oteplí přibližně o 3 stupně Celsia oproti předindustriální době, což by byla katastrofální změna.

Čtyři procenta amerického HDP činí ročně asi 840 miliard dolarů, pokud se počítá na základě loňské ekonomiky. Měřeno za deset let způsobem, jakým je formulován zákon Build Back Better Act, je to téměř 8,4 bilionu dolarů. Skutečné náklady na změnu klimatu pro ekonomiku však mohou být mnohem vyšší.

Každá tuna oxidu uhličitého vypuštěná počínaje dneškem způsobí vyšší a rychlejší nárůst teploty. Solomon Hsiang, ekonom a klimatolog z Kalifornské univerzity v Berkeley a spoluředitel výzkumné skupiny Climate Impact Lab, odhaduje, že každý stupeň Celsia oteplení vymaže 1,2 % HDP ročně, a tyto daně budou narůstat. Pokud se nepodaří omezit emise v oblasti klimatu vůbec, mohou Spojené státy přijít o 5 % až 10,5 % HDP ročně. Na základě loňského HDP by tento extrémní - a nepravděpodobný - scénář mohl činit téměř 2,2 bilionu dolarů ročně.

Za více než tři desetiletí, která uplynula od prvního velkého slyšení v Kongresu o globálním oteplování, vynaložila země téměř 2 biliony dolarů na odstraňování následků katastrof, z nichž mnohé jsou nyní považovány za zhoršené v důsledku změny klimatu. Jen v letošním roce došlo k 18 katastrofám, z nichž každá způsobila ztráty přesahující 1 miliardu dolarů.

A tato čísla nezohledňují dopady zpomaleného růstu. Hsiang a jeho kolegové například odhadli, že hurikán Maria vrátil prosperitu Portorika o více než dvě desetiletí zpět.

Čtvrté národní hodnocení klimatu vydané za vlády prezidenta Donalda Trumpa v roce 2018 uvádí druhy nákladů, které Američané pocítí do konce století v případě, že se povolí další růst emisí. Práce zpomalená intenzivním horkem by mohla stát ekonomiku až 155 miliard dolarů ročně na ušlých mzdách, zničení pobřežního majetku 118 miliard dolarů, poškození silnic 20 miliard dolarů, šíření západonilského viru 3 miliardy dolarů a tak dále a tak dále.

Oteplování klimatu zhorší prakticky všechny stávající služby, od čištění vody a odpadních vod přes hromadnou dopravu až po distribuci potravin a zdravotní péči, a sníží bohatství milionů lidí. Hsiang, který své závěry předložil Kongresu v roce 2019, odhaduje, že během příštích 80 let jen sílící horko sníží příjmy Američanů o 4 až 10,4 bilionu dolarů, protože zemědělství se stane obtížnějším, ceny potravin porostou a produktivita práce klesne. Klimatická rizika již nyní snižují hodnotu nemovitostí v nejzranitelnějších částech země.

Tato čísla vypovídají jen o části příběhu, protože náklady budou rozloženy nerovnoměrně. Vysoce rizikové oblasti na pobřeží Mexického zálivu by mohly přijít o 20 % své ekonomiky. Výnosy zemědělských plodin v některých částech Texasu a Oklahomy by měly klesnout o 70 až 90 %. Nejhůře na tom budou pravděpodobně barevní a chudí lidé.

Přesto ani jedna z těchto prognóz není předem daná. Eliminace co největšího množství emisí oxidu uhličitého již nyní by snížila pozdější náklady daňových poplatníků. Národní hodnocení klimatu odhaduje, že omezení oteplování na zhruba 2 stupně Celsia by v mnoha případech snížilo ekonomické škody o 30 až 60 %.

To nás přivádí zpět k rozsáhlému návrhu zákona o sladění legislativy, který sestavují demokraté v Kongresu. Zákon Build Back Better Act navrhuje, aby se několik set miliard dolarů ročně po dobu příštích deseti let použilo na snížení emisí mimo jiné tím, že se zlepší výroba elektřiny a rozšíří se používání elektromobilů. Rozšířena by byla také zdravotní péče, dotovaná péče o děti a další pomoc rodinám.

Podle klimatologů je pravděpodobné, že každý z balíčků výdajů, o nichž se v Kongresu uvažuje, se rychle zaplatí. Podpora přechodu na čistou energii a elektrifikace infrastruktury je jedním ze způsobů, jak dosáhnout pokroku v plnění emisních cílů. Mnozí ekonomové tvrdí, že investice do sociálních programů, jako je zdravotnictví a péče o děti, také pomohou komunitám a rodinám odolávat otřesům způsobeným klimatem.

Národ se vydává do éry, kdy oddělené definice programů - infrastruktura versus sociální péče versus zdravotní péče - již neodpovídají smíšené povaze hrozby. Hospodářská politika se již neodlišuje od politiky životního prostředí, protože například vytváření vysoce placených pracovních míst v jižním Texasu nemá velkou cenu, pokud je tam příliš horko na to, aby se chodilo do práce.

Stejně jako ekonomové spojují vyšší teploty s poklesem výnosů plodin, spojují je také s větším počtem nemocí, kriminality, sebevražd a dalšími dopady na zdraví lidí. To vše má za následek ztráty - sociální i ekonomické - a ohrožuje sílu a stabilitu země.

Neinvestovat do těchto společenských obranných opatření dnes vypadá jako přijetí chaosu a rozhodnutí vsadit kostky na období nepředvídatelných a rušivých změn, které pravděpodobně předčí cokoli v lidské existenci.                                                                                                                                                                             

 

Celý článek v angličtině ZDE                     

 

 

0
Vytisknout
4611

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2021