Jak je to vlastně s "argumenty" klimaskeptiků?

3. 11. 2021

čas čtení 3 minuty
  • Klimaskeptici jsou v současnosti v zásadě dezinformátoři popírající výsledky vědeckého zkoumání. 

Zatímco v Glasgow probíhá klimatický summit na pozadí apokalyptických předpovědí pro případ, že nedojde ke změnám, někteří skeptici stále trvají na tom, že změna klimatu je "přirozená", nebo že "neexistuje vědecký konsensus" ohledně globálního oteplování. Klimatolog Hervé Le Treut některé z těchto falešných tvrzení vyvrací, napsala Pauline Rouquetteová.

Pokud se změnu klimatu nepodaří udržet pod kontrolou, Země bude postižena vlnami veder, hurikány a bouřemi, celé druhy budou vyhubeny a velká část lidstva bude muset opustit domovy, když dojde k zaplavení pobřežních oblastí.

10 000 let bylo klima na Zemi relativně stabilní. Takže se snažíme chránit klimatické podmínky, které lidstvu umožnily, aby se během zmíněného období rozvinulo. Otázka zní, zda si přejeme pokračovat v klimatu, které rozvoj lidstvu umožnilo rozvoj.

Jak je to s "kolísáním slunečního záření" - jedním z údajných důvodů změn klimatu na Zemi? Opakovaně bylo dokázáno, že sluneční záření nijak významně nefluktuuje v reakci na množství slunečních skvrn. Jde jen o malé variace, které probíhají v rapidních, nikoliv dlouhodobých cyklech (typický cyklus trvá 11 let).

Vědci mnoho takových jedenáctiletých cyklů pozorovali a je zřejmé, že pozorované změny nemohou vysvětlit nárůst teploty z posledních dekád. Není možné hájit toto pojetí vědeckými prostředky.

Zjevně také existuje konsensus vědců ohledně toho, že jsou v atmosféře přítomny lidmi vyvolané skleníkové plyny - a že způsobují globální oteplování.

Argument, který se ohání občasným výskytem chladného počasí v létě, je dokonce velice nudný, protože je založen na nepochopení toho, co to změna klimatu je a jak se projevuje. Nerozlišuje mezi meteorologickými a klimatickými jevy a nebere v úvahu, že změny v klimatickém systému mohou být zčásti nepředvídatelné.

Ještě jiný argument tvrdí, že OSN je "alarmistická" a se změnou klimatu to ve skutečnosti není až tak vážné.

Zpráva IPCC ze srpna byla zpracována s jednoznačným souhlasem všech zemí, které podepsaly Rámcovou dohodu OSN o změně klimatu. To je přesně 197 zemí.

(Ve skutečnosti řada vědců právě kvůli nutnosti dosáhnout konsensu členských zemí považuje zprávy IPCC za konzervativní, podceňující skutečné dopady změny klimatu místo toho, aby je jakkoliv přeháněly - pozn. BL.)

Pozorujeme pouhý začátek klimatických změn. Věda ukazuje jasný dopad skleníkových plynů na vznik klimatické změny. Jde o proces, který se stal viditelným v 90. letech minulého století a exponenciálně zrychluje. Nyní jsme ve stádiu, kdy globální oteplování pokračuje a víme proč - protože jej vyvolávají vědci zřetelně pozorované příčiny.

Když se v minulosti lidé přizpůsobovali změnám podnebí, znamenalo to migraci. Avšak svět je nyní plný a migrace nesnadná. Takže s migrací souvisí i riziko konfliktů. Lidé se budou moci adaptovat jen tehdy, pokud jim bude dovoleno odcházet z těžce psotižených oblastí - a to dnes neplatí.

Na mase důkazů z celého světa vidíme, že argument ohledně "přizpůsobování druhů" je také falešný, protože biodiverzita mizí - což často kromě s emisemi skleníkových plynů souvisí také s environmentálně nepříznivým zemědělským hospodařením.

Podrobnosti ve francouzštině: ZDE

2
Vytisknout
5729

Diskuse

Obsah vydání | 9. 11. 2021